Forsguiden 2012

Graderingssystemet i Forsguiden finns beskrivet här

Alla distrikt

Blekinge Mörrumsån
Dalarna Dalälven Dysån Feman Fulubågan Knärån Lungsjöån Mångån Rotälven. Rällan Stor-fjätan Storån Sundbornsån Sångån Vegan Västerdalälven Ämån Österdalsälven Öxingån/ Lilla Ugsi
Gävleborg Björkån Bresiljeån Kölsjöån Ljusnan Mellanljusnan Nedre Dalälven Testeboån Voxnan Ängerån
Halland Fylleån Krokån Nissan Stensån Susseån Ätran
Jämtland Ammerån Bakvattsån Dammån Dörrsån Enan Fangan Forra Gaustaälven Gimån Grubbdalsån Gräftån Gulån Gunnarvattsån Handölan Henån Husån Husån-Vissjöån Indalsälven Lekarån Medstugeån Skärkån Storbodsströmmen Susabäcken Sösjöån Tännan Tännån Ullån Västerån Vålån Åkerån Öster-Kjolån Övre Ljungan Övre Ljusnan
Jönköping Nissan
Kalmar Alsterån Emån
Norrbotten Abiskojokk Kaitumälven Kalixälven Kuittasjokki Piteälven Pärlälven Rautasälven Torneälven Varjisån Vistån Vittangiälven
Skåne Rönneå Rössjöholm Verkaån
Stockholm Norrström
Södermanland Nyköpingsån
Uppsala Fyrisåns nedre del
Värmland Fämtan Halgån Klarälven Tossan Tvärlikan
Västerbotten Bergsjöån Byskeälven Gardsjöbäcken Granån Kultsjöån Laisälven Marsån Rickleån Rissjöbäcken Ruttjebäcken Saxån Sävarån Tjulån Tärnaån Umeälven Vapsälven Vindelälven Vindelån Vouvosjåkke korpån Åman Öreälven
Västergötland Kynne älv Munkedalsälven Säveån Viskan
Västernorrland Gideälven Ljustorpsån Nedre Ljungan Sidsjöbäcken
Västmanland Hedströmmen Kolbäcksån Sverkestan
Örebro Järleån Svartån
Östergötaland Svartån

A-Ö

Abiskojokk Norrbotten 1.1a-1.1a
Alsterån Kalmar 1.2a-4.4a Hornsöforsen Sandbäckshult
Ammerån Jämtland 2.2b-5.5b Mellansträckan (Skyttmon-Överammer ) Övre sträckan (Solbergsvattnet - Skyttmon) Nedre sträckan (Överammer - Ammer)
Bakvattsån Jämtland 2.2b-5.5b
Bergsjöån Västerbotten 3.3a-4.4a
Björkån Gävleborg 4.3a-5.4a Björkån, övre Björkån, nedre
Bresiljeån Gävleborg 2.1b-3.3b Övre turen, Bresiljorna-Jansbo (7km) Nedre turen, Jansbo-Åmot (5km)
Byskeälven Västerbotten 1.1a-3.2a
Dalälven Dalarna 1.1a-10.6a
Dammån Jämtland 2.2b-4.4b Rismyrforsen Normalturen Storgrofsen Övre sträckan
Dysån Dalarna 3.3a-3.3a
Dörrsån Jämtland 3.3a-3.3a
Emån Kalmar 1.2a-3.4b Emån, Frövirännan Busseströmmarna och Högsrum Grönskogsturen Fliserydskvillen
Enan Jämtland 4.4b-5.5b
Fangan Jämtland 4.4b-5.5b
Feman Dalarna 3.3a-3.3a
Forra Jämtland 5.5b-6.6
Fulubågan Dalarna 4.4a-5.5b
Fylleån Halland 2.2a-2.2a
Fyrisåns nedre del Uppsala 1.1a-3.3a Kvarnfallet Islandsfallet
Fämtan Värmland 4.4b-4.4b
Gardsjöbäcken Västerbotten 4.3a-8.6a
Gaustaälven Jämtland 4.4b-6.6c Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
Gideälven Västernorrland 3.2a-3.1a
Gimån Jämtland 2.2b-4.4b Drogsjöfors Leringsforsen Albacken (Måsjöforsen) Gimdalen - Albacken
Granån Västerbotten 3.4b-6.6b
Grubbdalsån Jämtland 3.3b-3.4b
Gräftån Jämtland 3.3a-5.5a
Gulån Jämtland 3.3a-3.3a
Gunnarvattsån Jämtland 3.3a-5.5a
Halgån Värmland 3.4b-4.3a
Handölan Jämtland 4.4b-6.6b
Hedströmmen Västmanland 1.1a-3.3a
Henån Jämtland 3.4.b - 4.4.b
Husån Jämtland 4.3a-9.5c
Husån-Vissjöån Jämtland 1.1b-4.4b
Indalsälven Jämtland 1.1b-6.6b Landverk-Tångböle Gevsjöströmmarna Lövstaströmmarna Monumentet (Sundet) Nedre Nyland Kvissleströmmarna Prästfallet Övre nylandsforsen Playspotguiden Flödesinformation Broforsen Tegeforsen Tännforsen Ristafallet Rista Brattlandsströmmarna Tångböleströmmen
Järleån Örebro 3.1b-3.2b
Kaitumälven Norrbotten 1.1a-7.6a
Kalixälven Norrbotten 2.2b-6.5b Pahakurkkio Lappesuando
Klarälven Värmland 1.2a-1.2a
Knärån Dalarna 3.5a-4.5a
Kolbäcksån Västmanland 2.1a-3.2a Surahammar Strömsholm
Krokån Halland 3.1a-2.1a Flammafallen
Kuittasjokki Norrbotten 2.2a-3.3a kuittasbanan
Kultsjöån Västerbotten 4.4a-5.5a Kultsjöän - Stalon run
Kynne älv Västergötland 3.3a-4(5).3a
Kölsjöån Gävleborg 3.1a-3.2b
Laisälven Västerbotten 3.2b-4.3b Ågotsforsen Hällforsen Vitforsen Lillselforsen Kvarnforsen Trollforsen Gargesonforsen
Lekarån Jämtland 4.4b-4.5b
Ljusnan Gävleborg 1.1a-11.6a Arbråforsen Forsön västra fåran
Ljustorpsån Västernorrland 3.3a-4.4a Nylandsforsen
Lungsjöån Dalarna 1.1b-3.4b
Marsån Västerbotten 3.3a-4.4a
Medstugeån Jämtland 3.3a-5.5a
Mellanljusnan Gävleborg 1.1a-4.2a Laforsen Kasteln Långstrand Skytesvallen Hovrahällarna Forsänget Morvall, övre Morvall, nedre Forsnäset Edeforsen Malmyrströmmen, nedre Översikt Mellanljusnan Hoppströmmen Kölströmmen Liten fors nedanför Skytesvallen Henriksfors Malmyrströmmen, övre Vägbeskrivning till Edänge Edänge
Munkedalsälven Västergötland 1.1.a-2.2.a
Mångån Dalarna 3.3b-3.3b
Mörrumsån Blekinge 1.1a-2.2a Svängsta - Åkrogen Hovmansbygden - Hemsjö Knaggelid - Svängsta
Nedre Dalälven Gävleborg 2.1b-3.2b Tyttbo Gysinge Kvarnsvedsforsen Översikt Sevedskvarn
Nedre Ljungan Västernorrland 1.1a-3.2a Dingersjö Västbo Byforsen
Nissan Halland 2.2a-2.1a
Nissan Jönköping 1.1a-1.1a
Norrström Stockholm 1.1a-2.2a Strömmen
Nyköpingsån Södermanland 2.1a-2.2a Nyköpingshus Slalombanan Kristineholm
Piteälven Norrbotten 2.2b-6.6b Trollforsarna - översikt Creekingdeltat Benbrytarforsen Mellersta Trollforsarna Fällforsen Flottarrännan Nedre Trollforsarna Banforsen Creekingdeltat - vänsterfåran
Pärlälven Norrbotten 4.4b-3.3b
Rautasälven Norrbotten 1.1a-4.4a Slalombanan
Rickleån Västerbotten 2.2a-4.3a Innertavle
Rissjöbäcken Västerbotten 4.4a-11.6b
Rotälven. Dalarna 4.4b-4.5b
Ruttjebäcken Västerbotten 3.3b-5.4b ruttjebäcken
Rällan Dalarna 2.3b-3.4b
Rönneå Skåne 2.1a-.1a
Rössjöholm Skåne 2.1a-1.1a
Saxån Västerbotten 3.4a-5.4a
Sidsjöbäcken Västernorrland 3.3a-5.4a
Skärkån Jämtland 4.3b-3.3b
Stensån Halland 2.2a-2.2a
Stor-fjätan Dalarna 3-3b
Storbodsströmmen Jämtland
Storån Dalarna 2.3a-4.4a
Sundbornsån Dalarna 1.1a-2.2a
Susabäcken Jämtland 3.3a-5.5a E14-forsen
Susseån Halland 2.2a-1.1a
Svartån Örebro 1.1a-3.1a Strömpis
Svartån Östergötaland 2.1a-2.2a
Sverkestan Västmanland 2.2b-3.3b
Sävarån Västerbotten 2.2a-3.3a
Säveån Västergötland 1.1a-3.3a
Sångån Dalarna 3.3b-4.4b Sångån
Sösjöån Jämtland 4.4b-5.5b
Testeboån Gävleborg 1.1b-2.2b Testeboån Någonstans på turen
Tjulån Västerbotten 5.5a-6.7a
Torneälven Norrbotten 1.1a-4.4b Kattilakoski Matkakoski
Tossan Värmland 4.3b-4.4b
Tvärlikan Värmland 5.4b-4.4b
Tännan Jämtland 4.3b-3.2a
Tännån Jämtland 6.3a-6.3a
Tärnaån Västerbotten 2.2a-4.4a
Ullån Jämtland 5.5b-5.3a
Umeälven Västerbotten 3.3a-11.6a Stornorrfors
Vapsälven Västerbotten 3.3c-6.3c nedre delen vapsälven ned till vägkurvan
Varjisån Norrbotten 1.1a-5.4b Varjisvalsen
Vegan Dalarna 3.3a-3.3a
Verkaån Skåne 4.4a-4.3a Halla mölla
Vindelälven Västerbotten 1.1a-7.6b Mårdseleforsen Vormforsen Kittelforsen Hemsele forsen & Kvarnforsen Degerforsen Handskforsen Holmforsen Mittiforsen Trollforsarna Renforsen Långforsen & Vännforsen
Vindelån Västerbotten 4.3a-5.5a
Viskan Västergötland 1.1a Stämmemad - White trash a.k.a. 08-valsen
Vistån Norrbotten 4.4b-5.5b Kvarnforsen Sågforsen
Vittangiälven Norrbotten 1.1a-3.3b
Vouvosjåkke Västerbotten 4.3b-7.5b
Voxnan Gävleborg 1.1a-5.4b
Västerdalälven Dalarna 2.1a-4.2b Fänforsen Skålforsen och Forsgärdsforsen Lissfors och Hagforsen Kärringforsen Lillstup Nås
Västerån Jämtland 5.4b-5.4b
Vålån Jämtland 1.3b-6.5b S-kurvorna Trappan Grisforsen Brofallet Brodroppen Ingeborgsfallet
korpån Västerbotten 3.1c-6.5c
Ämån Dalarna 3.5a-10.3a Ämån
Ängerån Gävleborg 2.1b-4.5b Övre turen (Ängerån) Ängerån, översiktskarta med vägbeskrivningar Nedre turen (Ängerån) Dödsturen (Ängerån)
Ätran Halland 2.1a-1.1a
Åkerån Jämtland 2.1b-4.4b
Åman Västerbotten 1.1a-3.2b
Öreälven Västerbotten 2.3a-4.4a Björkudden
Öster-Kjolån Jämtland 5.5c-6.6c
Österdalsälven Dalarna 1.1a-2.1a
Övre Ljungan Jämtland 4.4b-1.1a
Övre Ljusnan Jämtland 2.1b-4.3b
Öxingån/ Lilla Ugsi Dalarna 3.3a-4.1a


Blekinge

Mörrumsån Blekinge 1.1a-2.2a Svängsta - Åkrogen Hovmansbygden - Hemsjö Knaggelid - Svängsta


Mörrumsån i Blekinge - 1.1a-2.2a

Svårighetsgrad 1.1a-2.2a
Säsong april (Vinter-april)
Källa Mats Hallström, Jakob Hertz (senast ändrad 02-25-02)

Mörrumsån börjar i Sjön Åsnen och rinner nästan rakt söderut med sitt utlopp vid Mörrum. Den mest intressanta sträckan för forspaddling börjar vid träbron över ån vid byn Tången mitt emellan Mörrum och Svängsta och sendan en sträcka av ca 4 km paddling ner till Kungsforsen i Mörrum. Enda problemet är att det råder paddelförbud under perioden 1 april till sista september på kronofiskesträckan som börjar någon km nedströms träbron i tången

På de fleste årstider er der faktisk også flere ok playspot - særligt med de

nye korte både!

Der er 3 stræk der er værd at padle på hvis det ikke skal være Park and

Play.

Svängsta - Åkrogen - 2.2a

Til sidst er der strækket fra Svängsta til Vittskövle, eller Åkrogen (i

Mörum by) når der ikke fiskes!

Her er det eneste opmuntrende stykke, set med playboat øjne, Vittskövle.

Denne fos giver ganske gode legemuligheder hele året, men er bedst med lidt

lavere vandstand - fra ca. 25 kubik og ned. Ellers bliver det meget bølger

og ingen eddyer.

I vinterhalvåret og med en vandstand på omkring de 35-45 kubik kommer der et

rigtig godt hul/valse nede ved Åkrogen - det er oplyst af en gadelampe og et

rigtigt Park and Play spot - Godt til cartwheel, loops m.m.

Vittskövlebron

Bron

Hovmansbygden - Hemsjö - 2.1a

Det øverste er fra Hovmansbygtet til Hemsjö - 4-5 km med let fos (kl.2) men

i foråret, typisk frem til Juni er der kraft nok til at lege i flere huller

og eddylines undervejs - her er der et par lokale der har meget i mod

kajakker, men man må gerne padler der!!

Knaggelid - Svängsta - 2.2a

Så er der fra Knaggelid til Svängsta søen. Et fint stræk, lidt svære og i

foråret med nogle ganske gode surfbølger. Dette stræk er ca. 2 km.


Dalarna

Dalälven Dalarna 1.1a-10.6a
Dysån Dalarna 3.3a-3.3a
Feman Dalarna 3.3a-3.3a
Fulubågan Dalarna 4.4a-5.5b
Knärån Dalarna 3.5a-4.5a
Lungsjöån Dalarna 1.1b-3.4b
Mångån Dalarna 3.3b-3.3b
Rotälven. Dalarna 4.4b-4.5b
Rällan Dalarna 2.3b-3.4b
Stor-fjätan Dalarna 3-3b
Storån Dalarna 2.3a-4.4a
Sundbornsån Dalarna 1.1a-2.2a
Sångån Dalarna 3.3b-4.4b Sångån
Vegan Dalarna 3.3a-3.3a
Västerdalälven Dalarna 2.1a-4.2b Fänforsen Skålforsen och Forsgärdsforsen Lissfors och Hagforsen Kärringforsen Lillstup Nås
Ämån Dalarna 3.5a-10.3a Ämån
Österdalsälven Dalarna 1.1a-2.1a
Öxingån/ Lilla Ugsi Dalarna 3.3a-4.1a


Dalälven (Borlänge) i Dalarna - 1.1a-10.6a

Svårighetsgrad 1.1a-10.6a
Säsong (Vår och höstflod)
Källa (senast ändrad 08-07-05)

När vattenflödet i älven är högt (Vår och höstflod) släpper de vatten förbi Kvarnsvedens kraftverk ner i gamla älvfåran som normalt är torr.

Beroende på hur mycket vatten de släpper på och vilken eller vilka luckor som är öppna så förändras forsen mycket. Generellt så är det blandning mellan små och stora vågor varav en del surfvänliga. Små och stora valsar varav en del kan vara riktigt ovänliga.

Reka från land innan du sätter i och tänk på att om dammluckorna ändras så ändras forsen också.

Nedanför forsen är det en dryg kilometer till nästa kraftstation med lugnt vatten.

Hitta hit: Åk längs östra sidan av älven på Tolvmilavägen. Det står en skylt Kvarnsvedens Kraftstation, följ den.


Dysån (Evertsberg) i Dalarna - 3.3a-3.3a

Svårighetsgrad 3.3a-3.3a
Säsong (April-maj)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-06-05)

En perfekt nybörjarcreek. Behöver mycket vatten och är inte värd att försöka på lågt eftersom det blir allt för mycket skrap. Läg i vid Dysbergets dam. Enkelt och kul fram till första timmerrännan som är en klass 4 fors. Snabb men ganska enkel. Det fortsätter sen under vägen mellan Älvdalen-Evertsberg. Ett bra tips är att kolla vattenståndet här. Set det ut som det är för mycket, så är det perfekt. Just underbron är nämligen ett av de svåraste av dom enkla partierna. Sista sliden är riktigt kul. men var noga med säkring här eftersom den kan vara väldigt sugig.

Ta upp innan Oxbergsjön. En perfekt tur även om det är för mycket vatten i de andra creeksen i området.

Hitta hit: Kör gamla vägen upp till Evertsberg och sväng in till Dysberget: putin vid dammen.

Kör hela vägen ner så ni inte missar sista sliden.


Feman (Transtrand) i Dalarna - 3.3a-3.3a

Svårighetsgrad 3.3a-3.3a
Säsong Snösmältning/regn (maj)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-06-05)

Övre: Outforskad men högintressant!

Nedre: En ganska enkel sträcka med några okej passage.

Reka ifrån bron från gamla vägen. där ser ni ett av de svåraste passagen. Femman tål extremt mycket vatten på nedre sektionen. Inget är opaddelbart men en del rejäla valsar dyker upp vid hög vatten, dock enkla att undgå.

Hitta hit: Sväng av 1 mil nedanför Transtrand på vägen som går parallellt med Västerdalsälven och kolla under bron först.

Bron är också takeout!

Forsätt upp 12 km och kör ner på liten väg ner till ett vindskydd: Putin

- 1.1a


Fulubågan (Mörkret) i Dalarna - 4.4a-5.5b

Svårighetsgrad 4.4a-5.5b
Säsong Maj (Vårflod)
Källa Tobias Mårtensson (senast ändrad 08-07-05)

Kort men intensivt. Drop efter drop. Inga egentliga forsar utan mera pool-dropkaraktär. Kräver ganska mycket vatten. Allt är kört.

Hitta hit: I Särna, tag av mot Njupeskär från RV70.

Två alterntiva lösningar för ilägg och upptag.

En bil: Åk till Tjärnvallen och ställ dig på parkeringen där stigen går ner till fallsträckan och gå sedan tillbaka.

Två bilar: Ställ upptagsbilen endera i Tjärnvallen (då får ni gå stigen upp efter paddlingen) eller tag höger precis innan Fuluälven i Mörkret när ni kommer från Särnahållet och åk så långt det går (inte långt) och paddla (läs skrubba) dit efter fallsträckan. Iläggsbilen kan ni köra förbi Tjärnvallens parkering med ca 2km och sedan ta ner höger. Åk till vägens slut och lägg i.

Boende: Vandrarhem i Mörkret, Särna, Älvdalen & Idre. Camping


Knärån (Älvdalen) i Dalarna - 3.5a-4.5a

Svårighetsgrad 3.5a-4.5a
Säsong Slutet på april-maj (regn eller vår)
Källa Mats Wålstedt/Dennis Franzén (senast ändrad 09-15-07)

Bästa creeken i Älvdalen Några km med berg&dalbana-creeking med flertal fall, dropp och slides. Kontenuerligt med få bakvatten. Allt utom 15 meters "stops vattenfall" är kört. Troligtvis allt för högt för att hucka och med 99% säkerhet för grunt! En trädbro visar abslolut sista bakvattnet.

När Knärån har mycket vatten bör de andra projekten/Älvarna vara good to go. Obs Knärån kan få för mycket vatten. Då är övre sektionen ner dammen bra (kan finnas nya träd i vägen) Nedre sträckan från skjutbanan till österdalsälven är den bästa. De träd som utgör en fara är rensad 14/7-09 men nya kan alltid tillkomma. kör hårt och safe!

Hitta hit: Kör till Brunnsberg, norr om Älvdalen. Fortsätt genom Brunnsberg tills du kör över en fin liten creek med ett cleant 4 m fall nerstöms och två 2 m fall uppströms. Verkar dessa ställen vara paddelbara är det bara att köra.

Tillbaka till Brunnsberg och upp till Stopsbodarna för den övre. för att köra nedre så stannar man vid skjutbanan.

Take out hittar man om man kör över vägbron och tar nästa vänster. Slingra er ner och sen skrap kurva till vänster. lilla stenbro är takeout. dåligt med parkering


Lungsjöån (Marnäs) i Dalarna - 1.1b-3.4b

Svårighetsgrad 1.1b-3.4b
Säsong (Regn eller vårflod)
Källa Erik Garmo (senast ändrad 11-19-04)

Skogså med omväxlande lugnt vatten, lätt fors och ett antal dropp och slides varav en är riktigt lång och rolig. Körd första gången efter längre regnperiod 090713 av Erik Garmo, Rikard Rönnkvist och Andreas Blixt.

Put-in: Ungefär vid "K" i "Kungshögen" på enirokartan med den inzoomning som är.

Take-out: Nedanför det brantaste partiet som börjar efter vasastenen (zooma in för att se den). Lämpligt ställe kan vara någonstans precis innan vägen delar sig.

Det går att paddla vidare ner till Marnäs, men det är träd ivägen och mest slätvatten till det sista droppet precis innan ån rinner ut i Marnäsån.

Några bilder på brantaste sliden finns (trädet som är ivägen är numera nedsågat) här:

Film från first descent 2009 efter regnig sommar.

Video: http://www.youtube.com/v/ZejJUREHRp4&hl=sv&fs=1&rel=0&color1=0x2b405b&color2=0x6b8ab6

Vårflod 2011 (det var ca 1 dm mer vatten några dagar innan)

Video: http://www.youtube.com/embed/FO9Ua_j3U4E?rel=0

Hitta hit: Kör förbi Enviken mot Marnäs. Kör igenom byn och sväng vänster precis när vägen blir grusväg, det finns även en träskylt som det står Lungsjöån på där.

Följ vägen och ta den norra vägen som åker iväg från ån ett tag (norr om Lejdsjön). Ta sedan första vänster och följ den vägen till en lite längre raksträcka. Inne i skogen finns en mur som går ut till ån och en gammal bro. Där är put-in.

Take-out är lämpligast cirka 200 m efter vägen delat sig första gången efter Marnäs, då på den högra vägen.

hitta.se-kartan visar putin & takeout på google maps


Mångån i Dalarna - 3.3b-3.3b

Svårighetsgrad 3.3b-3.3b
Säsong (Regn!)
Källa Rikard Rönnkvist (senast ändrad 09-11-07)

Skogså med några enstaka slides/drops. Höjdmetrarna är jämt fördelade över sträckan så det är kontinuerlig fors.

Eftersom det är en skogså så är största faran träd. Och eftersom det ligger träd lite här och där är inte att rekomendera att simma.

Körd första gången 090711 (av Rikard, Andreas, Erik och Fabian) efter massssor av regn (ca 100mm på en vecka).

Hitta hit: Ligger rakt sydväst om Gesundaberget (söder om Mora).

Takeout är lämpligtvis vid södra änden av Mångsjön och putin där myrmarken börjar några kilometer uppströms.


Rotälven. (sugnet mm) i Dalarna - 4.4b-4.5b

Svårighetsgrad 4.4b-4.5b
Säsong april /maj samt regninga höstar (Året om)
Källa Mats Wålstedt (senast ändrad 10-27-09)

En fin liten sträcka på 5 km i norra Dalarna. Mycket lättåtkomlig med en väg längs hela sträckan. Alla drop och slides är enkla att reka från både land och kajaken. Många fina enkla slides och 4 - 5 små dropp på 1m - 1,5m.

Putin vid en liten damm. Några små slides därifrån ner till "Åsa-Nisses slide" (Åsa-Nisse har nämligen first descent i en tunna, under filminspelning) En 45m lång slide med ca 10: fallhöjdsmeter. Väldigt lättpaddlad men jobbigt om man klantar sig. funkar i även i lågt vattenstånd.

Nerströms sliden finns ett fint 1m drop under en gångbro. kontinuerlig fors därifrån med ett antal slides. Take out vid en vägbro. Nerströms vägbron finns välkända rotensugnet. en 100 m lång canyon & 1,5m bred med en slide ,5 - 6m fall samt ett 10 - 15 fall. det är väldigt smalt och rörigt. En klass 5 - 6 sträcka. opaddlat än så länge

Allt funkar i långt vatten men det under lättar om det regnat lite. är säkert ruskigt skoj i hög vatten.

För info ring: Lill mats , 070 690 750 30 eller Dennis Franzén 0703407687

-----------

Komplettering 2006-05

Är nu körd på högt vatten. Vissa mellandelar är slätare, men de svåra partierna är något svårare. Valsarna får mera sug. Man bör tänka sig för var man slutar paddla så att man kan ta sig & utrustningen ur forsen i god tid innan Sugnet. Det finns ett par ställen som skulle kunna vara bra playspots. Ingenting okörbart förutom Sugnet då...

Källa: Tobias M

------------------

Komplettering 2006-11

Fortsättning av normalturen.

Om du bär förbi Sugnet. Antingen på stigen på älv vänster eller i NYA timmerrännan så kan du fortsätta ett par kilometer ner till en bilbro över älven. Paddelvärd klass II-III. Okört i högvatten.

Kompletering 20100927

Sträckan Bössbo-V70 är nu paddlat i högvatten, valde en havskajak vilket gick bra men framför allt en fin klass 2-3 sträcka utan farliga valsar eller hindringar. perfekt för nybörjare!

Vattennivåindikering

Om du står på RV70 på bron som går över Rotälven. Titta uppströms. Ser du små stenar i mitten av älven, åk inte upp för att paddla. Rinner vattnet över de små stenarna så går det att paddla, lite skrap. Rinner vattnet över de stora stenarna - nu börjar det bli bra!

Video: http://www.youtube.com/v/USw5pA2rMdk&hl=en

080524 Vatten över de små stenarna nere vid riksvägen:

Video: http://www.youtube.com/v/wfwKwLkkwuk

Hitta hit: Åk riksväg 70 genom Älvdalen sedan av åt höger mot Rot. Följ älven och följ sedan skyltarna mot Sugnet.

Åk på Östra sidan av Rotälven till Bössbod, där åker du över till Västra sidan och håller dig på den tills du kommer fram till Rotsugnet.


Rällan (Älvdalen) i Dalarna - 2.3b-3.4b

Svårighetsgrad 2.3b-3.4b
Säsong (Vår & höstflod)
Källa Tobias Mårtensson (senast ändrad 06-11-05)

En liten å som kräver mycket vatten. 8 km konternuerlig fors utan varken lugna partier eller riktigt svåra partier. Största faran ligger i träd & att det är avlägset till hjälp om något skulle inträffa. Det finns en bro vid en kalkautomat som inte går att paddla under. Sista biten går i ett naturreservat med vacker natur. Tag höger när ån delas av en ö i slutet då det ligger mycket träd i den vänstra fåran.

Hitta hit: Från Älvdalen följ Rotälven norrut till Rotensugnet som är upptagningsplats. Det går att nyttja samma parkering som man gör när man paddlar Rotälven. För att komma till iläggningsplats, tag höger när du åkt över rotälven precis ovanför Sugnet och åk norrut till vändplatsen.

Boende: Tält


Stor-fjätan (Fjätervålen, Idre) i Dalarna - 3-3b

Svårighetsgrad 3-3b
Säsong ? (?)
Källa Tobias Mårtensson/Dennis Franzén (senast ändrad 08-07-05)

I början väldigt lugnt men det blir bättre och bättre. ganska lätt fors och stora klippblock längre. Höjdpunkten är Fjätfallet 2 st. dropp på 2-2,5 m med en kort fors efter.

När fallen kördes första gången rann en liten, liten rännil vatten förbi det tredje brofundamentet. Det går en bro (eller rättare sagt en halv bro) över ån. Forsen efter fallena är grund i detta vattenstånd och kan gå hårt åt vattenfyllda kajaker...:-) Platsen är mycket vacker.

Sträckan bör ha mycket vatten. perfekt för nybisar i creeking.

Hitta hit: Åk väg 311 mellan RV70 och Tännäs (Härjedalen).

Iläggning: Åk 4 km norr och Fjätervålens skidanläggning till Lillfjäten och tag av österut mot Storfjäten. Efter 5 km korsar ni Storfjätan. Lägg i här.

Upptag: 500 m söder om infarten till Fjätervålens skidanläggning tar du österut på en grusväg. Åk grusvägen rakt fram tills den tar slut (2 km) så är du framme. Här ser ni dubbeldroppet och kan bedömma vattennivån. Du kommer att åka över Lill-fjätan på vägen till vändplanen.

Boende: Tält vid vändplatsen eller stuga vid Fjätervålen. Vandrarhem i Särna & Idre.


Storån i Dalarna - 2.3a-4.4a

Svårighetsgrad 2.3a-4.4a
Säsong Maj-juni (maj-sept)
Källa Dennis Franzen (senast ändrad 08-07-05)

Storån är en av de finaste flugfiskeälvar i mellansverige.

Här finns också plats för bra paddling

Vi paddlar en sträcka på 5 km med grad 2-3.

Starten ligger nedanför Sognstupet som varierar mellan 4-6 beroende på vattenstånd. Sträcka bjuder på 4 fina forsar där Klingforsen är den sista. Här är också platsen för en av Sveriges säkraste rodeohål

10 meter från parkeringen med stort bakvatten och perfekt publikplats. Sfc nr 5 14/7

Härefter är det lätt ström till Idre by.

Video: http://www.youtube.com/v/8knWpkXQdEc&hl=en

Hitta hit: Från Idre tag höger mot Foskros

Åk 7 km till "take out" fortsätt ytterligare 5km norr över en bro stor rastplats på högersida (sognstupet)

Boende: Nordäventyr 025320021

Idreturism 025320000

Idrefjäll 025341000

Söderbyn 025320059

Sporthotellet 025320900


Sundbornsån (Falun) i Dalarna - 1.1a-2.2a

Svårighetsgrad 1.1a-2.2a
Säsong Maj-Juni (Året runt)
Källa Mårten Hellberg (senast ändrad 08-08-05)

Naturskön å som flyter ca. 5 km från Toftans utlopp i Sundborn till Hosjön i Hosjö. Finns några småforsar klass 1-2 och avslutas med en slalombana i forsen vid Hosjöholme. Fin för turpaddling kanadensare och slalombanan är öppen året runt. Inga svårigheter men sista bron vid Hosjöholme kan vara låg vid vårflod.

Film från en tävling i Hosjöholmen

Video: http://www.youtube.com/v/3s5EyU3NSoc&hl=en

Hitta hit: Från Falun, kör mot Gävle ca 7 km, ta höger vid andra avfarten vid Hosjö, sväng vänster mot Svärdsjö i ca 3 km, sväng sedan vänster mot Hosjöholmen fortsätt tills vägen tar slut.


Sångån (Dala-Floda) i Dalarna - 3.3b-4.4b

Svårighetsgrad 3.3b-4.4b
Säsong juni (maj-juli)
Källa Erik wettergren

En liten å med ett antal korta, branta forsar. Det krävs mycket vatten för att Sångån skall vara körbar.

Hitta hit: Sväng av från Dala-Floda mot Mossel, tag därefter första avtagsvägen åt höger. Följ denna väg cirka 5 km till dess att ni passerar en bro över en liten å (upptaget efter turen). Därefter tar man nästa till vänster och kör cirka 3 km fram till en skarp högerkurva. På vänster sida av vägen är det en brant kulle och på andra sidan av denna ligger Sjön Sången och put in.

Sångån - 3.3b

Branta grunda forsar

Hitta hit: Se ovan

First descent: Tomas Rundgren, Tommy Wrammer och Jonas Hannu, våren 1997

Put in

sjön Sången är put in för denna creektur.

muren

En i mängden av forsar längs turen.

Upptaget

Sista forsen på sträckan, här är ett bra ställe att kontrollera vattennivån på innan man kör. Det bör helst vara minst lika mycket som på bilden.


Vegan i Dalarna - 3.3a-3.3a

Svårighetsgrad 3.3a-3.3a
Säsong (Maj eller vid häftigt regn på hösten)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-23-04)

Idres bästa creek när den har vatten. kör upp mot Gammelsätra på andra sidan Idresjön, följ vägen upp till asfalterad bro. Om inga stenar synns på vänstra sidan så är det okej vattenstånd. Det behövs mycket vatten ska tilläggas.En mycket kul älvsträcka med många häftiga men tekniskt enkla rännor och små dropp, allt är paddelbart men en lång ränna som kommer ganska plötsligt bör rekas. Går i fin natur och rinner ut i Österdalsälven vid Sjöändan (strax innan Brattströmmen)

takeout på v sidan av Österdalsälven

Hitta hit: Se ovan

Boende: Idre finns camping och gästvänlighet


Västerdalälven (Björbo) i Dalarna - 2.1a-4.2b

Svårighetsgrad 2.1a-4.2b
Säsong juni (april - oktober)
Källa Erik Wettergren (senast ändrad 09-05-07)

Björbo bjuder på de största forsarna söder om Norrland och har därigenom blivit något av ett paddelmecca för oss sörlänningar. Den största forsen i området är Fänforsen, men även Kärringforsen är populär och det är många, särskilt nybörjare som uppskattar turen i Nås. För adrenalinjunkies finns Lillstup när det är vårflod och där finns det även en mycket fin vals.

Kajaktiv i Dala-Floda har kajaker och utrustning till försäljning och arrangerar även kurser.

Aktuell vattenföring (Kolla på Mockfjärd. Utvecklingen i Lima ger en indikation på om det kommer att stiga eller sjunka då Lima ligger cirka 2 dugn före Mockfjärd)

Hitta hit: Björbo ligger i Dalarna på väg 71 mellan Borlänge och Vansbro.

Boende: Sörens palats är förstahandsvalet för många paddlare. Läget är perfekt precis vid älven med utsikt över Fänforsen. Plats finns för cirka 10-14 pers. Ring Sören på 0241-23484 om du vill boka. Var beredd att dela med andra paddlare.

Fänforsen - 3.3a

Fänforsens karaktär varierar ganska mycket med vattennivån men svårighetsgraden är ungefär densamma,

mellan 3-3a och 4-3a. Vid lågt vatten (~ 40-150 kubik per sekund) är vågorna och valsarna små,

det finns det gott om bakvatten och det är relativt enkelt att paddla från det ena lekstället till nästa.

Vid högre vattenstånd (ca: 150 kubik och uppåt) blir bakvattnen mindre och det kan vara svårt att stanna där man vill,

men å andra sidan så bildas det stora vågtåg som är roliga att "ränna". Hela forsen kan rekas från södra sidan.

Video: http://www.youtube.com/v/H-O3LGoFGS0&hl=en

Lill-washen

"Lill-washen" är en populär liten vals, perfekt för att träna 360-vändningar i. Den är något grund, men den ligger lite vid sidan av och det är i alla fall ingen risk att behöva simma hela Fänforsen.

Fallet

"Fallet" i jämnhöjd med ön är väl egentligen mest ett dropp, något stenigt vid lägre vatten, men fullt körbart. Vid högre vatten bildas det valsar med kraftigt sug nedanför håll då till höger i forsen för att undvika dessa.

Svenssons loge

"Svenssons loge" är något av centrum och samlingsplats för kajakpaddlarna i Björbo (i alla fall budgetpaddlarna). Här kan man få säng, dusch och kök för 50 kr/natt. Det går också bra att campa.

OBS! Svenssons loge är för närvarande INTE möjligt att bo på.

Tänkbara alternativ är IOGT, Länsmansgården eller Kajaktiv.

Lillvågen

Om man från "Lill-washen" traverserar över till andra sidan forsen så hittar man vid lägre vattenstånd en fin surfvåg som är ganska brant och livfull, utmärkt för flatspins.

Forsnacken

Vid forsnacken finns det ett antal fina valsar och surfvågor, vid lägre vatten är valsarna något grunda, vid högre är det otroligt fina men då saknas ofta bra bakvatten.

Hällen

"Hällen" är Fänforsens populäraste plats för "playboating" här finns det både en utmärkt surfvåg och en riktig kanonvals. När vattennivån går över 90 kubik börjar det bli svårt/omöjligt att nå tillbaka till bakvattnet från valsen, men å andra sidan så växer vågen till sig och blir riktigt bra uppåt 200 kubik.

Video: http://www.youtube.com/v/sKHwSh3YfRQ&hl=en

Skålforsen och Forsgärdsforsen - 2.2a

Två små lätta forsar som passar perfekt för nybörjaren som behöver träna traverser och enkel paddling riskfritt. Ta höger vid första ön , där hittar du två fina bakvatten och en fin liten mini surf. Nedanför första ön ligger skålforsen. Har ett fint vågtåg som uppskatas av nybörjare. Efter den följer en mängd bakvatten på vänster sida och sedan en kort slätvattens sträka. som avslutning kommer en lätt fors med massa vågor. Om man känner för lite mer paddling kan man fortsätta genom vackra dala-floda och paddla hagforsen eller lissfors.

Hitta hit: Sväng av från riksväg 71 vid en rastplats mellan Dala-Floda och Björbo. Börja paddlingen där och avsluta med att ta upp nedanför bron. placera en bil på "river left" strax under bron på en parkering. För att hitta upptagningsplatsen så sväng av höger om du kommer från rastplatsen, första större avtags vägen. Hitta sen en lämplig parkering.

Lissfors och Hagforsen - 3.2a

En stor ö delar älven på två och på den högra sidan ligger Hagforsen och på vänstersida Lissfors. Lissfors: Lissfors är beläget vi en gammal kraftstation som lades ner för ett antal år sen. Nu finns en stor öppning i damen där det pågår ett bygge. Framtidsplanen är att en bra vals skall finnas och även en slalombana. Hela banan är skoj i en slalomkajak eller en liten freestyle kajak, det finns nämligen en heldel tydliga och bra bakvatten och bakvattenskanter. Det hänger även portar vissa delar av året.

Hagforsen: Är en medelstor ganska lång fors som mest lämpar sig åt nybörjare. Men när vattenståndet tillåter så ökar storleken betydligt på valsarna som finns och gör det då lämpligt för erfarna freestyle paddlare.

Hitta hit: : följ riksv.71 in i Dala-Floda och sväng av där det står en skylt - kajaktiv. Parkera vid Lissfors.

Kärringforsen - 3.2b

Cirka 2km uppströms från Fänforsen hittar man Kärringforsen som är något mindre och snällare än Fänforsen, 2-3a till 3-3a beroende på vattenstånd.

Vid lägre vattenstånd är den ganska grund och stenig, men vid högre bildas det fina surfvågor och roliga vågtåg.

Hitta hit: Följ väg 71 i riktning mot Vansbro. Ca: 1-2km från efter Fänforsens rastplats finns en liten avtagsväg på vänster sida. Följ denna hela vägen till campingplatsen

Vågtåg

Vid högre vattenstånd brukar det bildas ett rejält vågtåg här och det är bara att välja och vraka för att surfa. Det finns dock inte många bra bakvatten och vågorna måste fångas i farten.

Upploppet

Ytterligare ett vågtåg vid högvatten. På vänstra sidan finns det ibland en fin surfvåg som är tillgänglig från bakvattnet bakom udden.

Campingen

Där skogsvägen slutar finns det en fin campingplats, här är också bästa stället för "put in".

Kärringvågen

Om man håller till vänster om öarna kommer man fram till slalombanan och Kärringforsens bästa lekställe, vid högre vattenstånd (200-300 kubik) finns här en mycket fin brytande våg som växer och blir en STOR grön brant våg kring 400-500 kubik, vid lägre vatten bildas en vals som är helt ok om än något grund.

Valborg 2006: More than a woman.

Video: http://www.youtube.com/v/pi1z--_QZ5o&hl=en

Mats Wålstedt paddlar i 200 kubik:

Video: http://www.youtube.com/v/YZN1r9xD8Aw&hl=en

Video: http://www.youtube.com/v/YvM9uUixfXk&hl=en

Rickard och Anton paddlar i lågt vatten:

Video: http://www.youtube.com/v/401hsPrX0AU&hl=en

Kärringvågen i 400 kubik. Aningen för högt.

Video: http://www.youtube.com/v/q7pR_yoX5BY

Lillstup - 4.3a

Forsen vid Lillstup direkt nedanför kraftstationen är relativt kraftig och brant. Efter de svåra partierna finns en mycket fin våg/vals vid höga vattenstånd (280-500 kubik/s).

Hitta hit: Strax väster om Mockfjärd finns en vägskylt mot Lillstup. Följ vägen ca 1km. Sedan finns det en på höger sida om vägen en liten "traktorstig" som leder ner till älven. Valsen ligger på älvens södra sida så man måste traversera över älven nedanför det kraftigaste partiet av forsen.

Lillstup

Stor och stökig våg/vals där alla "moves" är möjliga. bilden är tagen vid ca: 480 kubik/s (280 nedanför kraftverket). Litet bakvatten gör att det blir en hel del att bära om man inte är snabb. Vid lite lägre vattennivå (ca 280-320 kubik) så finns en kanonfin vals ca 50m längre uppströms från vågen.

Lillstup i 410 kubik:

Video: http://www.youtube.com/v/jimeQVMR4q0&hl=en

Bild tagen cirka 1 km nedanför kraftverket finns här

Nås - 2.1b

Ytterligare en par kilometer uppströms från Fänforsen ligger samhället Nås här finns en lite längre älvsträcka som är mycket populär bland nybörjare.

Forsarna är korta och enkla, men det finns fortfarande ofta några bra surfvågor.

Eftersom sträckan är lite längre är det bra om man har minst två bilar, (det funkar i och för sig att lifta också).

Hitta hit: Fortsätt längs väg 71 tills du har passerat en järnvägsövergång. Ungefär 1km därefter kommer du till Nås sväng av vid vägskälet med massor av postlådor (vänster sida) och följ vägen ända in till skogsbrynet.

?

En ganska liten fors, bra för att öva traverseringar.

Skansforsen

Även "Skansforsen" är liten och snäll.

Ol-Ersforsen

"Ol-Ersforsen" är den sista och största forsen på "turen", håll till vänster och försök gå in i bakvattnet längs stranden, där finns det ofta en mycket fin surfvåg.

Take out

Efter en stunds plattvatten paddling kommer man till upptaget vid järnvägsbron.

Put in

Put in

Kvillforsen

Mitt i forsen finns ett stort bakvatten som man enklast kör in till från någon av sidorna. På vardera sidan om bakvattnet brukar det sedan finnas bra surfvågor.

Utanhedsforsen

Utanhedsforsen är en ganska lång fors som kan vara kul i högvatten när resten av sträckan blir lite för utslätad


Ämån i Dalarna - 3.5a-10.3a

Svårighetsgrad 3.5a-10.3a
Säsong april
Källa Mats Wålstedt / David Levrén (senast ändrad 09-22-08)

Ämån, total sträcka på ca 50 km , med stor andel fors. Stora delar av älven består av canyons. Alla forsar paddlade förutom Storstupet. Ämån kan köras på en dag men delas lämpligen upp på två eller tre etapper. Hör med Fabian och Ancke i Tallhed för info om vattenstånd. Ämån kräver regn eller snösmältning så störst chans till bra flöden finns under vår/höst alternativt efter kraftiga regn. Turen är fantastiskt vacker och lämpar sig bra för hyffsade creekpaddlare. En perfekt tvådagarstur för den som vill övernatta i vindskydd/tält.

Bra guide finns i Tidningen Paddling (vårnummer 2007). Ilägg för övre turen uppströms Bössfallet och förslagsvis paddlar man då till Pilstupet alternativt Riksväg 45. Tid för detta ca 3-4h om man rekar mycket från land.

Nedre turen från RV 45 till Storstupet innehåller en hel del fina forsar klass II-V. Allt går att bära, fantastiskt bra paddling för den som är stabil klass III-paddlare. Tid för denna tur 3-4h om man rekar mycket från land.

Storstupet innhåller några mindre dropp. Ett mindre trevligt som börjar i en flottarränna och slutar i ett hål. Det ser väldigt skoj ut men risken för otrevligheter nedanför fallet är stor. På sidan om flottarrännan rinner ett fint 5 - 6 meters dropp utan större svårigheter.

Helvetsfallet, ett välkänt fall som egentligen är en slide, en långt och brant slide. Paddlat av Dennis Franzén. Största problemet ligger i de spikar som sticker upp i slutet på sliden. Dessa spikar bör inte vara några prob. i högre vatten om man håller sig på rät köl. Gör man inte det så är det nog rätt kört oavsett spikar eller ej. En klar klass 5.

Video: http://www.youtube.com/v/K7TOARvTgLU&hl=en&fs=1&

Hitta hit: Mellan Orsa och Noppikoski. se karta.

Ämån - 3.3a (lutning 11m / km)

18km lång (hela turen). Faller 193 m.


Österdalsälven (Idre) i Dalarna - 1.1a-2.1a

Svårighetsgrad 1.1a-2.1a
Säsong juni (maj-sept)
Källa Dennis Franzen

Lätt och fin nybörjaretur

Här kör vi vår familjeforsränning

Man kan lägga i 7 km innan Idreby

liten parkering på vänstersida.

Startar med lugnpaddling ner till Brattströmmen som har en roligvals i mitten på vänstersida

Detta är också den svåraste ungefär 500 meter lång.sen blir det helt lungt innan nästa fors kommer..och så fortsätter det i 7 km. Kanon fin tur för nybörjare eller duktiga kanotpaddlare

Hitta hit: Väg 70 mot Idre 7km innan byn

Man ser Brattströmmen tydligt från vägen

Take out är vid Tännäsvägen stor parkering på båda sidor

Boende: Se storåbeskrivningen


Öxingån/ Lilla Ugsi i Dalarna - 3.3a-4.1a

Svårighetsgrad 3.3a-4.1a
Säsong (Maj eller vid kraftigt regn)
Källa Dennis Franzen (senast ändrad 10-21-05)

Öxinån eller Lilla Ugsi som är det riktiga namnet är en liten reglerad älv som rinner ut i Österdalsälven cirka 2 mil från älvdalen mot Idre

Man kör över den och ser en brant fors på vänstersida.

Kokar det vatten ner här är det good to go. Oerfarna kan vara lugna för underbron är ett av de tuffaste passagen.

Kör upp till vänster vid kraftstationen 300 m längre bort (följ rören)

Normalt mer eller mindre torrlagd men när vattnet släps på så är det en riktigt kul sträcka. Allt går att paddla men det är en liten sklia med ett sned dropp halvägs som bör rekas (det kryllar inte med bakvatten innan den kommer) samt rockenroll sliden under bron. ring och kolla med Forum angående vattenstånd 024367600

kompletterande uppgifter p g.

Video: http://vimeo.com Video: http://vimeo.com/11921556 Video: http://vimeo.com/erikgarmo Video: http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11921556&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1

Hitta hit: se ovan


Gävleborg

Björkån Gävleborg 4.3a-5.4a Björkån, övre Björkån, nedre
Bresiljeån Gävleborg 2.1b-3.3b Övre turen, Bresiljorna-Jansbo (7km) Nedre turen, Jansbo-Åmot (5km)
Kölsjöån Gävleborg 3.1a-3.2b
Ljusnan Gävleborg 1.1a-11.6a Arbråforsen Forsön västra fåran
Mellanljusnan Gävleborg 1.1a-4.2a Laforsen Kasteln Långstrand Skytesvallen Hovrahällarna Forsänget Morvall, övre Morvall, nedre Forsnäset Edeforsen Malmyrströmmen, nedre Översikt Mellanljusnan Hoppströmmen Kölströmmen Liten fors nedanför Skytesvallen Henriksfors Malmyrströmmen, övre Vägbeskrivning till Edänge Edänge
Nedre Dalälven Gävleborg 2.1b-3.2b Tyttbo Gysinge Kvarnsvedsforsen Översikt Sevedskvarn
Testeboån Gävleborg 1.1b-2.2b Testeboån Någonstans på turen
Voxnan Gävleborg 1.1a-5.4b
Ängerån Gävleborg 2.1b-4.5b Övre turen (Ängerån) Ängerån, översiktskarta med vägbeskrivningar Nedre turen (Ängerån) Dödsturen (Ängerån)


Björkån i Gävleborg - 4.3a-5.4a

Svårighetsgrad 4.3a-5.4a
Säsong April (April - Maj)
Källa Lars Larsson (senast ändrad 08-12-05)

Björkån är ett litet biflöde till Ljusnan. Det är riktigt brant creeking med mycket sten och lite vatten. Är inte mycket mer än en bäck vid normalt vattenstånd, bara en par meter bred på de smalaste ställena. Ån har bara körts en gång och det brantaste och stenigaste stället är fortfarande okört. För att vara körbar krävs det att det är mycket mera vatten än normalt. Detta betyder att man antingen måste pricka in toppen av vårfloden eller ett kraftigt och långvarigt regnväder.

Sträckan som är intressant att köra är de sista 300-400 m innan ån rinner ut i Ljusnan. Ån faller kanske 15-20 m på denna sträcka.

Video: http://www.youtube.com/v/myy9jI0g1Qk&hl=en

Hitta hit: Ta av från riksväg 84 i Kårböle och korsa Ljusnan. Vägen korsar Björkån precis vid det svåraste partiet.

Boende: Lassekrog, Hovra Vandrarhem.

Björkån, övre - 4.3a (5.4a)

Från början rinner ån ganska plant innan den börjar falla på lite. Efter den första forsen/droppet så finns en stor pool med slätvatten innan ån sedan börjar falla ner mot vägbron. Man kan köra ner till denna pool och ta upp där för att bära förbi mittensektionen. Denna sträcka är riktigt grisig, med kullerstenar hela vägen ner under bron och med ett litet drop på slutet. Sträckan från poolen och ner till bakvattnet efter bron är okörd. Integralhjälm och feta armbågsskydd rekommenderas om någon vill försöka sig på den.

First descent: Lars Larsson, september 2001.

Björkån, nedre - 4.3a

Efter bron så finns ett bakvatten där man kan sätta i för att köra den sista biten av ån. Här svänger ån tvärt åt höger varpå ett mindre dropp kommer innan ån slutligen rinner ut i Ljusnan.

First descent: Lars Larsson, september 2001.


Bresiljeån i Gävleborg - 2.1b-3.3b

Svårighetsgrad 2.1b-3.3b
Säsong april (vår eller höst)
Källa Erik Wettergren & Tomas Andersson (senast ändrad 11-06-04)

Bresilejån är en liten skogså som rinner genom ett vackert landskap av relativ vildmark från sjöarna Bresiljorna ned till byn Åmot där den ansluter sig till Testeboån

Ån är lättillgänglig då det finns bilväg till såväl ilägg som upptag för både övre och nedre sträckan.

Eftersom Bresiljån är ett biflöde till Testeboån så kan SMHIs prognos för vattenflödet i Konstdalsströmmen ge en god indikation på flödet i Bresiljån. Vi har kört turen vid ca 18m/3 och det är i minsta laget, upp mot 25m/3 bör det nog helst vara.

Hela sträckan från Bresiljorna ner till Åmot är cirka 12 km med en total fallhöjd på cirka 130m, övre delen är lätt (klass 1-2) och det rinner på mest hela tiden. Nedre delen är mer teknisk (klass 3). Ett tips är att vara på hugget tidigt under våren då vårfloden kommer ett antal veckor tidigare här än ex Ljusnan, ett bra sätt att komma i form på våren alltså! Kombinera gärna denna tur med ett besök i Testeboån eller den mycket närliggande Kölsjöån om ni ändå är ut och åker.

Det finns en god chans/risk att se björn och varg då området har ett vargrevir samt gott om nallar.

Här finns karta över nedre sträckan och även Kölsjöån på Google Maps inklusive foton »

Hitta hit: Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör ner till bron, där hittar du sista forsen på nedre sträckan, ser den körbar ut så borde hela sträckan vara ok.

Boende: Tält, husvagn eller om ni kan hitta annat... Det finns en fin tält/husvagnsplats med vindskydd precis vid ilägget för nedre turen. I Ockelbo finns det boende under tak för den som så önskar.

Övre turen, Bresiljorna-Jansbo (7km) - 2.1b (lutning 10m/km)

Fin relativt enkel turpaddling med hyfsat kontinuerligt flöde.

Faror: Kan vara grunt och det kan finnas träd över ån.

Hitta hit: Utgå från Åmot. kör västerut på väg 546, 3.1 km från vägkorsningen mot Svartnäs.

När du ser ett elskåp på vänster sida in på den lilla grusvägen. När du kommer till bron finns det en liten grillplats med vindskydd till höger och här är upptag för övre turen och ilägg för den nedre. Fortsätt över bron och cirka 7km upp till Bresiljorna för ilägg övre turen.

First descent: Tomas Andersson och Gustav Sundberg 2008

Nedre turen, Jansbo-Åmot (5km) - 3.2b (lutning 12m/km)

Kul creekingsträcka för alla som passerat nybörjarstadiet. Vid bron över ån ligger första forsen, den ger en bra indikation av resten av sträckan. Ser detta ok ut så är det bara att köra. De första forsarna kommer direkt efter varandra med några hundra meters mellanrum sedan lugnar det ner sig en dryg kilometer innan sista forssträckorna som börjar innan bilbron.

Faror: Grunt/stenigt & ev. träd över forsen.

Hitta hit: Se ovan för putin...

För takeout fungerar Konsum i Åmot (Skyltat från vägen mot lanthandel eller något liknande), där är det även lätt att ragga skjuts till putin. ;-)

First descent: Tomas Andersson och Gustav Sundberg 2008


Kölsjöån (Åmot) i Gävleborg - 3.1a-3.2b

Svårighetsgrad 3.1a-3.2b
Säsong april (vår eller höst)
Källa Erik Wettergren (senast ändrad 11-06-04)

Kölsjöån utgör tillsammans med Bresiljån de huvudsakliga tillflödena till Testeboån. Kölsjöån rinner genom vackert omväxlande natur- och kulturmiljöer och mynnar precis som Bresiljån i byn Åmot där de tillsammans bilder Testeboån.

SMHIs prognos för vattenflödet i Konstdalsströmmen ger en god indikation på flödet.

Kölsjöån är något mindre än Bresiljån och kräver något mer vatten. Vid förstagångspaddlingen i Augusti 2009 gick det knappt 30 kubik per sekund i Konstdalströmmen och det var i minsta laget. Med högre flöden kan denna sträcka bli riktigt kul.

Sträckan som paddlades var från Hedsjön ner till Hammardammen i Åmot. Totalt cirka 5km med en sammanlagd fallhöjd på 70m (cirka 14m/km).

Ån är mestadels smal som en mindre landsväg och vid 30m3/s i Konstdalsträmmen så var det grunt och mycket sten men fullt paddelbart. Forsarna är långa och kontinuerliga med få och små bakvatten.

Två dammar passeras på sträckan. Den första (masugnsdammen efter den lilla sjön mitt på sträckan) är ofarbar. Den andra vid kvarnen i Åmot ser ut att vara körbar, men man bör nog kolla ordentligt vid lågvatten hur bottnen ser ut nedanför.

Här finns karta på Google Maps inklusive foton

Hitta hit: Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av mot sydväst på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör sedan cirka 4km tills ni ser Hedsjön på vänster sida här är ilägget. Det finns en rastplats där man kan parkera. Upptaget detsamma som nedre sträckan av Bresiljån dvs. vid lanthandeln i Åmot.


Ljusnan (Bollnäs) i Gävleborg - 1.1a-11.6a

Svårighetsgrad 1.1a-11.6a
Säsong (April - November)
Källa Erik Westberg (senast ändrad 08-12-05)

Den nedre delen av Ljusnan strax norr om Bollnäs innehöll många forsar men allt är nu utbyggt. I höga flöden släpps spillvatten och många torrlagda sträckor får nytt liv!

Hitta hit: Riksväg 83 Bollnäs - Ljusdal.

Arbråforsen - 9.4a

I normalfall en torrlagd fors då denna del av Ljusnan är utbyggd. I höga flöden går spillet från kraftverket i den gamla forsfåran. En större spegeldam är byggd i höjd med samhället. Efter den delar sig älven i två fåror runt Forsön.

Faror: Armeringsjärn, konstiga betonggrejer och annat skrot som kan finnas i vattnet då det väldigt sällan rinner vatten här.

Hitta hit: Riksväg 83. Sväng av i Arbrå.

First descent: I skrivande stund opaddlat.

Arbrå Kraftverk, Arbråforsen.

Beroende på hur mycket som spills kan det vara bra drag här. Några rejäla vågor. Inga våldsammare valsar, vattnet går fort.Precis efter damluckorna är det givetvis några riktigt sugiga och bubbliga valsar. Håll dig borta!

Forsön västra fåran - 7.5a

Canyonkarraktär, lutar ganska bra. Några riktigt fina vågor som kanske går att surfa. Minst en rejäl vals.

Faror: Kan finnas järn och annat skrot på botten då det i normalfall är torrlagt här och det finns tunga industrier i närheten.

Hitta hit: Kör av riksväg 83 mot Arbrå. Följ skylt mot Forsön.

First descent: Opaddlat.


Mellanljusnan (Ljusdal) i Gävleborg - 1.1a-4.2a

Svårighetsgrad 1.1a-4.2a
Säsong Maj - Juni (April - November)
Källa Lars Larsson och Per Nyberg (senast ändrad 09-13-07)

Mellanljusnan är en ca 5 mil lång älvsträcka, som ligger i Ljusdals kommun, och sträcker sig från Laforsen till Edeforsen. Dessa båda forsar är utbyggda med kraftverk, men mellan dem flödar vattnet fortfarande fritt.

Vattenståndet

Ring 0651 - 711 903. Där säger en telefonsvarare "Ljusdal 122,231" och det betyder att det är 223,1 cm.

Vid normalt vattenstånd så kan man grovt sett säga att det finns följande alternativ till paddling i Mellanljusnan:

Laforsen - Hovrahällarna (Övre turen):

Fin och naturskön tur, lämplig för nybörjare. Dryga milen lång. Isättning och upptag kan varieras något. Normalt sätter man i nedanför Laforsen, där tunneln från kraftverket har sitt utlopp. Vid högvatten kan man dock sätta i nedanför vattenfallet och paddla hela Laforsen som inledning. Upptaget kan också varieras något. Har man ont om tid kan man ta upp redan vid Skytesvallen eftersom det därefter är en längre slätvattenssträcka innan Hovra. Vill man däremot leka bör man fortsätta till valsen vid Hovrahällarna som är det normala upptaget. Har man gott om tid och det är extremt mycket vatten kan man fortsätta förbi Hovra ända ner till Forsänget som då har några riktigt grymma vågor, men vid lägre vattenstånd så är det inte värt mödan eftersom det är största delen slätvatten i mellan. Är det kallt i luften kan denna tur bli lite väl lång och kylig.

Henriksfors - Forsnäset (Nedre turen):

Rolig tur för de något mer erfarna. Malmyrströmmen bjuder på rejäla vågor och valsar så man bör inte vara alltför oerfaren för den. I lågt vatten kan Henriksfors vara lite för grund för att det ska vara bra för nybörjare att simma den.

Edänge:

Edängeforsen är den näst sista forsen i Mellanljusnan och ligger nedströms det långa slätvattnet förbi Ljusdals tätort. Detta är ett bra alternativ om man bara har en bil, eftersom man enkelt kan bära tillbaka till bilen. Man skulle kunna säga att Edänge är det rätta stället för "Park 'n riverrun/riverplay". Forsen är den största i Mellanljusnan men är djup och det går bra att simma hela forsen utan några större faror.

Park 'n Play:

Vill man ha riktig park 'n play så är det Hovrahällarna som gäller. Här finns en av sveriges bästa och nybörjarvänligaste valsar. Ett par km nedanför Hovra ligger Forsänget som funkar vid rätt höga flöden (ca 340cm). Det finns även en mindre våg i Henriksfors som är rolig vid rätt vattenstånd. Vid väldigt låga flöden (ca 250cm) finns det lek i Edeforsen både stor och liten vals/våg.

Hitta hit: Mellanljusnan är mycket lättillgänglig. Riksväg 83 och 84 löper längs med älvens hela sträckning. Detta gör att i princip samtliga forsar är tillgängliga med bil, via avtagsvägar från riksvägen.

Boende: Vandrarhemmet i Hovra:

Astrid Strömberg, tel 0651-76 70 93

Laforsen - 4.2a

Laforsen är den svåraste forsen i Mellanljusnan.

Faror: Själva fallet nedanför dammen är farligt och kan bara köras på vissa ställen efter grundlig rekning. Enbart för mycket erfarna paddlare.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Forsen kördes första gången av Lars Larsson och Pär Nyberg 1996. Fallet kördes av Lars Larsson 2000.

Kasteln - 3.2a

Kan bli hyffsade vågor vid högvatten.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84. Vägen är dock dålig och det är inte att rekommendera att köra ner med bil.

First descent: Okänd.

Långstrand - 1.1a

En sned våg som kan vara surfbar. Lite längre ner finns en liten snäll vals med dåliga bakvatten.

Hitta hit: Ta av från riksväg 84 mot Skytesvallen. Kör förbi husen och ta sedan vänster. Följ sedan denna väg ca 1 km uppströms tills du kommer till en vändplan. Valsen ligger på andra sidan älven en liten bit uppströms.

First descent: Okänd.

Skytesvallen - 2.1a

Liten fors. Upptagning för övre turen om man inte vill paddla sista biten ner till Hovrahällarna.

Hitta hit: Ta av från Riksväg 84 mot Skytesvallen. Kör förbi husen och ta första höger direkt efter husen. Följ vägen ner till älven. Denna väg är väldigt dålig och det rekommenderas att parkera där uppe istället för att köra ner.

First descent: Okänd.

Hovrahällarna - 3.2a

Stora stenhällar sträcker sig över hela älvens bredd och skapar ett rejält trappsteg. Superbra vals på den norra sidan som fungerar i nästan alla vattenstånd. Grymt bra ställe vid extremt högt vatten.

Faror: En rätt sugig pourover i mitten av älven. Bör undvikas men har också i vissa flöden surfats.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Valsen

Bred vals som fungerar vid de flesta vattenstånd. Bäst mellan 300-350cm.

Film från 2000. KK Ljusnans team dödsteam surfar:

Video: http://www.youtube.com/v/sTdwA-kC9o0&hl=en

Forsänget - 1.1a

Liten fors vid lågt och normalt vattenstånd, men vid extremt högt vatten bildas här Mellanljusnans största och bästa brytande vågor. Rock 'n roll! Bör vara över 340cm för att den ska funka bra. Vid lägre flöden finns här en nybörjarvänlig våg.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Vågen

Brytande våg som fungerar bra över 330cm. Kan också funka i lägre flöden än så.

Film när det var 339 cm. (286 kubik i Laforsen)

Video: http://www.youtube.com/v/YBOfdtA6fy0&hl=en

Film från Ljusnanfestivalen 2006

Video: http://www.youtube.com/v/vwy2bNtd57Q&hl=en

Morvall, övre - 2.2a

Små vågor. Kan vara grund på slutet vid lågt vatten.

Hitta hit: Isättning vid busshållplatsen längs riksväg 84, uppströms Fiskecampen.

First descent: Okänd.

Morvall, nedre - 2.2a

Roligare vid lågt vattenstånd. Blir mera utslätad vid högvatten. Vid ca 300 cm finns hyggliga vågor för att göra wavewheels och kickflips på vägen ner.

Hitta hit: Ta av höger från riksväg 84, direkt efter raksträckan igenom skogsområdet efter Bränta, om du kommer från Ljusdal.

First descent: Okänd.

Forsnäset - 1.1a

En stenhäll går ut i älven och skapar en fin bakvattenslinje med ett jättestort bakvatten. Perfekt nybörjarställe att träna bakvattensteknik på. Nedanför forsen börjar slätvattnet som går förbi Ljusdal ner till Edänge.

Vid vissa flöden bildas här också en liten vals som det går att tricka lite i. Annars fungerar bakvattenslinjen väldigt bra för trix också.

Video: http://www.youtube.com/v/NV6pZ3f3G58&hl=en

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84. Man bör inte köra ner ända till älven om man inte ska hämta kajaker eftersom det är privat väg och markägaren inte tycker om att folk kör ner dit i onödan.

First descent: Okänd.

Edeforsen - 2.2a

Denna fors är delvis utbyggd men en del vatten leds förbi kraftverket. Det finns en liten vals som funkar på väldigt lågt vattenstånd när inget annat är bra. Vid dammluckorna bildas en stor och fin vals vid låga vattenstånd, ca 250cm ska det vara för att den ska vara bra. Bilderna är från när tre luckor är nere och vattenståndet är 253cm.

Film från 2003:

Video: http://www.youtube.com/v/gL_f7dlwOfM&hl=en

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84. Om man kommer från Järvsö-hållet så passerar man sågverket i Skästra på vänster sida, fortsätter ca 1 km och tar höger vid skylt till Ede (till vänster ligger Hagsved). Man åker över järnvägen och tar direkt vänster. Efter ca 100m så finns en liten väg till höger en liten träskylt skyltar Edeforsen, dock ganska lätt att missa. Efter ca 100m efter den lilla vägen kommer man till en vändplan. Parkera där och gå ca 30m till forsen.Visa på karta »

First descent: Okänd.

Edevalsen

Vid väldigt låga flöden (ca 250cm) finns en liten vals/våg i Edeforsen. Precis vid dammluckorna bildas en stor vals där det är möjligt att göra aerial blunts samtidigt som det suger tillräckligt för att slå cartwheels. Men den är ganska svårpaddlad dock. Men du finns ju även den mindre valsen en bit nedanför.

Malmyrströmmen, nedre - 3.2a

En av de svårare forsarna i Mellanljusnan. Flera stora valsar och vågor. En utmärkt nybörjarsurfvåg på höger sida strax efter forsen (vid ganska låga flöden).

Vid 300cm finns två stora brytande vågor (i mitten och typ i början av forsen) som är riktigt fina att surfa, de flesta trix kan göras på dem. Tyvärr är de helt utan bakvatten...

Ett citat som säger en del om Malmyrströmmen: "Har man paddlat Malmyr, har man paddlat allt" ;-)

Faror: Något till vänster om mitten finns några sugiga valsar. Men håller man bara mitten så brukar det funka bra. Vi kör här med nybörjare ibland.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Översikt Mellanljusnan - 1.1a-4.2a

Forsarna i Mellanljusnan

Hoppströmmen - 2.2a

Forsen ligger mitt för Lassekrogs Wärdshus.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Kölströmmen - 2.2a

Liten fors med en lång stenkista på vänster sida. En del vatten läcker igenom stenkistan och bildar ett "biflöde" som rinner tillbaka till älven genom ett litet delta av stenhällar. Bra för att träna bakvattensteknik.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Liten fors nedanför Skytesvallen - 1.1a

Liten fors, men skapliga vågor vid högvatten.

Hitta hit: Se vägbeskrivning för Skytesvallen. Denna fors ligger bara några hundra meter längre nedströms.

First descent: Okänd.

Henriksfors - 3.2a

En liten men rolig surfvåg nedanför den första stenkistan på vänster sida.

Hitta hit: Skyltat från riksväg 84.

First descent: Okänd.

Valsarna

Små snälla valsar i början av forsen som man surfar på väg nedför. Inga bakvatten finns så man bär om man vill köra flera gånger. Bäst över 300cm.

Vågen

Liten brytande våg som är väldigt skoj att surfa. Är man skicklig kan man också i vissa vattenstånd hjula på vågen/valsen.

Mellan 280-300 cm går det att hjula och loopa längst ut på vågen (som då är vals).

Bäst vid ca 290-330 cm.

Team dödsteam surfar 2000:

Video: http://www.youtube.com/v/ywxJn9X6C7U&hl=en

Malmyrströmmen, övre - 3.2a

Rätt stort vågtåg något till vänster om mitten (i alla fall när det är runt 300cm). Kan kanske nås från bakvatten på den vänstra sidan för att surfa dem. Annars är de utmärkta för trix på väg nerför forsen.

Hitta hit: Sväng av höger några hundra meter efter barkupplaget vid Bränta, om du kommer från Ljusdal. Höga strandbrinkar.

First descent: Okänd.

Vägbeskrivning till Edänge - 1.1a

Forsen är lättast åtkomlig från den norra sidan, dvs Ljusdalssidan. Den enklaste och närmaste vägen är att åka över golfbanan, punkt 1-4, då hamnar man uppströms järnvägen. Isättningen, "put-in", markeras med ett rött kryss.

Ett problem är att det numera inte går att korsa järnvägen med bil vid Edänge. Om man vill ta sin bil nedströms järnvägen, för att t.ex. sätta i vid badstranden nedanför bron, så måste man köra runt Hybosjön för att ta sig dit. Se punkt 5.

Det finns även en väg till Edänge från den södra sidan, se punkt 6, men här finns sämre möjligheter att parkera och ta sig fram till älven.

Faror: En måttlig till hög risk att få en golfboll genom vindrutan föreligger på väg till forsen. Man bör dessutom se upp med arga sommarstugeägare som är snabba på avtryckarfingret om man kör för fort.

Edänge - 3.2a

Edänge är den närmaste forsen från Ljusdals tätort och dessutom en av de större och bästa forsarna. Det finns en järnvägsbro som forsen passerar under. Direkt efter bron blir älven mycket bred (nästan som en sjö), detta gör att det skapas ett långt vågtåg som går rakt ut på slätvattnet.

Video: http://www.youtube.com/v/mzVI6EmqL-o&hl=en

Faror: Se upp för tåg om ni går över järnvägsbron.

Hitta hit: Se nedan.Visa på karta »

First descent: Ursprunglig okänd. Lars Larsson var den förste att paddla ner en leksaksflotte modell

Dödsvalsen

Mellanljusnans mest beryktade vals, som dock ofta mer liknar en brytande våg. Den så kallade dödsvalsen är den första, och därmed största vågen i det gigantiska vågtåg som bildas nedströms järnvägsbron. Vattnet är mycket snabbt här och vågen är vanligtvis väldigt vild och brant. Detta gör att man på sin höjd kan få sig några sekunders trash surf innan man åker av. Vågen är också väldigt svår att komma ut på när det är högt vatten eftersom vattnet är för snabbt.


Nedre Dalälven i Gävleborg - 2.1b-3.2b

Svårighetsgrad 2.1b-3.2b
Säsong Högvatten i april och oktober (mars-november)
Källa Dan Edvardsson (senast ändrad 09-18-05)

Dalälven, den klassiska gränsen mellan norr och söder, är en av sveriges största älvar. Nedre Dalälven är den sträcka som ligger nedströms fråm det ställe där Österdalälven och Västerdalälven rinner ihop.

Tel 026-837 11 (fråga efter vattenföringen i Näs).

Hitta hit: Beroende på ställe.

Dalälven rinner genom Dalarna och sedan längs gränsen till Västmanland, Gävleborgs län och Uppsala län.

Boende: Tyttbo

Hovnäs färja: 0226-730 29 (bokning av stugor, båt och eluttag).

Gysinge

Gysinge wärdshus har rum.

Tyttbo - 2.1b-3.2b

Tyttbo ligger precis så långt sydost man kan komma i Dalarna i

Färnebofjärdens nationalpark precis på gränsen till Västmanland.

Området är drygt 3 km långt och fallhöjden är 4,5 meter. området består av

tre forsar: Härsingen, Balforsen och Tyttboforsen Det är Balforsen (inte Tyttboforsen) man

paddlar i. Vid ordentligt högvatten >500 kubik/sek blir här en tuff våg i

nedre delen av Balforsen. Annars lite små surfvågor vid forsnacken och

en vals/våg vid lågt vattenstånd.

Parkera vid Sportfiskarnas anläggning, och var snäll mot de stundtals

övertaliga fiskarna. De på land alltså ;-)

Hitta hit: På väg 67 svänger du av vid Runhällen, ta höger vid Enåker

mot Vivastbo, färja vid Hovnäs och höger efter färjan. Alternativt (om inte färjan går) så får man ta omvägen via Näs

Tyttbovågen

Stor och snabb våg. Vid högvatten en av de största vågorna i Sverige, men den är inte lätt att fånga då.

Forsnacken

Nästan vid land på södra sidan (fors höger) så finns en fin liten surfvåg vid vissa vattenstånd (250-300m3 ej verifierat). Oftast så går det bra att ta vågen från bakvattnet.

Gysinge - 2.2a - 3.3a

Bra nybörjarställe för forspaddling. Lägg i ovanför herrgården eller vid

parkeringen på Granön, nedanför de gamla bropelarna.

Hitta hit: Bra nybörjarställe för forspaddling.Lägg i ovanför herrgården eller vid

parkeringen på Granön, nedanför de gamla bropelarna.

Nedströms bron

Det går att hänga portar från bron om man vill. En och annan våg eller vals går att hitta och det finns gott om bakvatten bakom de gamla bropelarna.

Fallet

Bilden är tagen från bron.

Kvarnsvedsforsen - 2.3a

Vid högvatten (vårflod/höstflod) så släpps vattnet på sidan om kvarnsvedens kraftstation. Här nedanför bildas en hyffsad fors.

(Skall tydligen ha funnits slalom-portar här för några år sedan)

Forsen är ej med på bilden. Denna fors ligger i anslutning till Borlänge.

Faror: Stenar som är vansinigt halkiga (i all fall vid minusgrader)

Hitta hit: Man hittar dit genom att ta motorvägen från Falun mot Borlänge

Tag av vid avfarten efter Ornäs, åk mot Sjukhuset & Domnarvsvallen.

Tag höger i första rondellen.

Rakt fram förbi 3 farthinder. (2 ligger tätt medans det tredje ligger vid en riktig skräpgård.

Tag vänster 200-300(?) m efter skräpgården (den missar man inte...)

Vid en vägbom vid en avfart till vänter parkerar man och går ner vänster.

(Tobias Mårtensson)

First descent: ?

Översikt -

Forsarna i Nedre Dalälven.

Sevedskvarn - 2.1b

Ytterligare ett bra nybörjarställe för forspaddling i Gysingeområdet. Vid

rätt vattenstånd, runt 300 kubik, kan det vara en helt ok surfvåg vid den

gamla bropelaren. Parkera vid infocentret för Färnebofjärdensnationalpark.

Hitta hit: Vid Österfärnebo på väg 272 mellan Uppsala och Sandviken.


Testeboån i Gävleborg - 1.1b-2.2b

Svårighetsgrad 1.1b-2.2b
Säsong Nästan bara vid ordentlig vår och höstflod (mars-maj, oktober-november)
Källa Dan Edvardsson (senast ändrad 11-06-04)

Ån rinner genom ett flackt skogs- och myrlandskap med gles bebyggelse och få vägar. Testeboån var tidigare flottled och spår efter detta finns kvar på sina håll. Det är slutet på denna å mellan Brännsågen och Åbyggeby som är nåt att ha för forspaddlare. Uppströms är det fint kanotvatten. Testeboån har klassats som extra skyddsvärd av staten p.g.a. av dess unika natur och fauna. Här finns bl.a. flodpärlmusslor.

Aktuell vattenföring och prognos från SMHI (följ länken och klicka sedan på "konstdalsströmmen" för prognos.

Hitta hit: Testeboån ligger strax norr om Gävle. Det finns ingen avtagsväg från E4:an.så man måste köra genom Gävle eller västerifrån från väg 272. Kör genom Forsby och Åbyggeby, som är take out. Put in ca 7 km nordväst om Åbyggeby, vid Brännsågen. När du kör över ån så är du framme, det finns en bra parkering på höger sida. Take out nere vid bron i Åbyggeby, det går bra att ställa en bil vid bastun. Vill man förlänga turen så kör man ner till Forsbybadet ca 2 km nedströms. Sväng av vid ett brunt hus intill en busshållsplats. Stor parkering vid vindskyddet.

Det går numer att paddla ända ner till Forsbybadet, ca 2 km nedströms för där har man rivit kraftverket, Här finns det nu en hyfsad fors där det blir några valsar. Vid riktigt mkt vatten kan de vara användbara, det är dock ganska grunt och stenigt, dessutom ligger den bästa valsen strax ovanför en bropelare. Det går fint att parkera här och det finns ett fint vindskydd. Värt besväret att paddla ner hit.

Det krävs att det passerar ca 25 m3/s vid Konstdalsströmmarna (som ligger en bit uppströms) för att paddlingen ska vara trevlig. Över 30 m3/s är riktigt bra.

Testeboån erbjuder fin forspaddling utan att vara extrem. Det kan vara bra att reka den andra riktiga forsen, den som börjar med en kraftig högersväng. Här finns det ett par större stenar mitt i forsen som kan stöka till det lite. I övrigt finns det inga direkt svårigheter utefter turen.

Dessutom finns det en opaddlad fors nere i Strömsbro vid den gamla textilfabriken Vävaren. Vi har rekat men då var det för lite vatten. Denna fors innehåller en del tekniska svårigheter och mindre drop.

Testeboån - 2.2a

Lite av en creekingtur faktiskt. Inget hårresande men helt ok. Många små fina bakvatten att plocka på vägen ner med några korta slätvattenssträckor. Inga stora surfvågor eller valsar, men en fin vårtur.

Kolla med Gävleklubben om de vill hänga på så kanske de kan fixa bybastun.

Hitta hit: Se ovan.

Någonstans på turen - 2.2a

Curt Svensson (grundare av UPK) är ute och luftar sin C-1:a


Voxnan i Gävleborg - 1.1a-5.4b

Svårighetsgrad 1.1a-5.4b
Säsong Maj (April - November)
Källa Jan Axelsson (senast ändrad 08-09-05)

Fin fors att paddla. 70 forsar på två dagars paddling.

Video: http://www.youtube.com/v/toLpotSehE8&hl=en

Hitta hit: Starta i Rullbo.

Boende: - Tält

- Voxnadalens Camping


Ängerån i Gävleborg - 2.1b-4.5b

Svårighetsgrad 2.1b-4.5b
Säsong Maj (April - Okt)
Källa Lars Larsson (senast ändrad 08-09-05)

Längd: 25 km

Gröna kartan: 16F SV och 16F SO

Blå kartan: 164 Kårböle

Ängerån är ett biflöde till Ljusnan och är drygt 2 mil lång. Den har sina källflöden i Härjedalen och via sjöarna i området kring Vänsjö och Ängersjö bildas den av flera bäckar och åar som rinner ihop. Ängerån mynnar sedan ut i Ljusnan vid Ängra, ca 5 km uppströms Laforsen, där Mellanljusnan börjar. Hela Ängerån är klassad som naturreservat och har ett djur- och växtrike som är mycket intressant. Man bör därför visa extra hänsyn i detta område så att inte naturen tar skada. Så här beskrivs Ängerån på de informationsskyltar som finns uppsatta i området:

"Ängeråns naturreservat innehåller en varierad miljö och med sina känsliga biotoper såsom strandhällar, strandsnår, sand- och grusstränder, forsar och höljor är den ett av Gävleborgs läns intressantare vattendrag.

Floran vid åns stränder är artrik och intressant. Bland annat förekommer Kung Karls spira, Getrams, Fjällnejlika och Hälsinglands enda kända förekomst av Slakstarr (Carex Laxa). Utter förekommer regelbundet i området."

Den övre halvan av ån innehåller många forsar och mindre fall medan den sedan flackar ut under den nedre halvan. Forsarna i Ängerån är mycket grunda, så helst ska den köras i vårflod eller efter en period av mycket regn. Detta gäller för samtliga turer och det är inte möjligt att paddla under normallågt vattenstånd under sommaren. Längs hela ån finns mängder av kulturlämningar som vittnar om flottningsepoken som hade sin kulmen under 1930-talet. Imponerande byggnadsverk i form av långa stenkistor finns att beskåda, framförallt längs den mellersta och svåraste turen. Här leds ån, på ett par ställen, fram genom långa och smala flottningsrännor, knappt 3 m breda.

Hitta hit: Man utgår från riksväg 84 som korsar ån precis vid utloppet i Ljusnan vid Ängra. Man kan sedan följa ån uppströms från Ängra via mindre grusvägar eller ta sig direkt till mitten av sträckan via Kårböle och den korsande väg 296. För att nå de översta delarna svänger man av 84:an mot Örnåsen och Snöddasberget. För detaljerade beskrivningar se översiktskarta nedan.

Boende: Lassekrog

Övre turen (Ängerån) - 3.3b

Längd: 4 km (6,5 km)

Fallhöjd: 30 m

Gradient: 7,5 m / km

Gröna kartan: 16F SV

Vattennivåer: Som ett riktmärke kan sägas att denna tur kördes för andra gången vid

översvämningen i sep 2001 av Lars, Mattias och Joni. Då var vattnet en eller ett par decimeter över stenkistan, precis uppströms bron på älv-högersidan. Det är nästan en meter högre än vid lågvatten på sommaren. Denna gång körde jag (Lars) orekat den andra forsen, som varit enkel vid normalare vattenmängder, men denna gång fastnade jag i en vals och fick en liten sidsurf, trots att jag körde en stor Prijon Rockit. Vid den första färden var vattnet bra mycket lägre och en bra bit av kistan var ovanför ytan.

Beskrivning: Detta är en ganska lätt, men rolig tur. Man kan se det som en bra nybörjartur för dem som aldrig paddlat i mindre, smala vattendrag. Vissa av forsarna har en lätt "creeking"-karaktär och på en par kortare ställen trängs ån ihop av branta klippstränder. Stora delar av

turen går dock över lugna partier där man får en chans att njuta av naturen. Det finns goda

möjligheter att få se bävrar och de spår de lämnar efter sig. Paddlingen börjar ganska häftigt

med isättning från en ett par meter hög klippa, som man glider utför och hamnar direkt i den

första forsen. Man får ingen uppvärmning, utan kastas direkt in i hetluften. De två första

forsarna är också de största forsarna under turen. Tycker man att den första ser lagom svår ut så kommer resten av turen inte att vara några problem. Om man tycker att den första ser alldeles för lätt ut bör man istället satsa på den mellersta turen som är betydligt häftigare än denna.

Faror: Inget speciellt.

Hitta hit: Se översiktskarta ovan.

First descent: Lars Larsson, Pär Nyberg & Ola Lindström, 2000.

In media res

Ån faller mjukt och gradvis ner under vägbron och avslutar med ett litet dropp med baksug.

Förträngningen (3.3b)

Ån smalnar här ihop i en kort men trång passage mellan höga klippstränder. Här finns några mindre valsar. Vid extremhögt vattenstånd bör man reka noggrant eftersom det då bildas en vals lika bred som passagen och som är förhållandevis stor. Jag (Lars) misslyckades med att

"puncha" denna vals med en Prijon Rockit(!) när vi körde i extremhögt vattenstånd hösten

2001.

Ravinen (3.3b)

Här går ån en längre sträcka med höga klippstränder på båda sidor. Innehåller ett par mindre

valsar.

Digerfallet (3.3b)

Man kan här köra två vägar runt en ö i mitten. Den vänstra är bäst och innehåller ett litet

halvmetersfall med baksug.

Ängerån, översiktskarta med vägbeskrivningar -

För paddlare så finns tre olika turer att välja mellan i Ängerån, om man inte vill paddla hela ån i ett sträck

(Observera att inga avstånd eller fallhöjder i beskrivningarna nedan är exakta utan de är ungefärliga

uppskattningar gjorda utifrån kartor)

OBS: Klassningen av forsarna i Dödsturen är inofficiell och gjord i lågt sommarvattenstånd. Det är troligt att varje fors kan gå upp ett steg på skalan vid högvatten.

Faror: Ängerån användes flitigt under flottningsepoken och lämningar i form av järnspikar och krokar som sitter fast i berghällarna är vanligt förekommande. Klassningen av forsarna är gjord vid lågt vatten mitt i sommaren, vid det vattenstånd som visas på bilder

Hitta hit: Kartan nedan visar isättning och upptag för de tre vanligaste turerna på Ängerån.

First descent: Övre turen: Lars Larsson, Pär Nyberg & Ola Lindström, 2000. Dödsturen: Lars & Mattias Wagenius, 2002.

Isättning, övre turen (Vägbeskrivning)

Följ riksväg 84 västerut från Kårböle. Ta av till vänster mot Örnåsen efter ca 15 km (Skyltat). Följ grusvägen ca 1,5 km tills vägen korsar Ängerån. Parkera bilen vid bron. Isättning sker från hällen, strax uppströms bron, på älv-vänstersidan.

Upptag, övre turen (vägbeskrivning)

Följ riksväg 84 västerut från Kårböle. Sväng vänster ca 500 m efter Messubodarna. Avtagsvägen är skyltad med en mindre träskylt, som det står Sveriges mitt på(Snöddasberget utanför Kårböle är nämligen Sveriges mittpunkt enligt ett sätt att räkna). Följ grusvägen och ta andra avtagsvägen till höger, efter ca 2 km. Fortsätt ca 500 m tills vägen korsar Ängerån. Upptaget sker på älv-vänstersidan direkt efter bron. Denna tur kan göras ca 2,5 km längre, genom att fortsätta paddlingen ända ner till Västra Sillersjön och där ta upp på älv-vänstersidan. För att komma dit

med bil så fortsätter man bara till vänster längs med ån istället för att svänga av åt höger. Vägen går längs med ån ända ner till sjön så upptag kan göras var som helst. Om man bara har en bil,

kan en löpare skickas för att hämta den vid isättningen. Detta kan ske via en skogsbilväg på den södra sidan av ån. Det är bara att följa vägen över bron vid upptaget och sedan ta första

avtagsvägen höger. Enligt kartan ser denna väg ut att gå ihop med en annan väg, från andra hållet, som leder hela vägen tillbaka till isättningen. I själva verket så sitter inte vägarna ihop utan slutar vid vändplaner, med ca 200-300 m mellan dem. Därför måste man själv orientera sig

genom skogen, utan stig eller väg, tills man träffar på den andra vägen.

Upptag, Dödsturen (vägbeskrivning)

Upptaget sker på älv-högersidan direkt efter bron där väg 296 korsar Ängerån. Bron ligger bara 200 m efter avtagsvägen mot isättningen och man parkerar lämpligtvis på en plan direkt till vänster efter att man passerat bron.

Isättning, Nedre turen (vägbeskrivning)

Vid Ängratörns utlopp i ån eller vid 296:an för den långa turen.

Isättning, Dödsturen (vägbeskrivning)

Kör till Kårböle som ligger 53 km väster om Ljusdal längs riksväg 84. Följ väg 296 söderut från Kårböle mot Loos. (Den som behöver stöd från högre makter för att ta sig nedför denna tur kan med fördel besöka St. Olovs offerkyrka, som ligger till vänster en knapp kilometer från Kårböle). Ta till höger efter ca 6 km, bara 200 m innan 296:an korsar Ängerån. Det är skyltat

Strömbacken med en liten träskylt. Följ sedan vägen nästan 4 km till den andra avtagsvägen åt höger. Backa sedan tillbaka ca 200 m till närmaste mötesplats och parkera där. Norrut ligger nu det kalhuggna Stor grötvallsberget. För att komma till ån går man ca 400-500 m rakt söderut, genom skogen över en myr. Ingen stig finns så vitt vi vet. Isättning sker i Västra Sillersjön från dammvallen och turen börjar genom det tomma dammluckshålet. En alternativ isättning kan

göras från en väg på den södra sidan, då behöver man bara bära ca 200 m, men å andra sidan får

man paddla lite drygt en kilometer extra slätvatten på Västra Sillersjön. (Detta har dock inte prövats än). För att komma dit fortsätter man 296:an över Ängerån, 1,6 km, och tar där av höger på en grusväg. Kör förbi den första korsningen och ta sedan höger efter 2 km. Fortsätt ungefär 2,6 km. Här någonstans kan man ta sig ned till ån.

Upptag, Nedre turen (vägbeskrivning)

Upptaget sker i Ängra vid mynningen i Ljusnan.

Nedre turen (Ängerån) - 4.4a

Längd: 3 km (10 km)

Fallhöjd: ?

Gröna kartan: 16F SV och 16F SO

Beskrivning:

Denna tur är till sin helhet ännu outforskad även om vissa delar har paddlats. Det verkar dock som att sträckan mellan väg 296 och Ängratörns utlopp till största delen består av slätvatten. De sista 2-3 km ner till älven innehåller dock en del, antagligen mindre forsar, varav vissa har paddlats.

Faror: Denna tur är inte helt utforskad och uppgifterna här är bara gissningar.

Hitta hit: Se översiktskarta ovan.

First descent: Okänd.

Dödsturen (Ängerån) - 4.4b

Längd: 3,5 km

Fallhöjd: 65 m

Gradient: 19 m / km

Gröna kartan: 16F SV

Vattennivåer:

Vid upptaget kan man räkna stenar som är ovanför vattenytan i stenvalvet på bron. Räknat från och med toppstenen så syntes nästan exakt åtta stenar vid vår "first descent". Man kan också räkna stenarna i muren på älv-högersidan direkt efter själva valvet. Här syntes ca 4,5 stenar vid "first descenten" och ca 4,7 stenar vid "second descenten" då bilderna är tagna. Detta är ett väldigt grovt mått och vi vet inte om det fungerar eller ej.

Beskrivning:

Detta är en jätterolig "creeking"-tur för den som vill ha häftiga forsar utan tråkiga transportsträckor. Ängerån har på denna sträcka en fallhöjd på 65 m, ganska jämnt fördelad, och detta gör att man aldrig hinner bli uttråkad. Turen har lite av en "pool-drop"-karaktär och innehåller en mängd mindre fall runt 1-1,5 m höga. Efter att man kört ett fall brukar vattnet lugna ner sig lite, men man hinner knappt förlora det ur sikte innan man är framme vid nästa fors eller fall. Turen är förhållandevis enkel och är ett bra första steg för dem som vill känna på denna typ av paddling. Men det finns även några tuffare forsar av klass IV och V. Det rekommenderas att man åtminstone gör ett lyft förbi Dödsrännan. Tyvärr är terrängen just här ganska oländig, men i övrigt så är det oftast väldigt enkelt att bära förbi de flesta andra forsar. Trollpackan är en annan farlig fors, men där behöver man inte lyfta utan man kan paddla en annan väg ner. Eftersom många av forsarna på sträckan innehåller mindre fall så är det svårt att reka ifrån båten. Därför rekommenderas att alltid reka forsarna från land. Eftersom ån använts för flottning finns också risken att det finns uppstickande gamla järnspikar eller dylikt i vattnet. Om man vill ta sig en titt på vad som väntar under turen, så kan man gå ner till ett av de största fallen. Ungefär halvvägs upp efter vägen mot isättningen leder en stig ner till Strömbacken. Detta är den största forsen som man normalt kör. Det är skyltat, men bara med en liten träskylt som är mycket svår att upptäcka, eftersom den döljs av trädgrenar. Om man kör turen då det inte är verkligt mycket med vatten, bör man vara beredd på att slitaget på kajaken kommer att bli hårt. Ängerån är mycket grund och på vissa ställen har man antagligen sprängt och hackat bort stenar i strömfåran vilket innebär att det finns många vassa kanter. Dessutom bör man tänka på att vid högt vatten så stämmer kanske inte den klassning som här angivits. Många av forsarna blir antagligen mycket svårare när det blir mera tryck i vattnet. För erfarna paddlare betyder detta dock att den här turen kan bli helt underbar i vårflod.

Video: http://www.youtube.com/v/myy9jI0g1Qk&hl=en

Faror: Lämningar efter flottningsepoken.

Hitta hit: Se översiktskarta ovan.

First descent: Lars Larsson & Mattias Wagenius, 1/7-2002.

Näckens fiol (3.3b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Huvudströmmen faller ner ca 1 m i en smal passage till vänster. En stor häll täcker den andra halvan av fåran åt höger. Vid högre vatten kan man köra en "chicken-line" och bara glida

över hällen.

Trollpackan (4.4b)


First descent: Lars Larsson, april 2004.

Beskrivning: Själva huvudfallet har en fallhöjd på ca 5 m och är inte vertikalt, utan ett brant och grunt trappstegsfall fullt av ojämna stenar. Ingången till fallet är en öppning på några meter mellan

stenkistorna, och det finns en liten spångbro rakt över nacken på fallet. Vid sidan av huvudfåran finns stora hällar där det rinner vatten lite olika vägar. Det är enkelt att bära förbi hela fallet, men som tur är så går det även att paddla förbi via de alternativa vägarna ner. Man paddlar först in bakom stenkistan på älv-vänstersidan, denna kanal leder sedan fram till två alternativ:

Trollpackans kittel eller Trollpackans kana. I den förra rinner vattnet ner i något som ser ut som en bubblande kittel och i den andra rinner vattnet utför en ca 5-6 m lång slät kana och svänger

90 grader rakt mot en vägg. Detta område är som ett naturligt "Äventyrsbad" och man kan hoppa ur kajaken och åka rutschkana på baken om man vill. Trollpackans kana kördes vid den

första färden, de andra vägarna är okörda. En sevärdhet är en inristning i en av hällarna:

"Nilsson 1930" Det rör sig antagligen om en av dem som var med om att bygga de

imponerande byggnadsverken från flottningstiden.

Faror eller risker: Huvuddelen av av vattnet i huvudfåran går rakt mot en sten som ligger strax under vattenytan vid botten av fallet. Denna sten är dessutom underskuren. (Syns ej om man inte testar med en käpp). När vi paddlade

hittade vi några pinnar som stack rakt upp framför denna sten, med den andra änden nere under stenen, synnerligen farligt alltså. Dessutom är det ojämna fallet antagligen sprängt och därför fullt av vassa stenar. Det finns även en risk att man stannar och leker för länge vid detta häftiga ställe, trollbinds om man vill kalla det så... Men det finns många fler fall att paddla så det är bäst att inte stanna för länge…

Trolltungan (2.2b)


First descent: Mattias Wagenius, 1/7 2002.

Beskrivning: Enkelt litet dropp där det bara är att följa huvudströmmen som bildar en tunga.

S-svängen (2.2b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Huvudströmmen går i en skön S-sväng mellan några hällar. Som gjort för en slalombana.

Luringen (3.3b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Enkel inledning av forsen men det faller på ganska bra på slutet. Innan vi körde sträckan första gången hade vi gått genom skogen på måfå för att reka, ungefär halvvägs längs sträckan. Vi hamnade då av en slump precis vid denna fors. Men när vi sedan paddlade ner tog vi miste och

förväxlade denna fors med Näckens fiol. Detta innebar att vi trodde att vi var halvvägs när vi i själva verket bara kommit till den tredje forsen och hade det bästa framför oss. Bland annat av denna anledning döptes denna fors till Luringen.(De andra anledningarna märker man när man

kör... ;-)

Strömbacken (4.4b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Detta är den mest kända av forsarna och det är hit det finns en skyltad stig. Det finns även ett litet gapskjul vid sidan av forsen om man behöver tak över huvudet. Strömbacken är en lång och studsig kana över branta stenhällar med rejäl fallhöjd, kanske ca 4-5 m. Strömbacken består bara av vitvatten som rinner väldigt snabbt samtidigt som det är väldigt grunt. I slutet av fallet finns en sten med en kudde som trycks upp mot den och sannolikheten att man liksom vattnet träffar stenen är ganska stor.

Teckningen (3.3b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Detta är ännu en smal flottarränna men i bättre skick än den förra. Det är bara att följa rännan och hålla tungan rätt i mun där den slutar med ett litet och stenigt fall på ca 1 m. Den kallas teckningen på grund av att den finns avbildad som en teckning på de informationsskyltar om

Ängeråns naturreservat som finns uppsatta i området.

Grissvängen (3.4b)


First descent: Lars Larsson

Beskrivning: En ganska så teknisk fors som består av två små låga fall tätt följda av varandra och med stora

stenar i strömfåran. En väg igenom är att göra en tvärsväng igenom en jättesmal passage till

vänster mellan två stenar(Grissvängen), en annan enklare väg är att köra längst till höger över fallen.

Dammluckan (3.5b)


First descent: Lars Larsson

Beskrivning: När man ser en röd stuga på stranden vet man att målet inte är långt borta. Runt kröken delar ån upp sig i en par olika kanaler. När det är lågt rinner mest vatten genom dammluckan i högerfåran. Det går att boofa ut genom luckan, som utgör ett litet fall på dryga halvmetern, men det är farligt eftersom diverse trädgrenar m.m. ofta fastnar vid den. Säkrare är mittenfåran som funkar bra vid högvatten. Några tiotal meter nedströms dammluckan passerar man under väg 296 och man tar upp på högersida direkt efter bron.

Plastskraparn (3.3b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Inga konstigheter utan en rakt på fors, där man bara behöver studsa sig ner över stenarna.

Bryt en båt (3.2b)


First descent: Mattias Wagenius, 1/7 2002.

Beskrivning: Man sätter i ovanför dammen och första forsen börjar när man kör igenom den tomma dammluckan. Det är en enkel fors med ett par "slides". En sönderslagen båt har fastnat uppe på en klippa och påminner om en passerad vårflod eller översvämning.

Hästskon (3.3b)


First descent: Mattias Wagenius, 1/7 2002.

Beskrivning: Ett mycket vackert, svagt hästskoformat litet fall, ca 1 m högt och helt rent. Man kan antingen boofa till höger där fallet är vertikalt och landa i bakvattnet. Eller kan man följa

huvudströmmen, som kommer från vänster över fallet och sedantrycker mot den högra kanten.

Faror eller risker: Den högra kanten efter fallet är underskuren. Det syns inte eftersom det är under vattenytan och följer man huvudströmmen förs man rakt mot denna. Bakvattnet nedanför

fallet är som en stor virvel och går runt, runt ("Dead mans eddy") och kanske kan ställa till det för någon om det växer sig starkare vid högt vatten.

Professor Drövels fall (3.3b)


First descent: Lars Larsson, 1/7 2002.

Beskrivning: Så fort man tagit sig förbi den elaka Trollpackan så står nästa utmaning för dörren, nämligen Professor Drövels fall. Dessa ligger bara några tiotal meter nedströms Trollpackan och består av två fall med en kort pool mellan dem. Fallen är ca 1,5 m höga vardera och i princip vertikala. Har man tur så kanske man även upptäcker Professor Drövels hemlighet när man kör dessa fall... ;-) Efter att man passerat fallen kan man vända sig om och då ser man de båda fallen, plus Trollpackan i bakgrunden, alltså tre fall i samma vy. Vackert!

Glidarn (3.3b)


First descent: Mattias Wagenius, 1/7 2002.

Beskrivning: Några långa och släta hällar som man glider ned för.

Dödsrännan (4.5b)


First descent: Lars Larsson, 14/8 2005.

Beskrivning: En lång och smal flottarränna som är ganska brant. Rännan är kanske 100 m lång och 3 m bred. Den mesta av fallhöjden ligger direkt i början där det är ett fall som matar vattnet mot den högra sidan av rännan.

Faror eller risker: Där det faller mest så trycks vattnet mot den högra kanten av rännan, och ur denna kant sticker det ut träpålar några decimeter. Pålarna är en del av konstruktionen av rännan och stenarna vilar på dessa pålar. Det finns alltså en god risk (det ser väldigt svårt ut att undvika) att man trycks mot dessa påländar och fastnar eller går runt, och det vill man inte göra på detta ställe. Vid högre vattenstånd kommer de utstickande pålarna under eller i vattenytan och fallet slätas ut en aning, vilket gör det mindre farligt att köra.

Waltzing Mathilda (4.3b)


First descent: Lars Larsson

Beskrivning: Här faller ån mjukt ner mot en vals som man går rakt igenom, följt av ett litet fall och ännu en vals. Kan bli spännande om valsarna blir större vid högvatten. Efter denna fors följer ytterligare några hundratal meter av sträckan, som tyvärr verkar vara saboterad av fiskare. Det ser ut som man försökt förbättra för fisket genom en så kallad biologisk återställning där man lagt ut stenar och trösklar i fåran. Tyvärr har man inte tagit hänsyn till paddlare, för när det inte är högvatten så blir det många grundstötningar här, där man får dra sig loss med hjälp av händerna.


Halland

Fylleån Halland 2.2a-2.2a
Krokån Halland 3.1a-2.1a Flammafallen
Nissan Halland 2.2a-2.1a
Stensån Halland 2.2a-2.2a
Susseån Halland 2.2a-1.1a
Ätran Halland 2.1a-1.1a


Fylleån i Halland - 2.2a-2.2a

Svårighetsgrad 2.2a-2.2a
Säsong Vinter (Nov-April)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Ån har flera forspartier, varav Norteforsen och Tolarpsfallen är de största. Norteforsen är ett parti där ån forsar mellan två klippvägar, vid högvatten bildas här surf, kraftiga vågtåg mm. sträckan är runt 200-300m.

Den första sträckan börjar vid Brearedssjön och slutar vid Bäckavattnets golfbana, ca grad 2 med två bra forsar och fina surfar.

Nästa sträcka börjar vid Marbäcks kraftstation och avslutas i Landala bron, denna sträckan innehåller både Nortefors och Tolarpsfallen som är riktigt trevliga platser.

Kolla www.eskapader.se för access och nyheter

Hitta hit: Ligger utanför Halmstad, kör mot Växsjö. Brearedssjön ligger i Simlångsdalen och Markbäck golfbana finns skyltat från Växsjövägen.

Boende: Tält vid Toftasjön


Krokån i Halland - 3.1a-2.1a

Svårighetsgrad 3.1a-2.1a
Säsong dec, Jan (Vår, Vinter, Höst,)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Krokån är en mindre å som på sina ställen har tämligen dramatiska höjdskillnader och forsar.

Flammafallen grad 3, 100m. är en sådan plats där ån rinner över en trappliknade formation i berget. Stegen är drygt en meter höga och 1-2m breda och där är ca 4st. Kul Huck

Kanjonen grad 2-4 ca 5km. Ytterligare finns en sträcka mellan Bron vid Egernahult och Körsveka som är en kanjon med droppar och trevliga små fall, ca grad 3+ (4). Ta ur efter bron i Körsveka vid ängen på vänster sida. Kort efter iläggning finns ett kraftigt hål, Högsränna som har ett undercut på höger sida.

Kurs turen gard 2 ca 4km. Nästa sträcka är mellan Bron vid Sjöaljunga och Krokåfallet som är en trevlig grad 2 med en hel del lungna partier mellan forsarna. upp tag innan Krokåfallet.

Kvarnfallet grad 4 ca 100m. (Naturreservat: Ekskogen) För att paddla fallet kvävs högvatten och en del mod. Håll till höger i fallet och vinkla upp mot vänster för att parera den lilla klippa som finns på vänster sida av fallet. Trevlig Huck

Trean grad 3 ca 2km. Sissta sträckan ligger mellan Krokåfallet och Lagan camping ca grad 3- kräver höga vattenstånd, lägg i efter Kvarnfallet.

OBS lite problem med access kolla www.eskapader.se för nyheter och kontakter

Hitta hit: Ån går mellan Porsabygget och knäred

Krokåforsen ligger precis i utkanten av norra Knäred. Parkera vid infoskylten och gå stigen ner till ån 50m.

Boende: Tält

Flammafallen - 1.1a

Kvarnfallen

Fall vid knäred


Nissan (Sennan) i Halland - 2.2a-2.1a

Svårighetsgrad 2.2a-2.1a
Säsong ? (hela året)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Nissan har inte mycket naturliga forsar kvar men vid Sennan finns ett parti som är ca 400m och bjuder på en del varierad paddling. I övrigt finns endast spill kanalerna som är svåra att pricka rätt när de väl släpper på vatten, normalt när det är extremt med vatten i Nissan. Kraftveken är inte glada för paddlare! En del av sträckorna blir fina grad 4 åk, följande ställen är bra när de väl släpper på:

Rödebybruk

Nissaström

Oskarström

Johnesfors

Kolla www.eskapader.se för access och nyheter

Hitta hit: Sennan ligger mellan Oskarström och Halmstad. Passera över järnvägen i Sennan och parkera vid den öppna gräsytan.

Boende: Tält vid gräsyta


Stensån (Kärramölla) i Halland - 2.2a-2.2a

Svårighetsgrad 2.2a-2.2a
Säsong April (Vår)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Stensån får vid Kärramölla ett brant parti tillskillnad från övriga sträckor. Partiet är ca 700m och det är dåligt med backvatten så kontrollera hela sträckan innan paddling, en del träd tenderar att hamna i forsen så se upp. Det är gott om sten, i slutet av forsen bildas emellanåt en ok surf.

kolla www.eskapader.se för access och nyheter

Hitta hit: Kör från Våxtorp västerut mot Vindrarp sedan mot Åstarp/Kärramölla, du får nu forsen på vänster sida, kör du över stens ån har du kört för långt. Parkera mellan de två husen i backen i vägkanten.

Boende: Tält, ev Våxtorp camping


Susseån (Hult) i Halland - 2.2a-1.1a

Svårighetsgrad 2.2a-1.1a
Säsong Dec, Jan (Höst, vinter, vår)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Susseån ligger i Halland, utanför Falkenberg, Susseån är en liten å med en del forssträckor lite här och var. Det är dock mest koncentrerat nedanför Hult. Här blir höjdskillnaderna större när ån pressas igenom raviner och dalgångar. Susseån kräver mycket höga vattenflöden för att vara intressant och risken för trädanhopningar är stora och bakvatten är det inte fult av heller. Runt Grad 2- 2+

kolla www.eskapader.se för access och nyheter

Hitta hit: Susseån hittar man parallellt med vägen som går mellan Slöinge och Gräsås, sträckan som är intressant för forspaddling börjar ca 700m nedströms om vägen som leder till Hult (liten grusväg går över ån). Upptaget bör ske vid träbron 300m innan den stora bron som leder till Öringe, träbron kan vara svår att passera vid höga flöden.

Boende: Inget


Ätran i Halland - 2.1a-1.1a

Svårighetsgrad 2.1a-1.1a
Säsong (Året om)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

I Ätran finns en del trevliga mindre forsar, i Falkenberg vid tullbron bildas några fina surfar och små valsar

Vid Vessige finns en sträcka med forsar mellan Fors och Vessigebro. Problem med access

Mellan Måraklev och Frölunda finns en fors på 200m som är trevlig med lite surf och vågtåg.

Ätrafors är en kraftstation som är kanon fin när det väl släpps vatten i spillen, grad 4-.

Kolla www.eskapader.se för access och nyheter

Hitta hit: Mellan Falkenberg och Ätranby

Boende: Tält


Jämtland

Ammerån Jämtland 2.2b-5.5b Mellansträckan (Skyttmon-Överammer ) Övre sträckan (Solbergsvattnet - Skyttmon) Nedre sträckan (Överammer - Ammer)
Bakvattsån Jämtland 2.2b-5.5b
Dammån Jämtland 2.2b-4.4b Rismyrforsen Normalturen Storgrofsen Övre sträckan
Dörrsån Jämtland 3.3a-3.3a
Enan Jämtland 4.4b-5.5b
Fangan Jämtland 4.4b-5.5b
Forra Jämtland 5.5b-6.6
Gaustaälven Jämtland 4.4b-6.6c Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
Gimån Jämtland 2.2b-4.4b Drogsjöfors Leringsforsen Albacken (Måsjöforsen) Gimdalen - Albacken
Grubbdalsån Jämtland 3.3b-3.4b
Gräftån Jämtland 3.3a-5.5a
Gulån Jämtland 3.3a-3.3a
Gunnarvattsån Jämtland 3.3a-5.5a
Handölan Jämtland 4.4b-6.6b
Henån Jämtland 3.4.b - 4.4.b
Husån Jämtland 4.3a-9.5c
Husån-Vissjöån Jämtland 1.1b-4.4b
Indalsälven Jämtland 1.1b-6.6b Landverk-Tångböle Gevsjöströmmarna Lövstaströmmarna Monumentet (Sundet) Nedre Nyland Kvissleströmmarna Prästfallet Övre nylandsforsen Playspotguiden Flödesinformation Broforsen Tegeforsen Tännforsen Ristafallet Rista Brattlandsströmmarna Tångböleströmmen
Lekarån Jämtland 4.4b-4.5b
Medstugeån Jämtland 3.3a-5.5a
Skärkån Jämtland 4.3b-3.3b
Storbodsströmmen Jämtland
Susabäcken Jämtland 3.3a-5.5a E14-forsen
Sösjöån Jämtland 4.4b-5.5b
Tännan Jämtland 4.3b-3.2a
Tännån Jämtland 6.3a-6.3a
Ullån Jämtland 5.5b-5.3a
Västerån Jämtland 5.4b-5.4b
Vålån Jämtland 1.3b-6.5b S-kurvorna Trappan Grisforsen Brofallet Brodroppen Ingeborgsfallet
Åkerån Jämtland 2.1b-4.4b
Öster-Kjolån Jämtland 5.5c-6.6c
Övre Ljungan Jämtland 4.4b-1.1a
Övre Ljusnan Jämtland 2.1b-4.3b


Ammerån (Överammer) i Jämtland - 2.2b-5.5b

Svårighetsgrad 2.2b-5.5b
Säsong Vår, men funkar året om (April-November)
Källa Johnny Bråttom, Östersundarna och Pelle (senast ändrad 06-05-06)

Härlig älv i Östjämtland med skaplig fallhöjd. Respektingivande på högvatten. Lätt att reka då forsarna ligger nära vägen.

Hitta hit: Utmed väg 344 mellan Hammerdal och Hammarstrand.

Punkter till Google Earth finns här »

(högerklicka på länken, spara filen någonstans på din dator och öppna sedan filen i Google Earth).

Mellansträckan (Skyttmon-Överammer ) - 5.6b

På högt vattenstånd seriös big water-tur med inslag av fall och feta valsar.

Faror: Stor vals i början av Borgforsen (svår att inte hamna i ....). Stor vals i slutet (fallet) över hela älven. Stor vals i slutet av Flyforsen.

First descent: Delar av sträckan paddlad av Sundsvalls och Årebor 1997.

Slagströmmen

Ca klass 2-3 paddling. Lång och fin fors.

Flyforsen

Klass 3-5+, smal kanjonliknande "slide" avslutas med sugvals. Mycket vacker fors i vårflod. Risk för undercuts på högersidan.

First decent: UPK 2005

Borgforsen

Klass 3+ - 5+, mkt fin med ett 2-2,5 m fritt fall på höger

sida på slutet av forsen. Forsen är drygt 1,5km lång och bjuder på väldigt fin ihållande paddling. Mot slutet droppar hela forsen ordentligt så se till att reka slutet innan. Vid högt vatten är fallet köttigt och okört.

Övre sträckan (Solbergsvattnet - Skyttmon) - 4.5b

Översta delen av Ammerån med en blandning av forsar och sel i ca en mil ner till Skyttmon, fallhöjden är ca 30 meter. Svårigheten varierar mycket med vattenståndet från lätt till svårt så se dessa graderingar som ungefärliga riktvärden.

Vill man undvika långa sel kan man paddla sträckan Nötflyn - Kvarnhällan (ca 1km) och sedan sätta i vid Svartflyn och paddla ner till Prästströmmen (ca 2km). Då får man som mest rock 'n roll.

Faror: Reka fallet nedanför Kvarnhällan, stor suuugig vals under fallet. Lyfter man över muren så går det att hitta alternativa vägar... Vid högvatten bör hela sträckan mellan Språnghällan och fallet rekas eftersom det är stenmurar vid stränderna längs större de

Hitta hit: Se kartan

Nötflyn 2.2b

Korta forssträckor ovanför och nedanför Nötflyn, eventuellt någon surfvåg/vals vid högvatten.

Språnghällan 3.4b

Fin våg på vänster sida och ett antal valsar som går över hela ån vid högvatten precis vid parkeringen. Ca 200 meter nedanför dessa så kommer en klack/fall som på vänster sida pressar upp mot muren. Höger sida är grundare. Efter detta är det kontinuerlig fors utan speciella lekställen hela vägen ner till Kvarnhällan.

Svartflyn 3.3b

Deltaliknande sträcka med en massa småöar och olika kanaler, syns väl från vägen. Till vänster om muren i mitten av den första delen är det en liten timmerbröt kvar från flottningen, går att undvika. På höger sida finns en rätt fin vals. Nedanför parkeringen och vindskyddet på vänster sida finns två fina valsar vid högre vattenstånd, dessa brukar försvinna vid lägre vatten.

Kvarnhällan 4.5b

Näst sista chansen att ta iland innan fallet är på vänster sida vid vindskyddet där muren börjar, sista chansen kommer hundra meter ner då muren viker in ett par meter på vänster sida. Fallet är ca tre meter högt och har en rejält sugig vals i landningen. Vi har inte kört fallet utan lyft över muren och paddlat runt det. Nedanför fallet följer ett antal mindre lätta forsar samt ett par längre sel.

Prästströmmen 4.4b

Vid bron över Ammerån i Skyttmon ligger Prästströmmen med två fåror. Den vänstra är lite lättare med korta slides, ca klass 3.

Den högra lite stökigare dock med fina surfvågor och valsar. Större stoppvåg/vals på slutet. ca klass 4 i vårflod.

Nedre sträckan (Överammer - Ammer) - 4.4b

Nedre sträckan mellan Överammer och Ammer bjuder på fin paddling (park´n play).

Faror: Reka Olsforsen. Kan bildas en stor vals i mitten av forsen vid högvatten. Annars en underbar våg.

Grundforsen

Klass 2-3, några stenar att splatta, nån våg.

Skattlandsforsen

klass 3 - 4, två valsar ( inga lekvalsar, för

grunda och lätt att undvika) på höger sida i början av forsen. Fina surfvågor i slutet av forsen.

Olsforsen

Klass 4- - ? Brutalt inferno vid högvatten med jättevals

mitt i forsen, vid lägre mkt fin kanjon med dropp, valsar, vågor.

Lövleforsen

Klass 3, kort fors med lite vågor.

Krokforsen

klass 3 - 4, två valsar på vänster sida (lätt att

undvika) Ena i början av forsen andra på slutet vid hällen (fin lekvals). En vals/våg i mitten.

Slalomkunskaper kan vara fint.

Röringsforsen

Röringsforsen klass 3 - 4, två fåror, den högra

har en överraskande och fin vals mitt i fåran i början. Vänsterfåran grund, så ta högerfåran istället.


Bakvattsån i Jämtland - 2.2b-5.5b

Svårighetsgrad 2.2b-5.5b
Säsong Maj (Maj-Juni + vid regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 08-09-06)

Bakvattsån rinner mellan sjöarna Stor-Bakvattnet och Häggsjön och är ca 10km lång. Första halvan består av klass I-II paddling med en klass V fors. Andra halvan från Björnrun är betydligt brantare och om du är ute efter en klass III-IV tur så är det här du börjar. Vill du ha en glassig uppvärming så kan du förslagsvis äta lunch vid Björnrun. Bakvattsån paddlades för första gången våren 2008 och alla forsar på den nedre sträckan kördes. Bitvis faller Bakvattsån brant ner genom björkskogen och erbjuder fin creeking med mycket drops och slides. First descent 2008 av Jon Larsson, Marcus Junkka, Per Bixo, Linda Megner, Håkan Mattsson, Jonas Leissner, Oljan samt David Levrén.

Hitta hit: Sväng av väg 340 upp mot Bakvattnet ca en mil söder om Rötviken. Parkera en bil där väg 340 går över Bakvattsån. Kolla vattenståndet! Om forsarna under bron ser bra ut så är det "good to go". Kör upp längs ån till Björnrun eller hela vägen upp tills du är nästan framme vid sjön Lill-Bakvattnet. Där passerar vägen över ån igen och ger ett lämpligt ilägg. Ringer ni Oljan innan ni lägger i så hinner han ansluta vid Björnrun.

Boende: Rörvattnets Fjällhotell har en grym inredd tältkåta på den sk "Tors holme" där finns även vedeldad bastu, badtunna, bad samt utsikt över Sveriges största bäverhydda. Grymt.


Dammån i Jämtland - 2.2b-4.4b

Svårighetsgrad 2.2b-4.4b
Säsong juni (maj - juni)
Källa Jope

Körs i regel bara på vårflod i maj och juni. Hela Dammån är 3,5 mil lång och faller 270 m. Allting är körbart men det ligger ett längre sel på mitten. Grad 1 - 4.

Normalt delar man upp sträckan och paddlar bara valda bitar. Dammån är ett typiskt utförspaddlarvatten utan givna lekplatser.

Hitta hit: Åk 25 km öster om Åre. Tag höger mot Svenstavik. Åk 14 km, tag höger mot Dammåns camping. Åk 4 km och ställ gå i land bil vid campingen.

Åk ej över bron vid campingen utan fortsätt åt samma håll. Tag höger i nästa korsning mot Bydalen. Stanna vid bron över Dammån och lägg i.

Detta kan också fungera som upptag om ni paddlar forsar uppströms. Ska ni paddla forsen längst upp fortsätt upp till Bydalen. De 4 sista km följer Dammån vägen och ni har utmärkta möjligheter att rekognosera forsen.

Rismyrforsen - 3.2b

Rismyrforsen, en trevlig grad 3 fors. Ett långt meandrande men strömmande sel följer tills man kommer till landsvägsbron på vägen mot Bydalen.

Normalturen - 2.2b

Här börjar den sträckan som oftast paddlas. Den är ca 5 - 6 km lång och mestadels grad 2. Fallhöjd 60 m. De första 2/3 delarna av sträckan är mest trevlig utförspaddling. Sen kommer en Damm vid ett minikraftvek. Dammen är helt ok att köra. Garanterad adrenalinrusch.

Storgrofsen - 3.3b

Sista 1/3 delen är riktigt trevlig med fin intensitet och forsen går i kurvor nästan hela tiden. Ca 400 m efter Dammen kommer en lite svårare passage kallad Storgrofsen.

Smalt och snabbt med stora brytvågor. Landtagning efter bron i Åhn vid Dammåns camping. Inget bakvatten vid landtagningen och forsen fortsätter så långt man kan se.

Övre sträckan - 4.4b

Första biten från Dalsjön är 4 km lång och faller 105 m i kontinuerliga grad 3 - 4 forsar utan bra bakvatten. Sträckan kördes för första gången 1998 med både gummibåt och kajak.

Dock inte helt utan incidenter men allt avlöpte väl. Denna sträcka är endast för erfarna paddlare.

Pga. kontinuiteten på forsen bör ni landsäkra en körning med kastlinor på väl valda platser. Sedan fortsätter forsen med mindre intensitet. Den lugnar ner sig till strömmande vatten för att

börja om med Rismyrforsen


Dörrsån i Jämtland - 3.3a-3.3a

Svårighetsgrad 3.3a-3.3a
Säsong (Vår eller regn)
Källa David Levren (senast ändrad 08-23-10)

Dörrsån rinner i stort sett parallellt med Gräftån. Kontinuerlig smal fors utan större svårigheter. Kul paddling!

Hitta hit: Vägen Svenstavik till Gräftåvallen passerar över Dörrsån finns en liten grusväg som går ner några hundra meter till en gammal träbro. Det var vår upptagsplats. Det går att paddla längre men fallhöjden avtar. Om bommen till grusvägen som går åt andra hållet vid stora vägen är öppen så går det bra att köra upp där i ca 5km där vägen tar slut. Gå sedan ca 1.5km uppströms tills fallhöjden avtar. Ett alternativ i höga flöden är att gå in från Gräftåvallen och börja paddla där det finns tillräckligt med vatten.

Boende: Tält, kolla med Dammåns Camping. Dock är både Dörrsån och Gräftån bara en timmes resväg från Åre och Östersund.


Enan i Jämtland - 4.4b-5.5b

Svårighetsgrad 4.4b-5.5b
Säsong Efter regn men funkar jämt! (Maj - Oktober)
Källa David Levrén (senast ändrad 11-14-10)

Åres bästa creek! Sylälven avvattnar Sylmassivet och när den rinner runt Snasahögarna byter den namn till Enan. Enan bildar tillsammans med Handölan och en massa andra mindre vattendrag Indalsälven. Sylälven är när detta skrivs fortfarande okörd. Lars Larsson och jag själv var dock våren 2009 de första att paddla Nedre Enan och där fick vi oss en upplevelse som får majoriteten av alla andra forsturer att blekna... Nåväl. Turen inleds med en klassisk Park ´n Yak. Parkera bilen vid Rundhögen och börja Yaka direkt upp längs vägen mot Blåhammaren. Efter 3km når ni Enan vid en hängbro. Där finns det även ett dass vilket kan vara lämpligt att nyttja medans tid är. Forsarna börjar efter bara några hundra meter och karaktären är fantastisk. Stora hällar, block och ofta ganska branta älvbrinkar ger fantastiskt fin och tekniskt rolig paddling. Efter några minuter når ni dagens höjdpunkt: Sveriges cleanaste vattenfall! Uppskattningsvis 6m högt och helt vertikalt. Yeeehaaa!!! Sedan fortsätter den med ett gäng forsar av olika längd och slag, de flesta i klass IV-V innan det lugnar sig med en eller två lättare forsar och vips så är ni vid vägbron (E14) och upptaget. Ni har nu fått uppleva det bästa av det bästa, Åres svar på Hjalmar i Örebro eller Kjell Lönnå på berget i Sundsvall. En tur på Enan firas lämpligen på Broken med burgare och några kalla Norrlands innan ni skickar in adressändringen och flyttar till Jämtland för gott. Herregud, vad mer kan man begära!

Video: http://www.youtube.com/v/8ClZx40depk?fs=1&hl=sv_SE

De större forsarna är givetvis namngivna och dyker upp i nämnd ordning.

Fallot

Dyker upp efter dryga 500 meters paddling. Fallot blir bredare och som mest vertikalt på medelvattenstånd. I lågvatten sticker det ut en klippa lite halvvägs ner, det är dock inga problem att boofa förbi den alternativt plugga fallet och helt sonika åka över stenen. Hittills har det aldrig varit för lågt för att köra. Precis innan Fallot ligger ett riktig bra boofdrop på ca 1,5m. Gullspira fick här ett renskinn över sig som cirkulerade i landningen och droppet fick därefter namnet Skinnhissen. När Skinnhissen är avklarad har du bara den fina poolen kvar innan du når Fallot.

Pennvässaren.

Följer 300m nedströms fallet. Tekniskt ganska enkel men på högt vatten finns det risk att fastna i valsen och då bakvattnena är mycket turbulenta kan det vara ett mindre bra ställe att simma på.

Snedsteget

Efter Pennvässaren följer en knapp kilometer klass III innan övre och nedre snedsteget dyker upp. På högvatten är detta en klass V och den anses vara den svåraste forsen på stäckan. Reka båda forsarna på högersidan innan ni kör.

Hängpungen

Efter hängbron bjuder på Enan på en rolig, smal och snabb fors som döpts efter Örebropaddlaren Mats Johansson. Reka på höger sida.

Symbolen

Efter slätvattenpartiet följer en av de längre och roligare forsarna. Symbolen inleds med en slide som sedan går över i småvalsar, ett skönt boofmove och en riktigt bred vals som är harmlös i lågvatten och monstruös på högvatten. Reka enklast på höger sida men säkerhet för storvalsen är bättre att sätta upp på vänster.

Puckelryggen

Kortaste forsen men den som brukar se flest misstag. I medelvattenstånd bör man vara observant på de underspolade blocken på forsvänster.

Sweet Dreams

Denna fors kan båtscoutas och innehåller inga större svårigheter. Njut av roliga bakvatten och riktigt rolig klass III.

Bosses Mörker & Never Thörn Back

Efter Sweet Dreams kan man välja mellan två fåror. Den vänstra är att föredra på högvatten men den högra "Never Thörn Back", givetvis uppkallad efter sin förste besökare, Gulliga Snickarn, är mer utmanande och roligare på låg och medelvatten. Välj efter humör!

Vid Take Out finns en mätsticka som ritades dit i augusti 2010. Enan paddlades då på mycket lågt vatten som därmed fick representera en "nolla" och vi ritade dit 12 sträck med 10cm mellanrum. Nollan finns dock inte utan får uppskattas, ettan är målad i svart så den är svår att se men det är lätt att uppskatta nivån då 2:an syns tydligt. För att läsa stickan korrekt måste man gå ner till vattnet och titta i nivå med vattnet. Det blir en tryckvåg mot brofundamentet som gör att det skiljer minst en decimeter mellan nivån på nänstra sidan av stickan, vid tryckvågen, och på högra sidan där det lugnat ner sig. Beskrivningen i guiden är baserad på den nivå som man kan avläsa mitt på stickan dvs mitt emellan tryckvågen och den lägre nivå som blir till höger...

0 Allt går fortfarande att köra utan problem men det är så lite vatten att de flesta väljer att gå slätvattnet efter Hängpungen och man får skjuta sig över det grunda partiet som dyker upp en bit in på slätvattnet. Det är även så lågt vatten att det är enkelt att fånga bakvattnet på forsvänster i Pennvässaren.

1 När vattnet når till 1:an är allt lite bättre såklart. Dock är det fortfarande grunt på många ställen. Är du här första gången är 1 en bra nivå. På 1 är fallet fortfarande vertikalt och är ganska lätt att boofa. Är vädret bra och inställningen rätt får ni en kanondag.

2. BRA. Nu har mellanpartierna tillräckligt med vatten för att du inte ska behöva skrubba ner. Bakvattnet i Pennvässaren är svårt att fånga och droppet ovanför fallet bjuder på en schysst boof. Bra nivå för förstagångsbesökare, låt inget stoppa dig när enan är på två.

3. Riktigt bra! När stickan är på tre är paddlingen mestadels klass V. Allt går att köra men man bör vara säker på att sätta linjerna och klara av att hantera snabbt vatten.

4. Utmanande! Enan har inte paddlats många gånger på 4. Vi körde ett gäng på strax under 4 (3.8) i september 2011 och då gick allt fint att köra. Bra tryck och riktigt rolig paddling.

Sylälven paddlades första gången 2010 av Dennis Franzén, Tomas Rundgren, Jocke Fransson, Marcus Thörn och David Levrén. Vi körde den på två dagar med övernattning i Endalens vindskydd. En lång tur med såväl långa platta partier som fantastiska forsar. Vi började vid Sylstationen då det inte gick att gå högre pga att Sylälven var täckt med snö och is. Inledningen bjöd på kontinuerlig lågvolymscreeking. Efterhand blev älven större i takt med att vi närmade oss Blåhammarfjället och andra dagen bjöd på paddling som mer liknar Enans. Flödet var högt och vi fick bära flera av forsarna på normalturen men kunde paddla ex Hängpungen, Puckelryggen och Sweet Dreams.

Hitta hit: Åk till Enafors och fortsätt västerut tills Enan rinner under E14 från vänster. Här är upptaget. Åk vidare till Rundhögen och parkera vid bommen. Sela på i glädje, 3km lätt Yaking väntar. Har ni bara en bil så är det inga problem att gå från upptaget till parkeringen vid Rundhögen.

Boende: Enaforsholm, Storulvån eller hos någon av de Årepaddlare du garanterat får med dig på turen.


Fangan (Fångån) i Jämtland - 4.4b-5.5b

Svårighetsgrad 4.4b-5.5b
Säsong Under vårfloden i slutet av maj
Källa Fredrik Junkka (senast ändrad 09-30-07)

Vattenstånd

Det finns en pegel på brofästet . Graderingen gäller för vattenstånd 4 – 6,5 sträck på pegeln.

Fangan rinner från Västra Vattensjöarna – till Storån och ut i Håckrenmagasinet.

Fångån faller 118 meter på 8,7 km.

Normalt paddelsträcka är 6 km (vändplan till bron)

Normalt börjar man paddla vid vändplan eller vid vägbron lite längre ner och tar upp i Fångåmon. Tyvärr så brukar bommen till vägen vara stängd under vårflod, men det går alltid att gå efter vägen! Gångväg från bommen till vändplan är ca 4 km.

Paddlingen är rolig, lite varierad och ihållande utförspaddling i en skogsbäck med små bakvatten.

Flera fina passager som under gångbron och ett fint litet 2 meters fall.

TIPS! Från Ola & John

Fortsätt gå på markerad stig från vändplatsen ca 1,5-2 km till Vattensjön för att paddla hela Fangan och fyra större forsar till och därmed få en jättefin tur. Denna övre del är lite brantare och svårare men allt är paddelbart och paddlat. Vid Helgtjärnforsen delar sig ån och att välja den vänstra fåran känns mest uppenbart men är också turens svåraste fors/slide. Alla ställen är dock lätta att bära förbi om man önskar.

/Ola Lindström & John Juter

Hitta hit: Följ vägen mot Vålådalen. Åk in vänster i slutet av byn Fångåmon och ta direkt höger efter bron.


Forra i Jämtland - 5.5b-6.6

Svårighetsgrad 5.5b-6.6
Säsong (Vid lågvatten, mellan 10-20 vid Haurlag Bru.)
Källa David Levrén (senast ändrad 11-17-10)

Visst, Forra ligger i Norge. Men här stjäl vi friskt från våra grannar och tänker att du som söker creeks i Jämtland inte har något emot att åka över gränsen. Bara tre mil från Storlien hittar du Forra. En norsk klassiker som finns med i Guideboken.Läs den beskrivningen och kolla vattnet genom www.forspaddlingiare.blogspot.com där du hittar en länk. Forra är en hård tur som man inte bär ur utan stor ansträngning. Kör helst med någon som kan älven. Vi har kört på 12 och då är det mesta körbart även om det finns ett par mer eller mindre obligatoriska bärningar. Vi har även kört på 17.5 m3 och då är det bra mycket svårare. Solid klass V skulle jag säga med tanke på de ansträngande bärningarna och konsekvenserna vid ev misstag. Splitpaddel är ett måste liksom bra säkerhetsprylar i övrigt samt viktigast av allt såklart ett bra team.

Se vattenföring här och var väldigt noga med att kolla exakt vattenföring och kör inte vid kraftigt regn för den sticker väldigt fort. http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0124.00002.000/index.html

Hitta hit: Åk över gränsen vid Storlien och följ sedan vägbeskrivningen i guideboken.


Gaustaälven (Stekkenjokk) i Jämtland - 4.4b-6.6c

Svårighetsgrad 4.4b-6.6c
Säsong Beror på. (Juni-sept)
Källa Robin Kerttu (senast ändrad 08-07-05)

Det här är creeking när det är som roligast. Hela sträckan är ca 2,5 mil och följer till stor del vägen. Älven börjar i en sjö ca 5 km från vägen, den sträckan har jag ingen beskrivning på(eftersom vi inte orkat bära). Det kan vara smart att dela upp paddlingen i etapper.

Vissa drop har jag kanske missat men ta hur som helst upp och reka allt. Vi har paddlat i både högt och lågt vattenstånd och båda funkar bra, det blir dock mycket svårare i högt. Vid regn kan nivån stiga mycket snabbt.

Video: http://www.youtube.com/v/pekmyd7Jc88&hl=en

Hitta hit: 3 mil efter klimpfjäll mot länsgränsen Västerbotten/Jämtland. Kör tills du kommer till en fjällräddningskoja med ett stort rött kors på. På höger sida ser du älven.

Boende: Tält eller stuga i nån närliggande by.

First decent 2001 Jon, Fredrik, Simon, Robin

First decent 2002 Robin, Simon

First decent av Gaustafallet Fredrik, Simon, Robin

Etapp 1 - 5.6b

Etapp 1

Från översta dropet man ser från vägen tills man kommer ner till vägen.

Hitta hit: ...

Dropp

Enkelt 1.5 m drop

Fångstgropen

Fångstgropen, två skruvade valsar ner i ett 4 m drop

vattnet pushar mot undercut på vänster sida.

Trippeldroppet

Tre mindre drop i rad.

Dropp

Boofdrop 2m

Sliden

Grund stenslide

Dogleg

Håll vänster

Passagen

Trång passage håll höger på tungan.

Lämmeldroppet

Lämmeldropet, först ett mindre drop ner i en pool akta valsen till vänster. Paddla sen mitt eller vänstersida ner i ett 5 m slidedrop. Det är en dryg undercut till vänster

Etapp 2 - 5.6b

Till samens hus(vägbommen).Ni ser vägen till vänster.

Hitta hit: ...

Tre slides

3 mindre slidedrop.

Stendroppet

Köttigt stendrop 4-5 m håll vänster akta stenen i mitten.

Scarface

Smalt drop med stenar som sticker ut i ansiktshöjd.

Nr 6

Dubbel drop med svår entery 6-7 m, just innan bron.

Nr 9

4-1-4, två 4-5 m pooldrop.

Spödroppet

Spödropet, 4 m drop, på höger sida en slide ner i en vals

på vänster sida 2 boofdrop.

Nr 12

Litet boofdrop

Nr 13

Canyonfall, 3 vattenslidedrop vid mycket vatten 2 stora valsar längst ner.Efter några minuter paddling är ni nere vid vägen

Flipperrännan

3 slidedrop på rad där samtliga går ner i valsar som man måsta puncha sig igenom.

Lilla stendroppet

Litet stendrop.

Nr 7

Skön paddling genom canyon.

dropp

Lätt 2m drop

Nr 11

3 mindre drop i rad.

Etapp 3 - 5.6c

Ner till sjön Leipikvattnet.

Hitta hit: ...

Nr 2

Tight drop mellan klippor.

2 mindre drop

2 mindre drop 1-2m

Tjocktarmen

Ett 2 m drop ner mellan två stenar undercuts på båda sidor.

Nr 7

Coolt slidedrop, paddla på tungan och flyg över vågen i mitten, puncha sen igenom en stor snedvåg. Vid högre vatten blir det fina lekvågor efter dropet.

Nr 9

Lång slide med endel stora valsar.

Nr 11

4m v-format drop som kan utdela massor med spö! Undercut på vänster sida.

Nr 12

Liten slide

Ändtarmen

Tight svårt slidedrop med stenar som sticker ut i

ansiktshöjd.

Grand finale

Grand finale, 250 m med slides och drop, avslutas med en

vals under bilbron och du är framme i Leipikvattnet.

JIHAAA känner ni hur adrenalinet pumpar =).

Nr 1

Ännu ett boofdrop

Gaustafallet

Gaustafallet, massivt dubbeldrop 4m+8m mycket sketchy. På höger sida går vattnet ner i en jättegryta som man nog inte tar sig ur. Efter Gaustafallet är en djup canyon med 2 svåra drop.Det funkar att ta upp och bära runt canyonen.

Nr 8

2 vattenslidedrop som går ner i valsar.

Nr 10

1m boofdrop

Nr 13

Slide ner i en 90 graders sväng.


Gimån i Jämtland - 2.2b-4.4b

Svårighetsgrad 2.2b-4.4b
Säsong Maj-Juni (Maj-November)
Källa Johnny Bråttom, Pelle Nyberg & David Levrén (senast ändrad 10-31-05)

Gimån är en ren skogsälv och Ljungans största tillflöde. Tillsammans med Ammerån en av våra fåtaliga kalkströmmar. Gimån har sitt utlopp från Revsundssjön och rinner sedan ca. 170 km innan den når Ljungan. Avrinningsområdet är 4370 km2. Gimån är en gammal flottarälv med många fina omgivningar och populär fiskeälv.

Aktuellt flöde »

titta på Ljungan och Idsjön. 30-40m3 är bra (40m3 är riktigt högt, men bra).

Hitta hit: Se respektive fors nedan.

Boende: Husvagn, Tält eller kokong...

Drogsjöfors - 3.3b

En rätt kort sträcka på en-två km innehållande såväl freestylevalsar och ett mindre vattenfall. En intensiv och skoj paddling. Skyttel behövs inte. Minicreek och lek i lekbåt.

Sommaren 2003 var ett par Uppsalakillar upp och hälsade på. Då var vattenståndet inte det bästa (lite lågt) men videokameran var med.

Det var för lågt för att Lillvalsen skulle fungera och Sugvalsen var inte speciellt sugig. Fallet var lugnt men något grunt. Blodsbäcken kördes för första gången (ett alternativ till droppet efter fallet).

-->

Kartan stämmer tyvärr inte riktigt. Sugvalsen ska ligga alldeles ovanför fallet.

Vid 40m3 är sugvalsen nästan utplånad och fallet är nog som lättast att köra. Lillvalsen finns inte alls och det är onödigt att köra ända uppifrån bron.

Put-in vid bron finns vid koordinaterna:

X: 6961730

Y: 1522453

Bild: http://web.telia.com/~u60611247/paddling/blandat/drogsjo_pelle01.jpg Pelle surfar sugvalsen i Drogsjöfors. Foto Calle Nilsson

Hitta hit: E14 till Torpshammar, riktning mot Sörbygden, men forsen ligger på vä sida ca2km efter Ljungå. (innan Sörbygden med liten skylt "Gimå småbåts..... 0,2km) Take out = ner efter Grusväg 200m innan "put-in-vägen".

First descent: Ola Lindström, Pär Nyberg, Stefan Andersson, 2001

Lillvalsen

Liten snabb sned vals. Bra bakvatten. Det går att ligga och länka vänsterkartwheels och snurra åt vänster. Så fort man kör nåt åt höger så flushar man. Ligger fors höger fåran strax efter "put-in-bron"

Vid 35-40m3 finns inte vågen alls.

Drogsjöfallet

Fall på ca 3m, ej vertikalt, av berg-o-dalbane-typ.

Skoj fall (som ser mindre ut på bilderna än vad det är...), följs av et dropp som är svårt att scouta ( lätt o bra genomströmning på 40m3). Går scouta innan droppet på en liten ö (bakvatten vä efter sugvalsen). Ett alternativ till droppet är Blodsbäcken som går till vänster. Snabbt och smalt.

Bild: http://web.telia.com/~u60611247/paddling/blandat/drogsjo_sven01.jpg Sven mellan droppen. Foto ur video av Pelle

Sugvalsen

Sugig vals man kan paddla igenom på en liten tunga. Kan helt undvikas om man paddlar till höger om en liten ö.

Är i vissa vattenstånd helt ok för freestyle. Men den är rätt sugig så man bör vara rätt rutinerad.

40m3 = valsen utplånad

Leringsforsen - 3.3b

Efter Drogsjöfors rinner Gimån ut i ett sjösystem. I slutet på det sjösystemet ligger Leringen och i ändan på Leriningen ett kraftverk. Där har vi Leringsforsen, ett småskaligt kraftverk som mest reglerar vattentillförseln nedströms. Leringsforsen består av två fåror. I den ena fåran kommer vattnet som går igenom turbinen och i den andra fåran spillet. Fårorna åtskiljs av en ö. Vid optimala förhållanden så spiller de bara och turbinfåran är sjö, då funkar det utmärkt att paddla upp i turbinfåran, bära över ön och köra spillfåran om och om och om igen...

Forsen är 600 m lång och den är hyffsat snabb. Tyvärr lite ont om lekställen. Finns en våg på halva sträckan på vänsterkanten efter några gamla brofundament som funkar att surfa och spinna på. Efter det blir det steningt och fullt med bakvatten att kasta sig in i och stenar att boofa på. Mot slutet rejäla vågor, som är perfekta för kickflips och wavewheels och forsen avslutats med en vals som är okörd...

Put in är endast tillåten genom att slida ner i turbinfåran genom en riktigt schysst ränna, en vattenrutchkana modell coolare.

Pelle i dödskanan foto: Calle

Calle backflippar. Foto: Pelle

Faror: Torr Fåra!!! :(

Man kan nog få sig lite stryk i valsen/pourovern i slutet av forsen.

Hitta hit: Sväng av E14 i Torpshammar kör mot Nordanede, ca 11 km. I Nordanede sväng vänster vid skylt Bygdegård efter 900 m ser ni Leringsforsens slut genom träden på höger sida. Ser ni en fet vals så är det bra vattenstånd. Då kan ni forstsätta 100 m till tills vägen delar på sig, ta höger och fortsätt ytterligare 100 m tills en bäck rinner under vägen och ut i turbinfåran på eran högra sida. Put in.

Flygfoto och karta på Eniro.se »

First descent: Calle och Pelle 2005

Albacken (Måsjöforsen) - 4.4b

En kort men intensiv fors med mycket tryck och fallhöjd om man väljer den vänstra fåran (forsvänster). Den högra fåran är längre och delar upp fallhöjden (klass 3.3.b). Syns från vägen!

Calle Nilsson håller andan. Foto: Pelle Nyberg

Faror: Vassa stenar och järnskrot.

Hitta hit: Se karta på Eniro.

E14 till Torpshammar, Norrut till Sörbygden, vä till Albacken.

First descent: Johnny Bråttom nån gång på 70-talet

Gimdalen - Albacken - 4.4b

Heldagstur (ca 30 km mkt slätvatten!!) med tretton "småforsar" och några REJÄLA sel att ta sig över. Allt från vågor, valsar och fall. Dock inte särskilt simvänligt då det kan vara grunt och vasst (gammal flottarälv).

Vill man kan man korta ner turen betydligt genom att köra vissa kortare partier för att undvika de stora selen. Bäst är att paddla från Storselforsen till Nyängesforsen då får man med det mesta men har kortat turen till ca 16 km.

Om man vill paddla fors hellre än slätvatten rekommenderas att Park'n Hucka Getingforsen samt sista forsen nere vid Albacken vilka är de största forsarna ( klass 3+/4) Eller

köra de fyra sista kilometrarna från Getingforsen ner till Albacken alt Nyängsforsen för slippa sista stora sel'et.

Storselforsen har vågen som beskrivs nedan men också en lite svårare passage (III+) ett par hundra meter nedströms. Mest action är det på vänstersidan, det är enkelt att reka från ön som bildas i mitten då älven delar sig i tre fåror.

Efter Storselforsen kommer Abborselforsen som har ett roligt vågtåg på högersidan(II+).

Rotselforsen följer sedan med en ö i mitten och en gammal bro/dammbyggnad ut till ön. Lättast är att köra på öns högra sidan men under bron finns två öppningar som går att köra. Forsen fortsätter sedan med en enkel men rolig sträcka med vågor och många fina bakvatten. Hucksjöforsen följer därefter och den är en av de svårare forsarna (III+). En flottningsdamm går över hela älven och på den vänstra sidan är det två öppningar där man kan köra. Reka från dammen/bron. Efter detta kommer Täckelsjöforsen (IV) som kördes för första gången av David Levrén & Pelle Nyberg 2010. Vi körde högerfåran där det är ett ca 20 m brett dropp på ett par meter följt av en kanalliknande fors med två valsar på sidorna. Reka på högersidan. Getingforsen följer på detta med ett par olika fåror att välja bland. Del två av Getingforsen har en lite trixigare linje till vänster och en enkel grund linje till höger. (III). Nyängesforsen avslutar turen(II) och här finns en fin lägerplats på högersidan. Observera att det är långa sel mellan alla forsar.

Punkter till Google Earth finns här »

Faror: Vassa stenar och tristess på de långa selen.

Inte mkt till mobilnät-täckning!

Medlemskap i Nedre Ljungans selpaddlare.

Hitta hit: Från S-vall: åk till Albacken (ca 10 mil) via Kovland, Holm, alt Stöde/Torpshammar, ta Vä i Sörbygden. Lämpligt att lämna skyttel vid bron i Albacken.

Alt 3mil: Ta er vidare i riktning Bräcke. Sväng av Hö mot Gimdalen efter nån mil. (Vid Bron över Gimån =put in för 3milsturen)

Alt 16km: Åk tillbaka till skylt vänster mot Storåsen och Hucksjöåsen.

Alt 4km/Park'n Huck: För endast paddling av Geting- Nyängsforsen, - sväng av första höger efter passering av bron i Albacken. Liten skylt "Nyängsforsen" (=take out) en bit upp efter grusvägen, fortsätt upp några km till liten skylt "Getingforsen" (=Put in)

TIPS: Ha med en bra karta!!!

First descent: NLF tidigt 90-tal

Storselvågen

Längst upp i Storselforsen finns en fördämning med två öppningar, en öppning är ca 4m och en ca 2m. Nedanför den lilla öppningen bildas en liten men snabb brytande våg.

Vågen fungerar bra i många vattenstånd men inte i ren torka. Runt 30-35m3 är den riktigt bra.

Vågen är rätt svår men har bra bakvatten (modell hiss) bredvid så man kan köra många många försök. Det går att spinna, blunta och hjula på vågen men känslan av att bara ligga och frontsurfa och carva räcker långt. Fartkänslan är riktigt bra.

Koordinater för parkeringen vid Storselforsen är:

X: 6969350

Y: 1500084

Filmer från 34m3:

Video: http://www.youtube.com/v/RTTysK1hBpg&hl=sv&fs=1

Video: http://www.youtube.com/v/fnfqQ2UTFS8&hl=sv&fs=1

Video: http://www.youtube.com/v/aZIDSDYD88E&hl=sv&fs=1


Grubbdalsån i Jämtland - 3.3b-3.4b

Svårighetsgrad 3.3b-3.4b
Säsong Juni. (Maj-Juni + vid regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 08-09-06)

Grubbdalsån rinner i närheten av Rörvattnet i norra Jämtland. Sträckan som ser bäst ut på kartan är ca 3 km lång och paddlades för första gången sommaren 2007. Snösmältning eller regn behövs men Grubbdalsån är antagligen en av de mer vattensäkra åarna i området. Bör funka Maj-Juni och på hösten vid regn. Rolig och varierande paddling med allt från 2-3m drops till fina boulder gardens. Bra nybörjarcreeking, för de som paddlar klass III och vill börja köra utför. Upptaget ligger precis där vägen går över ån för första och enda gången.

Hitta hit: Kör till Rörvattnet,följ vägen västerut mot Grubbdalsån. Vägen leder in på den södra sidan av Grubbdalsån, kör tills det kommer en kraftig vänsterkurva och parkera där. Gå rätt in till älven som då är på höger sida. Den första forsen är också den svåraste, ett drop på ca 3m.

Boende: Rörvattnets fjällhotell eller tält!


Gräftån i Jämtland - 3.3a-5.5a

Svårighetsgrad 3.3a-5.5a
Säsong (Vår eller regn)
Källa David Levren (senast ändrad 10-21-09)

Gräftån är en relativt liten å som rinner från Oviksfjällen ner förbi Gräftåvallen och senare ut i Dammån. Vi paddlade den efter häftigt regnande i september. Funkar alltså på vårflod och vid regn. Riktigt bra creek som innehåller såväl teknisk paddling som fina vertikala fall på 3-4 meter. Några svårare forsar finns så håll koll som vanligt. Ett fall är troligen ofarbart och det kommer mot slutet av turen.

Turen börjar högst upp i Gräftåvallens stugby. Vägen går till slut över Gräftån, eller åtminstone ett biflöde till Gräftån, Precis vid bron är det ganska stenigt men 100m nedströms kan man börja paddla. Turen börjar med lugn klass II paddling, fint! Efter ett tag dyker det upp en brantare passage, reka på höger. Det går bra att köra två små dropp men sedan blockerar en stor stock hela älvfåran. Tag upp där och kolla in forsen "Pinball Wizard" som än så länge är opaddlad. Efter den följer Pinball falls som går bra att köra, oftast sker det på högersidan, observera dock en rejäl under cut efter fallet på vänstersidan. Älven delar sig sedan och högersidan erbuder ett roligt dropp bara en meter högt i en smal passage.

Efter detta följer några kilometers fortsatt rolig klass III creeking med inslag av IV:a forsar innan ni passerar under vägbron där ni antagligen kollade vattenståndet innan ni började paddla. Här får man ta det lite lugnt och kolla efter bakvatten för strax efter bron kommer ett 3 meters fall, helt vertikalt. Körs på vänster eller höger sida. På vänster har vi sett stockar i landningen på lågvatten så jag rekommenderar högersidan. På höger är dock landningen mycket smal på grund av stenar under yten. En bra boof lite snett åt höger fixar biffen. Efter fallet ökar svårighetsgraden något framförallt för att det ligger stockar i vattnet på olika ställen. Dessa är dock ofta enkla att se men se till att ni håller koll framåt och har bakvatten att stanna i inom räckhåll. En brant smal fors rekas bäst på högersidan. Denna kördes först av Mr Dare Devil himself Marcus Junkka, i juli 09, och döptes självklart till Junk Food trots att sympatiske Junkka stylade descenten som brukligt. Turen fortsätter och nästa större fors är ett 4-5m högt fall "Stockfallet" pga av att det ligger en stor stock över fallet som man dock med lätthet paddlar under. Fallet kommer lite överraskande efter en S-kurva så se till att stanna i tid. Efter Stockfallet är det bara en större fors kvar, ett ca 8m högt fall med grund landning. En bärning fram tills motsatsen bevisats. Efter detta följer klass I paddling ner till sista klass II forsen "Thörn Over" ,där den Gullige Snickaren flippat under spektakulära former, och ni är nere vid upptaget vid Fjällsågen. Upptaget är lätt att hitta då ni parkerar precis vid en liten bro över ån.

Gräftån är en superbra creek och är man bara stabil på klass IV så kan man köra denna utan guide. Har man med sig någon som kan ån så är den utmärkt även för klass III paddlare. Se till att paddla Gräftån!

Hitta hit: Åk mot Gräftåvallen, parkera en bil vid upptaget där grusvägen passerar över ån vid en gammal kvarn eller såg? (Fjällsågen) Kör vidare upp mot Gräftån och parkera längst ner mot ån i stugbyn. Kolla på en karta så förstår du..

Boende: Tält eller kolla Dammåns Camping


Gulån i Jämtland - 3.3a-3.3a

Svårighetsgrad 3.3a-3.3a
Säsong April? (April/Maj)
Källa David Levrén (senast ändrad 10-20-05)

Gulån kräver vårflod eller mycket kraftigt regn för att komma upp. Gulån börjar vid Gulsjön mellan Järpen och Ottsjö och slutar i Indalsälven ungefär vid flygfältet. Tittar man på terrängkartan ser man två bilbroar som korsar Gulån och delar in sträckan i tre delar. De övre två tredjedelarna är fullkomligt värdelösa för forspaddling. Åk aldrig dit. Den översta sträckan är platt med undantag av ett ofarbart (fast bevisligen farbart då Oscar, Creekinguffe och jag själv körde utför av misstag) fall. Det är inget du vill paddla. I övrigt är den översållad med stockar och väldigt grund. Om du ändå vill paddla Gulån, vilket jag egentligen inte rekommenderar så är det den nedre tredjedelen som gäller. Väldigt mycket vatten krävs och det bästa ilägget är en låg gångbro kanske 500m nedströms den sista bilbron. Sträckan innehåller en ganska stor dubbelslide och några andra forsar. Karaktären är grund , smal creeking med ganska jämnt fördelad fallhöjd förutom de större forsarna. Se upp för träd över ån!! Gulån behöver mest vatten av alla creeks i Åredalen, när Gulån funkar finns det mao massor av annan paddling, jag uppmanar er att ägna er åt den istället och lämna Gulån i fred.

Hitta hit: Det går grusvägar nära vattendraget så fixa en terrängkarta så är det lätt att hitta. örja med att åka till Hålland och sväng av mot flygplatsen, sen ger det sig om du har en karta. Om Indalsälven är hög kan Prästvågen vara bra och den hittar ni bara några km från take out på Gulån.

Boende: Rista Camping, tälta i det fria eller bo i lyx i Åre.


Gunnarvattsån i Jämtland - 3.3a-5.5a

Svårighetsgrad 3.3a-5.5a
Säsong (Maj)
Källa David Levrén (senast ändrad 09-09-06)

Gunnarvattsån rinner från sjön Gunnarvattnet till Valsjön i Valsjöbyn. Sträckan är ca 3km lång men all fallhöjd finns på de sista 2km, åtminstone om man får tro kartan, vi var faktiskt inte uppe och tittade. Ån består av flera fall och slides, allt är paddlat utom ett 6-8m fall med grund landning. First Descent 2008 av Jon Larsson, Per Bixo, Marcus Junkka, Linda Megner, Jonas Leissner och David Levrén.

Hitta hit: Åk till Valsjöbyn, parkera en bil vid sjön eller bron över Gunnarvattsån. Åk uppströms tills backarna tar slut, gå ner till älven, knäpp hjälmen och kör så det ryker.


Handölan i Jämtland - 4.4b-6.6b

Svårighetsgrad 4.4b-6.6b
Säsong Augusti, september (Vid lågvatten, sensommar och höst.)
Källa David Levren (senast ändrad 10-21-09)

Handölan rinner från Helags ner till byn Handöl och där ut i Ånnsjön som också är Indalsälvens början. Övre delarna av Handölan är ännu opaddlade men den branta sträckan nära byn är körd. Kör bil upp längs vattendraget till Handöls Täljstensgruva och utkiksplatsen för Handölsforsen. Vägen är bommad där så parkera i anslutning till Hängbron som går över älven precis ovanför den Handölsforsen. Gå 20 min upp längs vägen och lägg i nedanför den byggda sliden högst upp. Man kan se att det sticker ut armeringsjärn osv i den så lägg i nedanför. Reka alla forsar. Andra forsen är en stor slide som är en ganska klockren bärning, bär på vänster sida och om du vill går det att lägga i precis nedanför sliden och köra den nedre delen av denna fors. Därefter följer dubbeldroppet, väggen och grytan, tre körbara forsar som dock kräver rekning och säkring. Ta upp vid hängbron. Handölsforsen är än så länge okörd och lär nog förbli det ett tag.

Hitta hit: Kör till Handöl och upp på forshögra sidan av älven.

Boende: Handöl är ca 5 mil från Åre så kolla med turistbyrån eller tälta. Vid put in är det fantastiskt fin utsikt över Ånnsjön och snasahögarna så det är en utmärkt tältplats.


Henån (Edsåsdalen) i Jämtland - 3.4.b - 4.4.b

Svårighetsgrad 3.4.b - 4.4.b
Säsong (Mitten av maj)
Källa Fredrik Junkka / David Levrén (senast ändrad 09-05-05)

Graderingen gäller vid det vattenstånd då en 170-180 cm, lång person behöver böja sig lite för att paddla under den första gångbron vid motionsslingan i Edsåsdalen.

Åre-områdets lättaste creektur men den övre delen från Hensjön till Elljusspåret är en grad svårare än den klassiska turen. Från Elljusspåret är det mestadels lite lättare och relativt grund utförspaddling, men några lite småluriga passager. Ett meandrande sel i mitten av turen, med flera bäverhyddor.

Henån funkar bara under skogsflod (eller regnflod) som normalt är under mitten av maj månad.

Noterbart är att fallet eller sliden som den snarare borde kallas följs upp av en liten men sugig vals där många av byns mer renommerade paddlare simmat någon gång under sin paddelkarriär.

Hitta hit: Ilägg vid elljusspåret i Edsåsdalen.

Upptag vid den gamla sågen på norra sidan om älven. Just nedanför bron till Vålådalen.


Husån (Huså) i Jämtland - 4.3a-9.5c

Svårighetsgrad 4.3a-9.5c
Säsong maj & september (Vår-höst)
Källa Erik Westberg (senast ändrad 08-26-05)

Brant creek som rinner ner i Kallsjön genom Huså. Tidigare var det många bruk i bäcken så det kan finnas en del spikar och skrot. Fin tur, enkelt att reka. Steniga, halvsnabba partier som varvas med brantare, smala och tekniska partier. OK tillgång till bakvatten och bra möjligheter att bära förbi det som inte passar.

Längd ca 2,5 km.

Hitta hit: Huså, på baksidan Åreskutan.

Boende: Bo på Draklanda


Husån-Vissjöån i Jämtland - 1.1b-4.4b

Svårighetsgrad 1.1b-4.4b
Säsong Maj (Maj-Juni)
Källa David Levrén (senast ändrad 09-05-05)

Från Södra Rensjön, 3,5km promenad från Enafors, rinner Husån. Icke att förväxla med den betydligt brantare Husån i Huså. Husån erbjuder ett par kilometers lätt klass I-II paddling. Kontinuerlig jämn fallhöjd utan några speciella svårigheter. Södra Rensjön ligger högt och otroligt vackert beläget. När vi var där i slutet av Maj låg det fortfarande issörja på sjön. Husån rinner ut i Vissjön, följ sjön på södra/östra sidan tills du ser utloppet och därmed början av Vissjöån. Nu faller det på lite mer, de största forsarna finns under järnvägsbron och strax därefter. Här finns några valsar man helst undviker men i det vattenstånd vi paddlade så var allt lätt att undvika och vägde in kring Klass II-III. Vissjöån rinner sedan ut i Enan och karaktären byter snabbt skepnad från stenskrap till stor och djup älv. Längs Enan är det mest plattvatten men en större fors finns och denna är bra mycket svårare än allt annat på turen. Klass IV helt klart och inget för kanadensarpaddlare skulle jag tro. Framme i Enafors igen dyker den sista och näst största forsen upp och sedan är det bara ett hundratal meter upp till bilen igen. Bra tur för de som vill komma ut på fjället och paddla en längre nybörjarvänlig tur! Längs större delen av turen har man Snasahögarna i blickfånget och med undantag av några små fiskebodar vid Södra Rensjön är det befriande fritt från hus och civilisation. Turens längd är ca 10km. First Descent(?), Karin Mjömark och David Levrén våren 2008.

Hitta hit: Åk till Enafors mellan Åre och Storlien. Kolla på kartan efter en liten grusväg som leder upp mot Södra Rensjön, parkera vid bommen ca 100m från stora vägen (E14). Ta fram bärsele eller kosvans och följ vägen och sedan stigen upp mot Södra Rensjön.

Boende: Enafrosholm erbjuder boende, annars är det lätt att hitta fina tältplatser i de här trakterna.


Indalsälven (Åre) i Jämtland - 1.1b-6.6b

Svårighetsgrad 1.1b-6.6b
Säsong Andra halvan av maj (April- oktober)
Källa Årekanotisterna (senast ändrad 11-07-06)

Indalsälven avvattnar Sylarna- och Helags fjällmassiv. Via Enan och Handölan som rinner vattnet ut i Ånnsjön, en stor sjö som magasinerar vattnet. Från Ånnsjön börjar Indalsälven.

Indalsälven är en relativt liten älv jämfört med de stora norrlandsälvarna, men erbjuder ändå bra och varierande paddling i alla svårighetsgrader. Freestylepaddlingen är bra under vårfloden till slutet på juni månad. Bra utförspaddling finns det på alla nivåer under hela barmarksprerioden. I Kvissle som är sista forsen innan Storsjön finns det forspaddling med fina nybörjarvänliga surfvågor under hela året förutom på sommaren.

Hitta hit: ...

Landverk-Tångböle - 1.1-3.3b

Tångböleturen går från Ånnsjön till Gevsjön. Längd ca 13 km och 26 m fallhöjd på hela sträckan.

Forssträckan består av tre forsar.

Landverksströmmen 1.1

Mellanforsen 2.2 knappt 2 km lång

Tångböle 3.3 ca 2,5 km lång

Forsarna avgränsas av långa sel.

Hela Tångböleturen paddlas oftast av forsrännare då det har möjlighet till motordrift över det långa selen. Normalt paddlas endast Tångböleforsarna med kajak, vilka beskrivs mer ingående nedan.

Hitta hit: För ilägg så är det lättast att lägga i Landverk. Ta en försiktig kontakt med markägaren på plats så brukar det gå bra att parkera och lägga i där. Annars så får man lägga i Ånn och börja med 3 km plattvattenspaddling.

Upptaget är vid järnvägsbron i Tångböle med en stor asfalterad parkeringsplats.

Tångbölerakan

Nedan nämns det mest populära lekställena på Tångbölerakan. Vid det flesta vattenstånd finns det fler lekställen (ca 10 st på högersidan) . Då det är ont om bakvatten så är det brukligt att man bär upp och leker sig ner va det olika vågorna och valsarna.

Början

Första valsarna 60-160 cm

En mindre vals till vänster och en större till höger. Ganska grunda. Roligast vid högt vattenstånd, men ganska sugiga. För den som törs! Vid lägre vattenstånd är det bra att träna sidsurf och 360.

Högra sidan

Lillvalsen: 155-160 cm.

I början av alla vågorna på höger sida. Har bakvatten. Liten men snabb och kul.

Tävlingsvågen 60-135 cm

Snett ovanför roddarhålet. Fin utan bakvatten. Bäst vid 125-130.

Video: http://www.youtube.com/v/pobyMopCyyE&hl=en

Video: http://www.youtube.com/v/kPQFwG6IzEM&hl=en

Så här ser det ut i 150-160 på stickan:

Video: http://www.youtube.com/v/X4TF4wdAhIw&hl=en

Video: http://www.youtube.com/v/MRcps2bzZFQ&hl=en

Roddarhålet. 70-140 cm.

En av få lekställen som även en gummibår kan surfas utan problem. Därav namnet. Bra fart på vattnet och ganska grund i framkant och i vassa svattenstpånd rätt sugig.

Storvågen. 160 cm

När roddarhålet försvinner kommer storvågen strax nedanför.

Lite jobbig att ta sig ut till, men helt klar en av det bästa vågorna på rakan. Ser sugigare ut än vad den är och en garanterad adrenalinruch att surfa.

Sista vågen 105-135 cm

Sist på rakan ligger den populäraste vågen. Bra bakvatten, lätta att ta sig in i och som gjord för riktigt feta högertrick. Vänster trick funkar, men lite sämra. Troligen en av det bästa vågorna i Sverige att lära sig att blunta på.

Vänster sidan.

Vänstervågen 100-160 cm

Fin och lättsurfad vid högre vattenstånd. Tyvätt så är det långa bärningar för den här vågen.

Mitten

Mittvalsen < 30cm

Mittvalsen är bred och fin att öva sidsurf och 360 på vattenstånd 30-40 cm. Vid vattenstånd över 155 cm blir det en gigatisk och oregelbunden våg över hela älven!

Gevsjöströmmarna - 3.3b-5.6b

Graderingen gäller för vattenstånd 20-45 cm på stickan i Tångböle. (ca 40-90 m3/s i Öster Noren).

Gevsjöströmmarna rinner från Gevsön ner till Bodsjön och är 6 km lång med en fallhöjd på 60 m. Paddlingen är korta och mycket branta forsar med sklide inslag som bryts av med lättare forsar. Åreområdets bästa utförspaddlingstur på lägre vattenstånd.

Första forsen 3.4

På vänster sida är det mest vatten och roligast. Vid högre vattenstånd bildas en ganska stor vals som kan vara lite besvärlig att ta sig igenom. I mitten finns en kant att droppa ner och på högersidan är det en kortare slide.

Kvarnforsen 4.4 till 5.5-

Vid kvarnforsen delar sig forsen upp i tre olika forsar/fåror

4.4 Vänstra rännan

4.4 Mittrännan

5.5 Kvarnforsen

Hela Kvarnforsen är bara paddlad ett fåtal gånger. Grund och snabb slide som avslutas i stenig droppkant, med påföljande vals. Släggan ligger i början av kvarnforsen på höger sida och är en lite lättare rolig passage.

Mittrännan innehåller en finns slide med ett bakvatten på höger sida i mitten. Kul och teknisk på högre vattenstånd (70 – 85 m3/s). Mittrännan kan vara lite bökig att reka då bakvattnen innan forsen är små.

Vänstra fåran har i början ett 1 meter högt dropp som oftast landas i sten (ont). Om man lägger i efter droppet så är denna fåra den lättaste paddlingen av de tre fårorna. Även denna fåra behöver högre vatten för att kunna paddlas.

Lillfallet 4.4

Egentligen är det inte inget fall, utan en ganska vanlig fors och relativt lättpaddlad för att vara Gevsjöströmmarna. Om man simmar i slutet av lillfallet så hamnar man automatiskt i storfallets fulvals på vänster sida.

Storfallet 4.6 †

Fin slide på höger sida som avslutas i en ganska snäll vals.

På väster sida avslutas sliden är en fulvals, som är både grund och mycket sugig. Här har en person dött i en forsränningsolycka.

Vid vattenstånd över 60 cm bildas en fulvals över hela älvbredden i slutet av storfallet.

Gåshöljan 3.4

Kort, brant och rolig fors. På vänster sida slutar forsen i en ganska stor och sned våg som ger pirr i magen av g-kraften vilken följs av den smala men tubande vågen ”korkskruven”. Vi högvatten har korkskruven surfats.

Video: http://player.vimeo.com/video/24689262?title=0&byline=0&portrait=0

Hitta hit: Det mest traditionella sättet att ta sig till forsen är att fixa en nyckel till bommen. Det går dock att lägga i vid Gevsjön och åka runt för ett upptag vid Bodsjön. Det alternativet innebär många mils körning mellan ilägg och upptag samt en lång slätvattenspaddling över Bodsjön.

Släggan

Lövstaströmmarna - 2.2a

Graderingen gäller vattenstånd 30-200 m3/s

Sträckan är en mycket fin nybörjartur på ca 3 km fors och 2 km slätvatten. Fallhöjden är 11 m och grad 1-2. Sträckan ingår i Åre extreme challange.

Den börjar med en lång fors med stora bakvatten. Inga större problem att läsa och köra sträckan "on sight" i givna vattenstånd.

Vi riktigt hög vårflod (< 400 m3/s) bildas en otrevlig vals på höger sida i första vänsterkurvan. Då kan även vattentrycket in mot klippan i sista väsnterkurvan vara problematiskt.

På sträckan finna det gott om bakvatten men lekställen är det ont om.

Efter denna fors följer ett sel samt en grad 1 sträcka.

Precis vid upptaget bildas det en snäll och grund vals.

Hitta hit: Följ E 14 västerut förbi Duved och när du kommer till Stabron över Indalsälven ställer du bilen på höger sida om bron. Åk sedan tillbaka mot Åre och efter ca 400 m svänger du vänster mot Nordhallen. Följ den ca 5 km.

Strax efter byn Lövsta svänger vägen kraftigt höger i en nedförsbacke. Tag vänster vid kurvans början och parkera. Gå ca 500 meter ner längs traktorstigen till forsen.

Sta valsen

Funkar i vattenstånd över 200 m3/s

Precis i anslutning till upptaget vid Sta bron på vänster sida finns på högvatten en kalasfin surfvals med ett stort bakvatten bakom. Grund, men funkar fint att träna 360 och sidsurf i.

Monumentet (Sundet) - 2.2a

Forsgraderingen gäller för vattenstånd 50-200 m3/s.

Vid 130 m3/s och lägre så är det här ett bra ställe för det mindre erfaran att träna på bakvattenkanter och mindre vals och våg.

Obs forsen har grävts om för att optmera för fisket, Förändringar som skett i forsen finns inte med i denna beskrivning.

Sträckan kallas monumentet pga. att det ligger ett Karolinermonument ovanför forsen. Forsen är nästa forssträcka efter Lövstaströmmarna. Lätt grad 2 paddling i ca 700 m.

Bra för nybörjare att täna bakvatten och surfning på små vågor.

Surfställen på höger sida med bakvatten. Det finns en ganska stor våg att surfa men man måste gå ur kajaken och bära upp den för att ta vågen igen. Längst ner på sträckan vid ett vindskydd finns surfing också.

Hitta hit: Kör till Millestgården 2 km väster om Duved och ställ bilen vid monumentet. Bär ner kajaken längs med en åkerkant till forsens början. Vid ilägget kan man rutscha på grässlänt rätt ner i älven.

Bär upp igen över åkrar tillbaka till bilen. Jobbigt, uppför. Passa er för kor och koskit.

Monumentet vågen

Funkar i vattenstånd ca 80 - 150 m3/s

Fin våg på höger sida i slutet på vänsterkurvan. Tyvärr så måste man bära upp över klipphällen.

Nedre Nyland - 5.5b

Allmän beskrivning:

Nedre nylandsforsen är en kortare fors. Det mesta vattnet går ner i en stor fulvals i mitten.

Har endast paddlats ett fåtal gånger (en gång i lekbåt).

På vänster sida finns ett snällt dropp på 2-3 meter som är riktigt nybörjarvänligt i vattenståndet 20-70 m3/s

I slutet på höger sidan finna en våg/vals som funkar vid 20-70 m3/s.

Vid 70 m3/s är det en pulserande våg som det är ganska svårsurfad.

Vid 20 m3/s är det en vals som är mycket grund i framkant.

Hitta hit: Kör två km öster om infarten till Ristafallen. Tag till höger över järnvägen och kör grusvägen till dess slut. Kör sakta och parkera diskret. Det är enskild stugväg.

Kvissleströmmarna - 3.2c

Den sista oreglerade forsen i Indalsälven. Det ligger dock ett kraftverk ovanför i Mörsil. Tack vare kraftverket kan man ringa en telefonsvarare som talar om vattennivån på Ockesjön. Tel. nr 0647-661081. Kvissleströmmarna består av två grenar runt Hästön.

Forsarna är ca 1,5 km lång med 8 m fallhöjd. Grad 1 - 3. Högra grenen är den populäraste att paddla på. Här finns bakvatten på höger sida med fina surfvågor och valsar. Forsarna på vänster sida om Hästön är lätt i början. Sen kommer ett kortare brantare parti, enda grad 3 passagen i Kvissle.

Här finns också mycket att surfa på men dåligt med bakvatten.

Vid vattennivå 299,600- 299,900 är det bra surfvågor i början av den högra

strömmen.

(Parkeringsplats 5 meter ifrån vågen)

200 meter längre ner. Vid hällen på högra sidan finns det en mindre surfvåg som funkar vid 299,400-299,700.

Hitta hit: Åk till Mattmar 20 km öster om Järpen. Åk in i byn och fortsätt mot Kvissle 4 km.

För att paddla vänstra grenen, kör vägen tills du åker över en liten bro. Där ser man slutet av forsen på höger sida. Ställ "gå i land bil" och åk tillbaka 1 km. Tag vänster på skyltning Kvisslestr. Kör till vägens ände och parkera på en stor parkering. Kör sakta.

För paddling på högra grenen. Fortsätt vägen österut till byn kvissle. Kör över broarna över älven till södra sidan. Tag direkt höger efter broarna.

Lämna "gå i land bil" vid en turistinfoskylt om sågholmen. Åk vidare 1100 m och parkera vid ett litet vindskydd på höger (syns ej från vägen). Kör ej ned vid fiskecampingen.

Prästfallet - 4.6b

Forsgraderinge gäller vattenstånd 70 – 90 m3/s

Prästafallet är ett 3 metar högt fall som går över hela älvbredden. På den mesta delen av fallet är baksuget i fallet mycket stort. På vänster sida finns en fin läpp att boofa ner i en skumkudde. Fint och kul! På lägre vattenstånd ( < 25 m3/s) dämpas baksuget i fallet kraftigt och betydligt fler passager är körbara.

Nedanför prästfallet bildas set en lång och osammanhängande våg som brukar gå att surfa vid 60 – 100m3/s.

Därefter följer prästvalsen som funkar på samma vattenstånd. Tyvärr så är prästvalsen grund i framkant vilket gör det svårt med vertikala trick.

På lägre vattenstånd ( < 90 m3/s) är området nedanför prästfallet ett mycket bra nybörjarställe. Djupt, bra bakvatten och bakvattenkanter (både höger och vänster). Kortare fors att öva i och roliga klippor att hoppa ifrån (med kajak och utan).

Faror: Förutom det sugiga fallet så är den största risken att fastna i en fiskekrok då detta är ett mycket populärt fiskeställe. Ta hänsyn de som fiskar.

Hitta hit: Åk över älven ca 100 meter väster om viadukten vid Undersåkerskyrka i Slagsån. Därefter vänster och vänster igen. Fin parkering invid älven med eldplats

Pastorsexpiditionen / Prästvågen

Stor, brant och snabb våg. Kan vara lite svår att komma på.

Kraften i vattenet och studsarna man får av att bara surfa vågen är enorm med svenska mått. Håll in armbågarna så artt ingen axel poppar!

Funkar i vattenstånd 130-200 m3/s

Video: http://www.youtube.com/v/v_BF0FigEk8&hl=sv&fs=1

Prästvalsen

Kula vals ndeanför prästvalsen på vänster sida. Funkar normalt i 65-90 m3/s

Valsen ärtyvärr grund i framkant vilket både gör det svårt för vertikala trick och en viss skaderisk.

Övre nylandsforsen - 5.4b

Övre nylandsforsen eller Stenforsen som den också brukar kallas är en ca 100 meter lång fors som som är ihållande svår pga sitt mycket snabbt och turbulent vatten. Det många mindre valsarna och strömningsriktningarna i början av forsen gör det svårt att hålla en linje inför de större valsarna på slutet. Därav en liten smal vals i mitten som ser otrevligt sugig ut.

Nylandsforsen har endast paddlats två gånger. Ena gången har vänstersidan paddlats på lågvatten och huvudfåran har paddlats på vattenstånd 70 m3/s.

Bra uppsäkring i slutet av forsen rekommenderas.

Hitta hit: Parkera vid ristacampingen och paddla ner.

Playspotguiden - -

I Indalsälven finns det flertalet lekställen. Denna guide ger en uppfattning om vid vilka vattenstånd respektive lekställe fungerar. För det lekställen markerade med * har det inte gjorts en fullständig kartläggning om exakt vid vilka vattenstånd läkställena fungerar. Playspotsen är sorterade nedströms efter indalsälven.

Tångbölerakan 200-360 m3/s (100-160 cm på stickan)

Lövstabron 200-360 m3/s

Sundet* 120 m3/s

Brattlandsvågen 150-220 m3/s (ca 8 – 10,5 stenar på brofundamentet)

Ristavågen* 70-120 m3/s

Ristavalsen* 90-160 m3/s

Pasorsvågen* ca 130-200 m3/s

Prästvalsen* ca 80 m3/s

Nedre Nyland 30 m3/s – 70 m3s

Kvissle 299,400-299,900 meter

Tångbölerakan, prästvågen och Ristavalsen det klart bästa lekställena och möjliga tävlingsplatser för det duktigare forspaddlarna. Brattland och Kvissle har det bästa lättare vågorna för paddlare som vill lära sig surfa och kanske simmar emellanåt. Mer info på respektive fors beskrivning.

Flödesinformation - -

Det finns tre ställen att mäta flödet i Indalsälven. På Jopes sticka i Tångböle, vi hemsidan för Öster Noren och genom att räkna stenar på gamla brofundamentet i Undersåker.

För Tångböle och Gevsjöströmmarna är Stickan i Tångböle den exaktaste mätpunkten och För Brattlandsströmmarna är Stenarna på gamla brofundamentet bäst. Östernorens tillgänglighet via Internet har gjort att det är den källa som det i huvudsak refereras till i denna forsbeskrivning gällande vattenstånd. Man bör dock tänka på att det kan förekoma viss variation mellan mätpunkterna pga att det är långt mellan mätpunkterna och att det ofta är tidsskillnader mellan observationerna. Ju större variationen i flödet är desto större blir variationen mellan mätplatserna.

Nedan visas flödesstatistik i percentiler och medianvärden för Öster Noren.

Statisiken uppdateras varje vardag på sidan: Vattenföring

Broforsen - 5.5a

Ett mindre fall under järvägsbron i Duved. Svår och kort passage.

Enligt ryktena ska det finnas endel skräp kvar i vattnet sen brobygget. Armeringsjärn etc.

Tegeforsen - 6.6a

Kort och grund fors som slutar i en stor och grund fulvals.

Kan paddlas vid lågt vattenstånd.

Tännforsen - 7.6a

Tännforsen är ett högt fall som det troligen kommer att dröja länge innan någon gör ett seriöst försök att paddla.

Indalsälvens största och finaste våg finns här på vårflod. Ca 30 meter innan fallkanten. Suck!

Ristafallet - 6.6a

Två fall

Det högra är större och ca 9 meter högt. Det vänstra består av två fall. Det fpörsta på 6 meter med mycket stenig landning.

Rista - 3.3b

Graderingen gäller för vattenstånd 30- 120 m3/s

Nedanför Ristafallet finns en kort och intensiv fors med fina lekställen. På vänster sida innan kurvan finns det en våg och på höger sida i höjd med slutet av ön finns en mycket fin vals.

För både vågen och valsen rekommenderas en mycket säker roll då det blir grunt och stenigt nedanför.

Längre ner i Ristaforsen brukar en slalombana hängas upp under säsong.

Faror:

Direkt efter Ristaforsen kommer nylansforsen som är en grad 6 fors. Vid oaktsamhet är det lätt hänt att man tappar ner utrustning eller personer ner för övre Nylandsforsen om någon simmar.

Hitta hit: 7 km väster om Järpen tar du vänster ner till Ristafallen.

i

Ristavalsen

Indalsälvens klart bästa vals. Snabb, rak och jämn. Mycket lätt att loopa i och på höger sida är det möjligt med vissa vågtick. En garanterad adrenalin kick. Funkar i 100-130 m3/s. Vid 100 är den ganska snäll och lite grund och vid 130 är den som bäst.

Man bör doch påtala att ristavalsen kräver ett bra säkerhetsupplägg då det snabbt blir grunt efter valsen och att över nylandsforsen (5:a) liggar nära nedströms. Det är rekomenderat att vara minst två som är beredda at plocka en simmare, så att man slipper tappa kanoter, paddlar eller folk ner för över nylandsforsen.

Det kan vara lite pilligt att få dit en kastlina för att dra sig upp över kanten mellan bakvattnen.

Brukar funka med att kila fast en sten i sprickan under vattnet.

Obs! Glöm inte att lyfta blicken från valsen för at titta på den vackra och dramatiska omgivningen.

Parkera på älvens södra sida i höjd med Ristafallet. Vägen är liten och lätt att misa. Håll utkik efter två täbord/rasplatsen invid skogskanten. Från parkeringsplatsen kan man gå ner ca 200 meter efter sden lilla stigen. Det går också att ägga i direkt efter fallet, men det brukar vara bökigt att ta sig ner för den branta sidan.

Film från Ristavlsen

Video: http://www.youtube.com/v/5LBmpF95odI&hl=sv&fs=1

Ristavågen

Ristavågen ligger nedströms ristafallet på vänster sida i forsen just innan kurvan.

Funkar 80-12 m3/s

Brant och ganska liten våg med snabbt vatten. En snabb roll rekomenderas då vattnet faller och är grunt en bit nedanför.

För det flesta är ristavalsen att föredra, men det kan vara skönt ed lite surf som avbryter tvättandet i ristavalsen.

Brattlandsströmmarna - 2.2b

Brattlandsströmmarna är klart bäst på vårfloden och består av tre forsar. Grad 1 - 2. Längd 4 km med 11 m fallhöjd. Den första forsen består bara av småvågor, inget speciellt att leka i. I slutet på vänster finns dock ett bakvatten att göra enders i då en hård bakvattenskant bildas där.

Sedan är det ett kort sel till nästa fors. Här finns det några fina brytande vågor att surfa på.

Tyvärr är det dåligt med bakvatten så man får bara en chans om man inte vill bära 100 m för varje surf.

Denna fors är ca 1 km lång. Efter ett kort sel kommer den sista forsen. Den är bara 100 m. Men här finns kanske Åredalens bästa lekställe under vårfloden. Det ligger på vänster sida. Det finns en våg som varierar från våg, brytvåg till vals beroende på vattenläge. På de går det utmärkt att göra tresextis, flatspinn och bakåtsurf. Paddla snabbt in i bakvatten och åk "hiss" upp. Det finns också en fin poorover som lämpar sig för popups och piruetter.

Under normalvattenläge försvinner lekstället på vänster sida i sista forsen men en fin tresexti vals finns av surfa i mitten av forsen med bakvatten efter.

Hitta hit: Ställ bilen vid bron i Undersåker. Åk upp 5 km västerut till Brattland.

Vid skylt till vandrarhemmet Brattlandgården på höger sida tar du vänster ner på en grusväg.

Brattlandsvågen

En fin våg som är som bäst vid 9,5 stenar. Vid högre vatten blir den släppigare och vid lägre vatten blir den valsigare/brantare i mitten. Funkar från 8,5 -10,5 stenar. Mätt på gamla brofundamentets pelare som ligger närmast undersåker i bakkant.

För park and play kör över bron till älvens södra sida och kör första höger mot edåsdalen och höger igen . Det finns en parkeringsplats i höjd med vågen och en liten stig ner till vattnet ca 50 meter uppströms parkeringsplatsen.

Åres närmaste och kanske nybörjarvänligaste surfvåg.

Här brukar tävlingen kungen/drottningen på vågen hållas. Se film.

Video: http://www.youtube.com/v/xaYaCLxSY5o&hl=sv&fs=1

Video: http://www.youtube.com/v/axGW5juounc&hl=sv&fs=1

Tångböleströmmen - 3.3b

Graderingen gäller vid vattenstånd 30-100 cm (4.3b vid vattenstånd > 100 cm)

Första delen av Tångböleströmmen är relativt lättpaddlade. Det finns en fin våg i första högerkurvan på vänster sida att surfa (utan bakvatten).

Efter ett lite lungnare parti vid den vänstra rasbranten kommer Tångböleströmmarnas epicentrum i Tångbölerakan. Här finns det ca 10 olika vågor och valsar av bra kvalitet från 70 cm till 160 cm vattenivå på stickan. Det flesta vågorna är placerade på höger sida.

Efter rakan är det rekommendabelt att paddla över till vänstersidan där det är bra fart på vattnet. I början av kurvan finns Turbokicken. En rolig liten sned våg som är bäst vid ca 70 cm med ett kortare bakvatten. Längre ner i kurvan finns det flera surfbara vågor som saknar bakvatten. Ju högre vattenstånd desto bättre/roligare!

Faror: Från vattenstånd på ca 70-150 cm finns det ganska bred och grund vals i mitten på Tångbölerakan. Den kan vara ganska besvärlig att surfa sig ur och en simtur där blir både lång och stenig.

Hitta hit: Parkera upptagsbil på parkeringsfickan vi Bron i Tångböle. Jopes sticka sitter på den närmaste bropelaren på järnvägsbron.

För ilägg kör västerut i ca 1,5 km och ta vänster uppe på krönet mot mobilmasten. Det är MYCKET VIKTIGT att inga husdjur följer med till iläggs parkeringen. Inte ens kopplade hundar! Boskapen är mycket stress känslig och det är ett villkor från bonden för att vi ska få använda hans grusväg. I början på vårfloden kan grusvägen var mjuk, Gå då från E 14 istället för att förstöra vägen.

Parkera vid vägslut intill Järnvägen och följ den ganska väl upptrampade traktor och singel stigen i ca 500 meter till älven. Om du har svårt att hitta eller går fel så kan man alltid lyssna sig till vart älven är.

Tångbölerakan2

Nedan nämns det mest populära lekställena på Tångbölerakan. Vid det flesta vattenstånd finns det fler lekställen (ca 10 st på högersidan) . Då det är ont om bakvatten så är det brukligt att man bär upp och leker sig ner va det olika vågorna ocjh valsarna.

Första valsarna 60-160 cm

En mindre vals till vänster och en större till höger. Ganska grunda. Roligast vid högt vattenstånd, men ganska sugiga. För den som törs! Vid lägre vattenstånd är det bra att träna sidsurf och 360.

Högra sidan

Lillvalsen: 155-160 cm.

I början av alla vågorna på höger sida. Har bakvatten. Liten men snabb och kul.

Tävlingsvågen 60-135 cm

Snett ovanför roddarhålet. Fin utan bakvatten. Bäst vid 125-130.

Roddarhålet. 70-140 cm.

En av få lekställen som även en gummibår kan surfas utan problem. Därav namnet. Bra fart på vattnet och ganska grund i framkant och i vassa svattenstpånd rätt sugig.

Storvågen. 160 cm

När roddarhålet försvinner kommer storvågen strax nedanför.

Lite jobbig att ta sig ut till, men helt klar en av det bästa vågorna på rakan. Ser sugigare ut än vad den är och en garanterad adrenalinruch att surfa.

Sista vågen 105-135 cm

Sist på rakan ligger den populäraste vågen. Bra bakvatten, lätta att ta sig in i och som gjord för riktigt feta högertrick. Vänster trick funkar, men lite sämra. Troligen en av det bästa vågorna i Sverige att lära sig att blunta på.

Vänster sidan.

Vänstervågen 100-160 cm

Fin och lättsurfad vid högre vattenstånd. Tyvätt så är det långa bärningar för den här vågen.

Mitten

Mittvalsen < 30cm

Mittvalsen är bred och fin att öva sidsurf och 360 på vattenstånd 30-40 cm. Vid vattenstånd över 150 cm blir det en svårfångad våg.


Lekarån i Jämtland - 4.4b-4.5b

Svårighetsgrad 4.4b-4.5b
Säsong Maj (Maj och vid kraftigt regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 09-09-06)

Lekarån rinner ihop med Storån i Höglekardalen och det innebär också början för den mer kända Dammån. Dammån har paddlats både med kajak och gummibåt i flera år, för den som gillar creeking är dock både Storån och Lekarån betydligt roligare alternativ. Lekarån paddlades för första gången våren 2009 och vi ville då köra hela vattendraget ända från Visjön i närheten av Glen på andra sidan fjällmassivet. Väljer ni detta alternativ har ni en härlig skyttel på 10 mil(!) framför er. I Glens Fiskecamp kan man låna nyckel av samen Jacke så att man kommer upp till Renslakteriet. Detta kortar vandringen flera kilometern och är att rekommendera. Från slakteriet går man till Visjön och paddlar sedan lämpligen över den till inloppet i riktning mot passet in mot Dörrsjöarna. Därifrån har ni några kilometers vandring innan ni passerar vattendelaren och efter ytterligare någon kilometer går det att paddla bäcken hela vägen ut i Dörrsjön. I gynnsamt väder är detta en magnifik och lämplig lunchplats. Någon kilometers fin sjöpaddling bjuds det på innan Lekarån börjar falla på mellan Prästlekarfjället och Falkfångarfjället. Fantastisk natur! Det tar några kilometer innan hårdrocken börjar. När det väl sätter igång gör det så med besked. Lekarån bjuder på kanonfin pool drop paddling med många fina slides och smådropp. När vi körde behövde vi bara bära en slide men den är klart körbar om det finns tillräckligt med vatten. De sista kilometrarna består av lugnare klass II-III paddling med undantag för en bouldergarden i bästa Wairoa- klass och någon till lite trixigare passage. Upptaget är vid vägbron till vägen upp mot Hosjöbottnarna. Ett alternativ till den långa skytteln är att parkera vid upptaget och bak-yaka längs älven upp till Dörrsjöarna, eller dit där det branta slutar. Lekarån kräver vårflod, det ska se okej ut under bron för att det ska vara värt att köra.

Hitta hit: Åk till Bydalen och vidare till Höglekardalen, fortsätt på grusvägen till ni når en vägbom och en bro. Ni har nått Lekarån, denna plats är även så nära man kommer ilägget på Storån utan nyckel till vägbommen. Fråga på Wärdshuset efter bomnyckel så kanske ni har tur och kan kapa några kilometers vandring. Väljer ni monsterskytteln så åker ni till Glen via Persåsen. Kolla på kartan, den kommer ni att behöva om ni kör den här turen och räkna med att det tar mellan 12-15h från det att ni placerat en bil vid upptaget. När vi körde 2009 var Pelle Nyberg, Ola Lindström, Marcus Thörn, Lars Larsson och undertecknad med, kolla med någon av oss för mer info om denna tur!

Boende: Dammåns Camping eller kolla om ni kan hyra in er på Samecampen som samen Daniel har vid Hosjöbottnarna.


Medstugeån i Jämtland - 3.3a-5.5a

Svårighetsgrad 3.3a-5.5a
Säsong Maj (Maj-Juni samt vid regn)
Källa David Levrén (senast ändrad 11-08-09)

Medstugeån erbjuder bland de bästa utförsturerna i Åre. Den har tillsammans med Vålån och Gevsjöströmmarna längst säsong. Kräver dock vårflod eller regn för att komma upp men den håller längre än många av småcreekarna i område. Om man väljer det övre ilägget så börjar paddlingen med lätt strömmande vatten ner tills älven delar sig i två fåror. Den högra fåran anses bjuda på bäst fors men det är endast en fors, Klass III, innan fårorna förenas igen. Efter detta passerar man det gamla ilägget för er som vet var det är. Den första kilometern erbjuder lättare paddling fram till man når "Brevlådan" som är ett ca två meter brett och dryga metern högt dropp. Det är perfekt för att träna boofdrag och är enkelt att köra om och om igen för den som vill. Nästa fors som kräver rekning är "Stugvalsen" och det ligger ligger ett hus på vänster sida som namnet på forsen antyder. Nästa svårighet är brofallen, kör det första höger och reka sedan fallet och forsen under bron. Efter brofallen kommer ett slätvatten och sen en längre rolig fors utan större svårigheter. Avslutningsforsen går in under en vägbro och i normalfakket körs den höger, mitten och vänster på slutet. Efter upptaget följer ett fall/slide som har körts några gånger. Upptaget är vid samma väg som man tar när man ska in till Gevsjöströmmarna. Vägen är dock bommad (Någon kilometers väg från bommen).

Video: http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25318430&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Hitta hit: Åk västerut förbi Duved och ta höger mot Tännforsen efter att du passerat Indalsälven. Åk förbi Bodsjön och parkera sedan en bil vid grusvägen som tar av åt vänster, en vägbom finns där mycket nära stora vägen. Fortsätt upp till ilägget, ungefär 4-5km längs med stora vägen tills det kommer en grusväg på vänster efter en bro över myrmark/liten å (Det finns ett elskåp storlek stor vid vägen). Vägbom även här. Följ vägen in en bit och gå sedan över myren ner mot ån.

Boende: Åre eller campa var som helst!


Skärkån i Jämtland - 4.3b-3.3b

Svårighetsgrad 4.3b-3.3b
Säsong Maj / juni (Vår eller vid regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 07-23-05)

Skärkån rinner i närheten av Ljungdalen och erbjuder fin klass II-IV creeking. Lämplig tur för den som tycker att Övre Ljungan är för svår. Kräver regn eller snösmältning och fungerar antagligen samma perioder som Övre Ljungan. Turen börjar vid en sjö och slutar vid en bro längs med en grusväg. (Ska uppdatera detta mer specifikt asap)Turen inleds med klass II-III paddling och fortsätter så till sista forsen innan bron. Denna fors är betydligt svårare än resten av turen och bör rekas från land.

Hitta hit: Åk från Ljungdalen mot Åsarna så har ni creeken på höger sida. Grusväg till ilägg och upptag.


Storbodsströmmen i Jämtland -

Svårighetsgrad
Säsong (Vid extremt mycket regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 10-21-09)

Storbodsströmmen rinner från Håckrendammen ut i Indalsälven. Denna sträcka är ännu okörd på grund av att det krävs påsläpp vilket sker ungefär lika ofta som Jacob Hellman släpper plattor. Mycket regn kan vara gott nog och då är det bara att ta fram kartan och ge sig in på grusvägarna vid Mörsil.

Hitta hit: Åk till Mörsil och följ skyltar mot Håckren. Ilägget är precis nedanför Sällsjön.


Susabäcken i Jämtland - 3.3a-5.5a

Svårighetsgrad 3.3a-5.5a
Säsong Maj (Vårdlod och vid regn)
Källa David Levrén (senast ändrad 11-27-04)

Susabäcken börjar i Östra och Västra ravin, välkända offpistområden i Åre. Oftast är denna bäck just bara en bäck, men i vårflod och vid kraftiga regn kommer den upp och blir faktiskt paddelbar. Den översta delen, ovanför Fjällgården, innehåller stora block och stenar. Möjligen paddelbart på riktigt högvatten. Ingen har nog kollat ordentligt. Från Fjällgården ner till Tott Hotell är det brant, stenigt och med inslag av träd och metallskrot i vattnet. Vissa delar är paddelbara men det krävs en stor portion entusiasm... Nedanför Tott Hotell finns två gångbroar över bäcken. Jag satte i vid den nedre bron i april 2011 för att köra ner till Åresjön. Vattennivån på stickan vid gamla brandstation var på 1. Inledningen är stenig och det är egentligen inte mycket till paddling, men framme vid E14 faller det på lite mer och sträckans brantaste fors tar vid. Sedan följer en serie av vertikala dropp och slides, allt byggt i betong. På några ställen finns det natursten som mest ställer till med problem, men reka innan så ser ni hur de ska hanteras. Susabäcken rinner rakt genom Åres bycentrum och är faktiskt rätt kul att köra, mest för att den finns där..

Hitta hit: Kör till Åre. När du ser folk med för stora kläder, kepsar och solglasögon så vet du att du är framme. Parkera vid uppfarten till Hotell Granen eller på parkeringen vid Restaurangskolan och kolla in bäcken.

Boende: Draklanda, Såå Camping eller något av alla hotell...

E14-forsen - 4.4a

En smal ganska brant ränna. Bara att blunda och hålla i sig...

Faror: Forsen efter rännan har några stenblock där det finns potential att pinna. Men det är lätt att se från sidan.

Hitta hit: Om du kommer frön öst (Järpen) så svänger du av E14 precis innan Brandstation. Parkera på grus/gräs mellan vägen och bäcken. Forsen som kommer ut ur skogen och går in under bron är E14-forsen.

På bilden nedan kör David "pastorn" Levrén E14-forsen. Foto: Ulf Nutti.


Sösjöån i Jämtland - 4.4b-5.5b

Svårighetsgrad 4.4b-5.5b
Säsong Maj? (Maj/Juni eller vid regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 10-21-09)

Sösjöån rinner från Sösjön till Torrön några mil norr om Kall i Åre kommun. Från Åre går det att åka över Huså och då blir resan ett par mil kortare, kommer man söderifrån är det dock bättre att köra via Järpen. Sösjön är en av de brantare paddlade creeksen i landet då den faller 38m/km men den är ändå inte supersvår. Vi har hittills bara kört den två gånger och det är bara två av forsarna som är okörda. Det finns två mindre vägar upp mot Sösjön, välj den du tycker verkar bäst. Den södra vägen innebär lite längre vandring på en fyrhjulingsväg, den norra vägen erbjuder en kortare vandring som dock är orösad. Oavsett väg blir det ett par kilometers vandring, men det är det värt! Vattennivån går inte att kolla på annat sätt än att ta sig ända till Sösjöån. Om det ser okej ut under bron så är det bara att köra. Sösjöån inleds med några längre klass III forsar, se upp för stenarna i flodbädden som är ganska vassa. Efter den första forsen (Kyrkogården) ändrar Sösjöån karaktär och bjuder på branta slides och mindre fall. De okörda forsarna består av ett ca fem meter vertikalt fall med grund landning och en bra klass IV fors som dock avslutas med ett snett fall ner i en smal kanal som innehåller utterligare en knivig passage. Mot slutet av turen flackar ån ut och bjuder på ihållande III-IV paddling. Turen avslutas med droppet/sliden efter bron och man tar upp precis efter detta då ån är framme vid Torrön. First descent sommaren 2009 av Marcus Junkka, Marcus Thörn, Lars Larsson och David Levrén.

Hitta hit: Se till att ha med en bra karta så att du ser grusvägarna upp mot Sösjön. Det finns ingen väg som går hela vägen men två som går ungefär halvvägs. En fyrhjulsdriven högre bil kan kapa lite vandring då vägen är usel. Kör till Järpen och mot Kall eller via Huså om du kommer från Årehållet.

Boende: Tält eller Kolåsens Fjällhotell.


Tännan (Tännäs) i Jämtland - 4.3b-3.2a

Svårighetsgrad 4.3b-3.2a
Säsong maj (Maj-juni)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 07-22-05)

Från Östersjön är Tännan reglerad. man kan få en idé om vattenståndet från bron nere vid Tännäs. Mycket vatten är bra för dom nedre sektionerna Medel och högt är bra för Tännfallet övre och nedre sektionerna...och lågt om man vi bryna sig på själva fallet (opaddlat)

De överst delen ner till kraftstationen (bär förbi fallet och fortsätt till nästa kraftstation om ni vill ha lite rockenroll på slutet.) är lämpligast för creeking. Här finns en del slides och smådropp. en rejäl häftig slide med stor vals i mitten finns på översta sektionen. Nedre delen är lämpad för nybörjare, men pass upp

i första valsen nedanför kraftstationen har det simmat många duktiga kajak och hotdogspaddlare.

Ta upp någonstans längre ner där vägen går ihop med älven och ett lugnvatten uppstår. mycket fin tur för en större grupp som har olika paddleerfarenheter.

Hitta hit: Från Tännäs ner 311 och sen höger upp mot Tännfallet (kolla vattenståndet på bron först)

Boende: Finns fin camping och Tännäsberget ska börja med sommaraktiviteter.


Tännån (Vid Tänndalens skidområde) i Jämtland - 6.3a-6.3a

Svårighetsgrad 6.3a-6.3a
Säsong maj. (Maj - juni)
Källa Erik Westberg (senast ändrad 10-06-06)

Creekingtur i Tänndalen, lätt access. Nära bilväg och bebyggelse.

Hitta hit: Parkera vid Hamraliften, sätt i så långt uppströms du orkar gå från parkeringen.

Ta upp vid vägbron vid Tänndalsvallen.


Ullån (Mellan Duved-Åre) i Jämtland - 5.5b-5.3a

Svårighetsgrad 5.5b-5.3a
Säsong maj (Maj-juni)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 07-22-05)

Ullån är redan känd som opaddelbar älv och det stämmer...nästa

Vi beslöt oss för att paddla från Ullådalen

och ner tillIndalsälven för att få det bekräftat.

Intressant paddling kan också finnas högre upp mot Ullsjön,men då får man bära in.

Man lägger i innan första bron som man ser från parkeringen. Om man inte vågar paddla under bron kan du bara gå tillbaka upp. Det först är det lättaste på hela turen.

Andra bron kör man bara på...

Turen börjar ganska lätt men det blir bara tuffare och tuffare längre ner. få bakvatten som blir mindre och mindre.

Paddling är dock MYCKET bra här. snabba svängar och snabbt vatten gör att man känner sig som en 5 åring på lisseberg.

Tredje bron är stygg och det är bäst att bära.

Innan man kommer ner till fjärde och sista bron bör man reka och kolla exits. Ta upp DIREKT efter bron. Efter bron kommer ett häftigt dropp men sen börjar helvete...

FORTSÄTT INTE LÄNGRE NER!!! Det blir bara bärning hela vägen ner till E14.

Endast för erfarna

Hitta hit: Put in:2 km innan Duved går det en väg upp till Ullådalen. Parkera på parkeringen och se om det är nog vatten. Det behövs en hel del.

Take out:Ta ut vid sista bron (helst innan) och gå ut till Ullådalsvägen

Boende: Åre har väl några stugor va?


Västerån (Handöl) i Jämtland - 5.4b-5.4b

Svårighetsgrad 5.4b-5.4b
Säsong maj (maj-juni)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 09-17-04)

Under SM 07 tog vi tillfället i akt och köra Västerån som startar uppe på Bunnerfjällen och går ut i Ånnsjön en fallhöjd på 430 meter på 8km.

Man delar upp stäckan i övre och nedre.

Den övre (från nedre bunnersjön till stenbrottsvägen) är fortfarande ökörd och kräver mycket vatten framför allt bra på varm vårdag. Hit måste man också bära in, detta verkar dock vara en intressant tur.

Den nedre startar vi stenbrottsvägen som är relativt ny och inte finns med på gamla kartor.

Turen har "Norgeklass" den faller snabbt ner och bjuder på många långa slides, väldigt lite lugn vatten men ändå såpass lugn att man kan slappna av mella de värsta passagen. Det är är en älv man inte bör vara för många på eftersom det är få bakvatten (3-4 max). Man blir dock aldrig instängd i canyons och allt går att reka, All bärning bäst på höger sida). Turen kan bli väldigt lång ifall man ska reka allt från land. Det mesta går att paddla on sight. se upp i början efter tunneln och halvvägs ner då älven delar sig i två fåror. Allt går att köra men börjar att sniffa på klass 6 paddling.

Mot slutet kommer ett fall som tyvärr stängs av pga ett träd över älven (ta med såg och ta bort detta) Direkt efter kommer ett hejdlöst häftig parti, bara och bita i underläppen och hänga med.

Simmar man blir det hårt att få tag i utrustning.

Endast för erfarna.

Hitta hit: Från Åre mot Handöl. kör upp till Industri området och sen in på området! vägen forsätter där mot ett stenbrott.

Kör upp innan älven. Vägen är bommad men ska vara öppen på vardagar. Kör upp tills ni ser älven.

Take out

Kör tillbaka ner och vidare mot Bunneviken. Ta upp vid bron

Boende: Åre/Storlien är bäst utgångsläge


Vålån i Jämtland - 1.3b-6.5b

Svårighetsgrad 1.3b-6.5b
Säsong maj? (april - september)
Källa Jope & David Levrén (senast ändrad 11-08-09)

Vålån är en fantastisk sträcka för de som gillar brutal utförspaddling. Sträckan är 7 km med en fallhöjd av 80 m. Grad 1 - 5. Den innehåller sex svåra passager.

Vålån kommer direkt från Vålådalsfjällen och reagerar väldigt snabbt på regn och snösmältning. Varning för högt vattenstånd då många av forsarna blir svåra grad 5 forsar. Det finns en mätsticka vid vägbron som används vid rafting. De rimliga körbarhetsgränserna ligger mellan 5 - 70 cm på denna mätsticka. Informationen om Vålån är hämtad från www.jope.se

Video: http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25070992&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Hitta hit: Åk från Undersåker mot Vålådalen 29 km. I Östra Vålådalen tar ni höger in på gamla vägen. Åk 500 m och tag vänster in på en smal grusväg.

Åk ca 2,5 km och ta höger vid en gammal grusgrop. Kör en ändå smalare skogsväg till dess slut och lämna fordon. Åk tillbaka till Östra Vålådalen och fortsätt mot Vålådalen.

Ca 2 km innan Vålådalen tar du vänster på ett krön ner på en smal skogsväg. Det är svårt att se vägen. Parkera i änden på vägen och bär båten 180 m ner till Vålån.

Parkera snyggt, det är trångt om utrymme.

S-kurvorna - 4.5b

Sedan följer S - kurvorna. Ett snabbt forsparti där vattnet rullar upp mot klippväggar. Grad 4 passage, lättare på lågt vatten.

Video: http://www.youtube.com/v/kPQFwG6IzEM&hl=en

Faror: På den sista klippväggen är det undercuts. Mellan första och andra klippväggen ligger en sugande vals kallad vallgraven.

Trappan - 5.4b

Den sista svåra passagen heter Trappan. Den kommer ca 1 km efter S - kurvorna. Den är svår att se från båten, men det blir brant. Går att undvika på vänster sida. Det ligger dock stora valsar ovanför som gör det inte går att följa vänstra kanten hela tiden. Bör rekas. Upptaget är svårt att se.

Tips. När ni lämnar gå i land bil går ni ner till Vålån och rekar upptaget (Häng upp någonting färgglatt i träden så är det mycket enklare att hitta tillbaka).

Grisforsen - 4.5b

Efter lite lugn paddling på strömmande vatten och en grad 1 - 2 fors kommer Grisforsen grad 4. Bör landrekas, åtminstone dess nedre del som är väldigt brant.

Brofallet - 5.6b

Fortsätter ni paddla kör en ränna med ett dropp ut på vänster och sen följer lite creeking ner till brofallet. Det är ett dubbelfall. Endast rekommendabelt på lågt vattenstånd. Farliga håligheter i klipporna nedanför fallet på vänster sida.

Brodroppen - 4.4b

Sedan följer brodroppen grad 4. Landreka. Bra tryck i forsen. Smalt och brant. Stoppvalsar på bägge sidor. Här kommer ni ner till landsvägs-bron.

Det går att köra sliden som följer efter bron men om ni intå måste man vara snabb in till land efter sliden då Brofallet följer direkt på.

Ingeborgsfallet - 4.3b

Nästa passage som kommer är Ingeborgsfallet. Kör på höger kant ner. Ser häftigt ut men är relativt lättkört med en fin pool nedanför.

Video: http://www.youtube.com/v/_w1ifFQLCVU&hl=en

Faror: Vänstersidan är ingen höjdare, då det trycker ner i en otäck gryta. Inga problem att hålla rätt linje, risken är liten att misslyckas.


Åkerån i Jämtland - 2.1b-4.4b

Svårighetsgrad 2.1b-4.4b
Säsong (Vår/försommar)
Källa Fredrik Forsberg (senast ändrad 07-01-06)

Bra nybörjarcreek eller en lämplig tur om man bär förbi Kallforsen, samt har en hyfsad eskimåsväng då det inte är allt för gott om plattvatten mellan forsarna för att bärga eventuella simmare och utrustning.

Åkerån avvattnar Åkersjöområdet i västra Jämtland och är ett biflöde till Långan, den borde vara paddelbar så länge det finns snö kvar uppe i Åkersjön. Man kan få en viss vägledning av att kontrollera vattenståndet i Långan på Vattenregleringsföretagens hemsida (länk), titta på Landösjön. Åkerån rinner nog in i Långan nedanför denna mätpunkt men ett relativt högt värde för Landösjön (över 50-60 någonstans) borde innebära att det även går tillräckligt med vatten i Åkerån för att det ska vara paddelbart.

Hitta hit: Från Krokom, kör till Landön och ta höger där det är skyltat ”Kallforsen 3 km”. Följ vägen tills ni passerar ett sandtag på vänster sida, direkt därefter är det en öppning på höger sida där man kan ställa en bil. Beroende på hur sent på säsongen det är kan det vara en bra ide att gå ner till ån och reka alternativt märka ut take out.

Fortsätter man vägen ytterligare en bit kommer man till en bro över ån där man enkelt kan reka den sista forsen under bron. Det är även en skylt på vänster sida just innan bron som märker ut en stig som leder upp till Kallforsen (ca 500m).

För att komma till ilägget så kör tillbaka ut till Landön och fortsätt mot Åkersjön. När vägen går över ån tar man första avfarten till vänster och kör upp till den gamla bron för att parkera.

Nedre Sträckan:

Svårighet: 2.1b-4.4b.

Distans: 5-6 kilometer.

Tidsåtgång: 2-4 timmar.

De första två-tre kilometrarna består bara av mycket enkel paddling i en jämn ström utan några sel eller plattvattensavsnitt, håll vänster om ni tvekar i någon av forsarna. Efter ca tre kilometer kommer man till en ö där huvuddelen av vattnet går på höger sida och endast en liten del ser ut att gå på vänster sida. Nu blir forsarna lite mer intensiva (klass 3.3b) och det kan vara en bra ide att gå i land och reka allteftersom, förslagsvis på höger sida.

Ingen av de två första lite rejälare forsarna innehåller några farligheter eller linjer man absolut bör undvika så det är bara att njuta av åkturen (givetvis beroende på vattenstånd).

Ca 150 meter nedanför den andra forsen kommer Kallforsen (klass 4.4b). Gå iland på höger sida och reka innan ni kör.

Forsen inleds med ett fall som kan köras på höger sida, direkt därefter kommer ett intensivt avsnitt med en rejäl pourover som täcker större delen av ån och förslagsvis körs långt till höger efter att man passerat en rejäl vattenkvast. Det finns även en enklare linje i en ränna som går närmast land på höger sida. Forsen avslutas med ett litet dropp med bra tryck men som är relativt säkert att köra.

Efter Kallforsen är det bara ett par hundra meter till forsen under bilbron (klass 3.3b). Här är det ett par valsar och ett antal rejäla vågor under och nedanför bron, lättåtkomligt Park and Play om man vill surfa med lekbåten.

När man passerat bron är det bara att fortsätta rakt fram tills ån svänger svagt vänster, där borde det stå en bil på höger sida.

Faror eller risker:

Överlag är det grunt och stenigt med någon skifferliknande bergart som sliter fint på allt som kommer i kontakt med botten.

Det inledande fallet i Kallforsen ser inte trevligt ut på den vänstra sidan och det är inte speciellt långt till nästa rejäla avsnitt om man skulle komma fel ur fallet. Nedre delen av Kallforsen går i en kanjon så det kan vara svårt att sätta upp säkerhet.


Öster-Kjolån i Jämtland - 5.5c-6.6c

Svårighetsgrad 5.5c-6.6c
Säsong Maj (Maj eller vid regn.)
Källa David Levrén (senast ändrad 10-23-05)

Öster-Kjolån rinner från Öster-Kjolsjön till Kallsjön strax norr om Huså, ca fyra mil från Åre. Öster-Kjolån tillhör områdets allra hårdaste creeks. Jon Larsson, Lars Larsson och jag själv tog oss an sträckan en majsöndag 2010. Det var verkligen ett äventyr och vi spenderade betydligt mer tid på land än i vattnet. För att vallfärdande creekingpaddlare inte ska gå vilse i den Jämtländska creekingfaunan har jag gjort ett test för att du ska kunna avgöra om du är redo för Öster-Kjolån. Du bör svara ja på nedanstående tre frågor/påståenden för att ens fundera på att dra dit.

1: Anton Imler är visserligen en trevlig kille men han är lite för dålig på att paddla för att vi ska ha riktigt kul ihop.

2: Att hålla en bestämd linje i forsen är överskattat. Jag kör oftast halva forsarna upp och ner ändå.

3: Jag håller med om att Isak Öhrström kan paddla portar, men rent fysiskt så spelar vi i olika divisioner. Isak ser allt bra knubbig ut brevid mig.

Alt-1. Du har kryssat ja på samtliga punkter. Kör hårt, det är egentligen inget att fundera på.

Alt-2. Du har minst ett nej. Du kommer förmodligen som vi få bära hälften av forsarna och kippa efter andan i de blöta och leriga branterna i Öster-Kjolåns canyon. Visst, ån bjuder på äventyr men vill du i huvudsak paddla så finns det bättre vattendrag. Dra till Sösjöån till exempel, nästan lika brant men mycket enklare paddling.

Hitta hit: Kör till Huså och fortsätt en bit till tills du är framme vid ån. En (ibland) bommad väg går upp längs ån.

Boende: Huså eller Fäviken.


Övre Ljungan (Ljungdalen) i Jämtland - 4.4b-1.1a

Svårighetsgrad 4.4b-1.1a
Säsong Första hälften av Juni (Vårflod och regnperiod.)
Källa Joni Lidberg (senast ändrad 07-23-05)

Ljungan faller 200 meter på en sträcka av 7km från fjällbjörkskogen ner till byn Ljungdalen.

Sträckan börjar med 1 km klass IV-V creeking, övergår sen till en transportsträcka på ca 3 km och avslutas sen med 4 km creeking i klass III-V. Några kilometer uppströms det vanliga ilägget finns en större opaddlad fors. Lånar man nyckel till bommen så är den värd ett besök om vattennivåerna är högre än 0 på Jonis skala under bron.

Hästfallet vilket inleder den nedre klass IV-V delen paddlades för första gången i Juni 2006 av Honza Lasko och Joni Lidberg. Landningen är grund på vänstersidan så du bör vara säker på att boofa fallet om du kör. Den nedersta forsen på den övre sträckan är paddlad vid ett tillfälle av Honza Lasko i Juni 2006.

Vid lågvatten kan det vara idé att köra övre delen och därefter ta bilen ner till Hästfallet och köra nedre delen därifrån. Då slipper man en lång och grund transportsträcka och missar egentligen bara en mindre fors.

Hitta hit: Åk till Ljungdalen (4 mil norr om Funäsdalen), parka en bil vid bron i byn och kör sen upp till bommen innan Ljungris, därifrån hörs vattnet.

Boende: Kontakta Joni.


Övre Ljusnan (Funäsdalen) i Jämtland - 2.1b-4.3b

Svårighetsgrad 2.1b-4.3b
Säsong Maj-Juni (Maj - okt)
Källa kalle johansson (senast ändrad 05-08-10)

Varierande paddling med mindre dropp och slides. Kanonkul vid högvatten - bergochdalbana. I lågvatten skrapar man mest sten.

Rinner delvis genom en kanjon. Klart, iskallt vatten. Stiger väldigt fort vid regn och sjunker undan lika fort. Reka noga innan varje fors. Allt går dock att paddla baklänges. Creekingbåt rekommenderas i vårflod.

Sträckan kräver mycket vatten för att vara kul. Kolla med Kalle, tel. 070-363 13 31.

Hitta hit: Isättning sker bäst vid crossbanan mellan Bruksvallarna och Ramundberget, c:a 1.5 mil från Funäsdalen. Vid högvatten kan man sätta i vid rakan innan Ramundberget, och därmed få ytterligare 30 minuters paddling.

Lämplig upptagningsplats är 200 meter nedströms parkeringen vid ICA Stigmyhrs.

Turen tar c:a 45 minuter.

Boende: Turistbyrån, Funäsdalen tel. 0684 -164 10.


Jönköping

Nissan Jönköping 1.1a-1.1a


Nissan i Jönköping - 1.1a-1.1a

Svårighetsgrad 1.1a-1.1a
Säsong vår höst (Hela året)
Källa Olle Sahlberg (senast ändrad 06-29-06)

5 m vattenfall och vals vid Nissafors bruk. Svårighetsgrad mycket olika beroende på vattenföring.

Hitta hit: Väg 26 Nissastigen från Hestra mot Jönköping en kort bit ta av vänster mot Golfbanan

Boende: Stugby camping Isaberg


Kalmar

Alsterån Kalmar 1.2a-4.4a Hornsöforsen Sandbäckshult
Emån Kalmar 1.2a-3.4b Emån, Frövirännan Busseströmmarna och Högsrum Grönskogsturen Fliserydskvillen


Alsterån i Kalmar - 1.2a-4.4a

Svårighetsgrad 1.2a-4.4a
Säsong vanligen mars - april (Vinter-tidig vår)
Källa Conny Pålsson (senast ändrad 11-19-07)

Alsterån är mycket utbyggd, har sin huvudkälla i sjön Alstern vid samhället Sävsjöström och rinner ut i Kalmar sund vid Pataholm. Ån är unik i södra Sverige för sitt rena vatten, jämförbart med en norrlandsälv. Den mest intressanta forssträckan är mellan Hornsö och Ålems kyrkby. Det krävs minst 15m3/s, men ännu hellre över 25m3/s. (www.eon.se)

Hitta hit: Från Ålem 3,5 mil norr om Kalmar på E22, ta väg 34 mot Högsby. Efter Blomstermåla i Sandbäckshult sväng vänster mot Hornsö.

Boende: Alstergården, Blomstermåla

Hornsögården, Hornsö

Strandgläntan, Timmernabben

Kronmunken, Mönsterås

Hornsöforsen - 4.4a (lutning 13m/km)

Kräver över 40m3/s. Den 700m långa forsen börjar nedanför dammluckor, varför isättningen är väldigt turbulent och snabb. Stora vågor och växande träd i forsen.

Faror: Mycket träd längs hela sträckan och få bakvatten. Bitvis svårrekad.

Hitta hit: Kör Hornsövägen väst från rv34 i Sandbäckshult. Isättning nedanför kraftverksdammen i Hornsö.

First descent: våren 2003

-

Sandbäckshult - 2.3a (lutning 4m/km)

Varierad tur med många bakvatten att rekognosera från längs hela sträckan (eller enkla lyft). Det finns flera kvillar.

Faror: Karlsfors kvarnruin, ofta stockar i forsen.

Grund sugvals efter fördämningen i vänsterkvillen vid upptaget.

Hitta hit: Kör mot Hornsö västerut från rv34 vid Sandbäckshult. Isättning 700 m efter järnvägskorsningen, vid beteshage.

First descent: okänt


Emån (Fliseryd, Högsby) i Kalmar - 1.2a-3.4b

Svårighetsgrad 1.2a-3.4b
Säsong mars-april (mars-juni (vissa år hela året))
Källa Conny Pålsson, Mats Arvidsson (senast ändrad 11-19-07)

Emån har sina källflöden uppe på småländska höglandet norr om Sävsjö och rinner ut i havet vid Em i Kalmar sund mellan Oskarshamn och Mönsterås.

Emån är populär för turpaddling och rinner genom naturskön miljö bitvis med forsar. Den största koncentrationen av fors finner man i trakten av Fliseryd, ett litet samhälle 2,5 mil sydväst Oskarshamn. Ca 10 km nedströms Fliseryd finns en av den bästa lekvalsen i Götaland.

Fliserydskvillen, en gren av Emån uppströms Fliseryd, är smal och erbjuder fin forspaddling vid flöden över 50 m3/s i Emån.

Allmänt kan 25m3/s ses som en lägsta nivå för forspaddling, 35-40m3 är bättre. Vårflödena brukar ligga mellan 60 och 110 m3.

Hitta hit: Norrifrån på E22:an ca 7 km söder om Oskarshamn sväng vänster mot Fliseryd. Framme vid bron har du sedan forsar uppströms mot Finsjö, höger innan bron, och nedströms, vänster efter bron.

Boende: www.finsjonatur.se (Finsjö)

www.namndemannagarden.se (Fliseryd)

www.gronskogsgard.com (Grönskog)

www.fliserydsfk.se (Fliseryd)

www.kanot.info (Villan Emsnäs, Skruvshult/Emsfors)

Emån, Frövirännan - 3.4a (lutning 20m/km)

250 m teknisk och snabb fors med fina bakvatten för riverrunning och slalom parallellt Högsby kraftstation. Svår vid högt flöde. Vid flöden över 45 m3/s i huvudfåran släpps vatten till fåran (krävs över 10 m3/s i forsen). Forsen börjar med ett drop över en betongvall. Efter gångbron följer en vänsterkrök med stora block som är överspolade vid högt flöde och surfbar våg i slutet av kröken. Åfåran delar sedan upp sig. Vänsterfåran har en liten vals. Upptag görs till vänster.

Faror: Stark sugvals i övre delen nedanför betongtröskel.

Träd i forsen efter kröken.

Hitta hit: Norrifrån: Sväng höger vid infartsrondellen i Högsby, fortsätt 700 m och sväng vänster mellan broarna.

First descent: okänt

Busseströmmarna och Högsrum - 3.3a (lutning 4m/km)

Trevlig sträcka med flera lekplatser och bra bakvatten. Vid Bussen bildas små malströmmar vid högvatten. I nedre Busseströmmen finns flera surfvågor och i Högsrumforsen finns några bra valsar.

Faror: Banjospelande lokalbefolkning.

Hitta hit: 400 m uppströms Bussen. (3 km nordväst om Finsjö sväng vänster till Kylleholmsvägen.)

First descent: okänt

Filipvalsen

Fin liten vals att öva surf och spinn i. Bilen parkeras 25m från valsen! Fungerar från 20m3/s.

Grönskogsturen - 2.3b (lutning 1m/km)

Sträckan har låååånga sel, bra bakvatten och flera lekplatser. Bland annat två fantastiska valsar.(Som Gunnarsfors, med looppotential.)

Faror: Kolla kartan före – många kvillar att paddla vilse i.

Boholmsfallet - inget man paddlar orekat.

Hitta hit: Vid Figgölhultsvägen längs Fliseryd-Påskallaviksvägen, 2 km öster om Fliseryd.

First descent: okänt

Gunnarsfors

Riktigt fin våg/vals som går att loopa i vid högvatten.

Oxeholmarna

15m bred vals med bra sug i.

(+ hyfsad surfvåg.)

Boholmsfallen

Nås genom en liten avstickare från Grönskogsturen till den mindre Boholmskvillen. Sträckan är turbulent och avslutar med ett 2 m dropp. (100 m söderut finns dessutom ytterligare en kvill med ett liknande, ännu opaddlad fall.)

Fliserydskvillen - 2.3a-4.4b (lutning 5m/km)

En kvill av Emån. Härlig sträcka med några snabba och tekniska partier. Avslutar med ett 2,5 m dropp i Fliseryd. Kräver över 65m3/s i Emån.

Faror: Stockar i vattnet, fiskare att visa hänsyn mot

Hitta hit: Vid Nabben 3 km sydväst om Finsjö. Kör på f.d. järnvägbank som börjar väster om Finsjö övre kraftverk.

First descent: okänt


Norrbotten

Abiskojokk Norrbotten 1.1a-1.1a
Kaitumälven Norrbotten 1.1a-7.6a
Kalixälven Norrbotten 2.2b-6.5b Pahakurkkio Lappesuando
Kuittasjokki Norrbotten 2.2a-3.3a kuittasbanan
Piteälven Norrbotten 2.2b-6.6b Trollforsarna - översikt Creekingdeltat Benbrytarforsen Mellersta Trollforsarna Fällforsen Flottarrännan Nedre Trollforsarna Banforsen Creekingdeltat - vänsterfåran
Pärlälven Norrbotten 4.4b-3.3b
Rautasälven Norrbotten 1.1a-4.4a Slalombanan
Torneälven Norrbotten 1.1a-4.4b Kattilakoski Matkakoski
Varjisån Norrbotten 1.1a-5.4b Varjisvalsen
Vistån Norrbotten 4.4b-5.5b Kvarnforsen Sågforsen
Vittangiälven Norrbotten 1.1a-3.3b


Abiskojokk i Norrbotten - 1.1a-1.1a

Svårighetsgrad 1.1a-1.1a
Säsong (Maj-sept, okt)
Källa Emma Lundgren (senast ändrad 03-20-07)

Fors som börjar redan vid Abiskojaure.

Ca 5 km ned till sjön Torneträsk.

Antingen går man upp mot Nissunjokk ca 3km och leker sig ner till strax innan vägen och järnvägen. (Kraftverksruinen vill man inte åka igenom levandes.)

Eller så sätter man i nedanför vägen eller droppar från vita bron nedanför turiststationen. Nere vid klipporna strax innan fågelskyddsområdet finns två små vågor. Mycket beroende på vattenstånd.

Hitta hit: E 10 från Kiruna mot Narvik.

Ligger vid Torne träsk och Abisko Turststation.

Boende: STF Vandrarhem i Abisko eller "dog camp" i byn.


Kaitumälven (Killinge) i Norrbotten - 1.1a-7.6a

Svårighetsgrad 1.1a-7.6a
Säsong Juni-Juli (Juni-Sept)
Källa Peter Nilsson (senast ändrad 03-20-02)

Kaitumälven dränerar Kebne masivet. Forsarna startar i byn Killinge. Om man sätter i under bron i byn så ska man vara riktigt riktigt försiktig, efter ett par hundra meter finns ett fall med ett hål där drunkningsrisken är mycket potentiell. Men man kan välja att sätta i längre ner under Killingefallet. Efter det så är forsen relativt lättpaddlad, men i de två första droppen så kan det finnas hål som man inte kan paddla ut ur, och vart risken att bli insugande simmande är stor, dock mest troligt inte dödligt farlig för en erfaren forspaddlare. MEN hålen är VÄLDIGT lätta att undvika. Första är i första droppet river left, andra just under första droppet river right. Efter det följer flertal riktigt fina surfvågor och hål, i högvatten. I låg vatten är det en suverän nybörjartur med fin natur. Ta upp i Laxselet (fiske camp river right). Ingen Park n Play. ca 1 mils biltransport mellan isättning och upptagning. Annars djup älv med kraftiga strömmar, mest klippbotten. Mynnar just innan Lappis, i Kalixälven.

Hitta hit: Höger mot Killinge, byn ca 1-2 mil söder om Lappis, efter E-10. Följ grusväg till skylt höger mot Laxselet, (take-out) sedan vidare till Killinge igenom byn höger över bron, nästa höger mot Killingelinka (fallet)

Boende: Skogen


Kalixälven i Norrbotten - 2.2b-6.5b

Svårighetsgrad 2.2b-6.5b
Säsong juni (maj-oktober)
Källa Mats Lindmark / Peter "Pekka" Nilsson (senast ändrad 04-30-05)

Kalixälven tillhör en av de klassiska Kajakälvarna i Sverige, med massor av fina forssträckor för paddlare på alla nivåer.

Hitta hit: Kalixälven rinner mellan Nikkaluokta och Kalix och kan nås från bla E10 söder om Kiruna (Lappesuando), eller Pahakurkkio enligt nedan:

Om du inte är från Kiruna kör norrut.

När du är framme i Tärendö, följ floden vidare norrut (uppströms).

Om du passerar byn Saitarova så fortsätt vidare, annars gå till punkt ett och läs noga!

Efter en tid dyker en avtagsväg upp från ingenstans på vänster sida. På skylten vid avtagsvägen står det "Kalix älven 12" eller dylikt.

Följ den vägen till älven så är du framme för att ta upp kampen med myggen.

Boende: (Pahakurkkio) Det finns stugor att boka med 8 resp. 6 bäddar. Het bastu finns 10 meter från älven. Ström finns enbart i forsen (ej i stugorna). Gott om tältplats, plats för husvagn eller liknande finns. Stugorna bokas hos Saitarova handelsbod.

Pahakurkkio - 4.3b

I Pahakurkkio erbjuds lite tuffare paddling i en läcker kanjonmiljö. Svårigheten varierar väldigt mellan olika vattenstånd, man kan inte säga att de blir lättare i lägre vatten och inte svårare i högre vatten. De finns alltid nån sorts play här.

Faror: De som jag refererar till som pourover här är sånt som blir väldigt svårt att simma ut ur, eller kanske omöjligt, så håll er borta från dom. Tur är så är de flesta hyfsat lätta att undvika

Hitta hit: Avstickare söderut mot Saitorova strax öster om Masugnsbyn. Sedan in höger efter några km.

Tredje droppet (S-kurvan)

Har en pourover efter höger kant, ska paddlas efter vänster kant. Finns en fin våg här som är lite speciell. De är en "fake" våg trycker inte så mycket bakifrån och är svår att surfa, men inge farlig.

Precis nedanför tredje droppet längs vänstersidan (X på kartan) finns en mycket fin surfvåg, perfekt för att öva backsurf på. Här kan man även köra med lite mindre erfarna paddlare. Bästa vattennivå är när det är något lägre än 1 på Lappispegeln. Här spenderades mycket tid under norrlandsturen 2000 eftersom vågen är perfekt för nybörjare, många får plats samtidigt och den har ett stort bakvatten och i princip ofarligt att simma (dock så blir det rock'n'roll några hundra meter längre ner, men det ska inte vara några problem att hinna in till land innan dess). Perfekt för park'n'play, man behöver varken köra övre eller nedre sträckan om man inte vill.

Fjärde droppet

Fjärde droppet är dolt bakom en liten Ö och består av 2 pourovers som båda går från höger kant utåt. Den första går ungefär halva älven men de andra går så gott som över hela. Inga problem alls å sneaka så långt som möjligt efter ö-kanten

Andra droppet

Andra droppet har pourovers från vänster kant mot mitten. Man ska köra ner efter höger kant. Här finns en mega-våg som kastar som ingen annan. Flatspins har gjorts i creekbåtar på en grön våg här.

Åttonde droppet

Är ett grymmt lekställe i slutet av kanjonen som kommer upp vid ca:2 på lappisstickan. Inte riktigt lika bra som första droppet, men stora släta brytande vågor och hyfsat söligt vatten, kanonkul ställe när det är bra. Slätt under 1 på stickan

Sjätte droppet

Själva stor-sliden är hyfsat lätt, men de är just efter som problemen börjar i sjunde droppet

Campingen

Stuga med bastu samt massor med plats att campa på. Här stannar vi mest troligt med NL-turen en natt. Här hoppar man även i om man vill paddla övre sträckan. OBS, klass IV-V, inget för nybisar.

Första droppet

Droppet har en stor pourover högst upp till höger om mitten, den kan med lätthet undvikas efter både höger och vänster kant. Här finns 3 olika lekställen. Den första har jag valt att kalla -1-hålet (eftersom de blir ett fint hål vid 1 på lappisstickan). Hålet är ett hål som alla hålmoves går att göra med lätthet i. Snabbt vatten mycket studs. De andra har jag valt att kalla +1-vågen (eftersom den uupstår när lappisstickan visar över 1). Detta är en kraftig, stor till mega stor våg som bryter. Massor med energi här. Precis alla vågmoves kan göras, lätt att sätta upp. Den tredje heter bara hålet. De finns alltid här och är igentligen en macho pouroverhål á la terminator. Håll andan och gå in o rippa, här räknas muskler och förmågan att följa med vattnet å kasta kroppen rätt.

Femte droppet

Femte droppet är de svåraste i hela Paha och bör endas köras av de bästa, 2 tunga pourovers som man måste traversera emellan. Linjerna blir mycket svåra vid lågvatten pga mycket "boogie water"

Sjunde droppet

På väg in mot sjunde droppet ligger ett fett hål som pumpar mot höger. Den normala linjen är att köra vänster om de och ner för en tunga mellan pourovers. Lågvattenlinjen är att köra till höger om hålet å en annan tunga mellan pourovers.

Lappesuando - 3.2b

Lappesuando som ligger vid E10 några mil söder om Kiruna är ett populärt ställe för forspaddling, särskillt bland de mindre erfarna. Här finns många fina vågor och valsar och Bra möjligheter till camping.

Hitta hit: E10 söder om Kiruna

Pilikurkkio

Pilikurkkio, klass II-IV beroende på vattenstånd och var man väljer att köra ner. På höger sida om ön finns hällar som kan vara svåra att se. Man kan oftast åka in på toppen av ön och reka. Det brukar finnas en liten lekvals vid en av hällarna. På vänster sida om ön strömmar väldigt lite vatten men det kan vara bra för nybörjare.

Lillvågen

En liten surfvåg brukar finnas intill ön.

Lappisvågen

Efter ett lugnare parti då det börjar strömma på igen kan det vara klokt att hålla sig efter vänsterkanten, speciellt om man är nybörjare. Gå in i bakvattnet just innan älven svänger till höger. Här är det lämpligt att gå upp och reka. Forsen består av en stor vals till höger om mitten, samt en vals intill vänsterkanten. Strax nedanför dessa finns en stor våg eller vals beroende på vattenstånd. Mycket fin att leka i för eskimåsvängssäkra personer men även ett kanonställe att fota, filma och kika på andra paddlare.

Parkering

Parkering norr om bron över Kalixälven. Mest troligt så är det här vi campar med NL-turen en natt. Här startar man även turen nedströms.

Upptag

Upptaget vid en av stugorna, en liten parkeringsficka finns vid vägen.


Kuittasjokki (Svanstein) i Norrbotten - 2.2a-3.3a

Svårighetsgrad 2.2a-3.3a
Säsong maj-juni (maj -oktober)
Källa Andreas Karlsson (senast ändrad 02-25-06)

Naturlig forssträcka som startar i utloppet av sjön Kuittasjärvi i Svanstein efter riksväg 400 ca 4 mil norr om Övertorneå mot Pajala. Ca 600 m av banan är ombyggd med hjälp av grävskopor för att få en optimal bana att köra slalom i. Om man startar från Kuittasjärvi så börjar banan med en damm. Under lågvattensäsong är denna nedfälld för att spara vatten till tävling och träning. För att paddla, ring Juha Ylipuranen 0927-77222 för att få upp luckorna. Under sommar och höst finns ca 30 portar för träning uppsatta i banan. För nybörjare rekomenderas paddling just ovan dammbron där det strömmar lite lugnt eller mitt i banan vid Kuiva Gränspaddlares hus. Sista biten av banan ner till vägbron (Riksväg 400) är den med svårast vatten. Efter vägbron är ingen ombyggnad av banan gjord, men det går bra att paddla ända ut i Torne älv.

Hitta hit: När man kört norrut ca 4 mil från Övertorneå eller ca 1,5 mil norr om Katillakoski kör man över ån som ligger i Svanstein.

Boende: Boende finns på Övertorneå Camping i Övertorneå. Det finns också möjligheter att bo i Svanstein på vandrarhem.

kuittasbanan - 3.3a

.

Vy från bron vid starten

...

Vy från gångbron

...

Bild från stranden

...


Piteälven (Trollforsarna) i Norrbotten - 2.2b-6.6b

Svårighetsgrad 2.2b-6.6b
Säsong juni (Maj - oktober)
Källa Mats Lindmark / Erik Wettergren (senast ändrad 11-21-07)

OBS: Paddlingen i Piteälven är hotad av utbyggnadsplaner (i strid med älvens klassning som nationalälv). Följ utvecklingen på Forspaddling.coms forsforum och engagera dig i att stoppa vansinnet!

Trollforsarna i Piteälven strax norr om Moskosel är kanske de bästa paddelvatten som finns att uppbåda i Sverige. Här finns allt från extrem, brant, creeking via idealiska lekvalsar och vågor till riktig "big water" paddling.

OBS: Det pågår arbeten med att återställa Piteälven efter flottningsepoken. Detta innebär att en hel flottningsmurar har tagits bort och delvis ändrat på karaktären på forsarna i området. Bland annat så är det idag betydligt mindre vatten som går igenom Björnideforsen, men däremot mer vatten i deltalandskapet.

Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och den största riktiga vildmarksälven.

Här finns massor att välja på:

* park and play i Paltvalsen, Glashällen eller Banforsen

* turpaddling "riverplay" från campingen till järnvägsbron eller längre ner till väg 45.

* Big water + riverplay i Benbryteforsen

* Creeking i övre trollforsarna

* Den som verkligen söker en utmaning kanske funderar på flottarrännan.

Vattenföringen i Piteälven är relativt stabil tack vare stora sjösystem nära källflödena och vanligtvis funkar alla de vanliga ställena som nämns nedan hela våren och stora delar av sommaren och ofta en bit in på hösten.

nedan visas vattenföringen vid Trollforsarna under ett antal somrar (med tiden för Norrlandsturen markerad)

Mer information om Piteälven finns på www.akva.net eller www.pitealv.se

webbkamera över Storforsen »

Väder Moskosel

Hitta hit: Närmaste centralort är Moskosel, följ väg 45 som går igenom Moskosel, ca: 1 km norr om den plats där vägen korsar Piteälven finns en avtagsväg västerut. Följ denna ca: 6-7km tills du kommer fram till järnvägen och därefter ytterligare ca: 7km till campingen. Se även kartbilden för mer detaljer.

Boende: På "campingen" i tält, husvagn eller under kanoten.

Trollforsarna - översikt - -

Det som normalt kallas för Trollforsarna är i själva verket ett flertal olika forsar av starkt varierande karaktär. Här finns allt från brant creeking till riktig big water-paddling. Nedan visas en översiktskarta över området.

Video: http://www.youtube.com/v/iJN5JgU2fds&hl=en

Creekingdeltat - 5.3b (lutning 25m/km)

Övre Trollforsarnas norra fåra kallas bland paddlare för creekingdeltat, men heter egentligen Fätnafåran, och består av en mängd mindre forsar. Det är oftast grunt och relativt brant med inslag av fall. Creekingdeltat är mest lämpat för erfarna paddlare, men det är lätt att bära överallt och det finns många delar som är betydligt enklare än klass 5.

Video: http://www.youtube.com/v/rY0lNrYqBAs&hl=en

?

Kort intensiv fors med flera större stenar/klippor avslutas med en slide.

Droppet

Ett cirka 2m högt dropp/fall.

Dubbeldroppet

Smal kanal med två på varandra följande dropp.

Fätnafallet

Ca: tre meter högt fall. Om man håller vänster om mitten landar man i polen nedanför (till höger är det lite fors med några valsar). Mycket bra för att träna att boofa (kallas även för "Autoboofen" - sikta på stenen i mitten så förstår du varför).

Mittfåran

Lång "rutchkana" medelsvår fartfylld avslutning på crreken

Hängbron

Det allra sista partiet på creeken är ett drygt meterhögt dropp med vals nedanför. sedan en s-kurva ned under hängbron och en nästan älvbred sugvals nedanför.

Vänsterfåran

Den vänstra fåran är förmodligen den svåraste avslutningen på creekingturen.

Labyrinten

Ett flertal mindre forsar, roligt att köra, kan oftast rekas från kajaken.

?

En något längre teknisk passage som avslutas med ett mindre dropp. Många sneda valsar och en ful sugvals nedanför delar av droppet.

Sick-sack-rännan

Smal och grund ränna som sick-sackar sig ned för berget, förmodligen det lättaste alternativet på avslutningen av creeken.

Benbrytarforsen - 4.4b

Stor fors, klass IV-V med väldigt bubbliga bakvatten på några ställen. Älven droppar några meter ca 500 meter nedströms bron med en jättesugvals bakom. Hela sträcka bör rekas innan man hoppar i. I slutet av benbrytarforsen följer en serie mindre forsar (dock med rejält stora vågor i högvatten) med lite olika playspots som är lämpliga för Park and Play.

Faror: Väldigt turbulenta bakvatten på vissa ställen, reka väl!

Nybishällen - Husvagnscampingen

Bred vals mitt emot husvagnscampingen som kan vara rätt grund i lägre vatten. Funkar säkerligen rätt bra i högvatten (ej verifierat). Utanför finns en sned vals som även funkar i lägre vatten. Stort bakvatten vid sidan!

Brobäcken

Liten creek som rinner ut precis vid brofästet, kan eventuellt var kul att köra. Avslutas med ett ca 3 meter högt vertikalt fall ned i benbryteforsen

Bron

Bron över älven, här är det kraftig fors, mest vågor men ont om bakvatten och mycket snabbt vatten. Obs: vattnet här är ofta snabbare än vad det ser ut från land, vid högvatten är strömmarna dessutom mycket oberäkneliga. Vattnet trycker rejält mot vänstra stranden under bron så håll avståndet så gott det går. Sträckan är rolig att ränna, men man bör vara bered på att det kan vara svårare än vad det ser ut.

???

Stor kraftig inledning på forsen.

Glashällen

Rolig, halvstor, blank våg som bryter lite på ena sidan. Flatspin, cleanspin, supercleanspin samt idealisk för vänsterblunt. Park'n'play sätt i vid husvangsparken och paddla upp till Glashällen eller låt det bli en kul avslutning på benbryteturen.

Slurp!!!

Här droppar hela älven ca 2m med en ganska ful vals bakom. Går att köra på högersidan där det också finns en bra, men tuff lekvals. Lämplig för loop-träning samt tuffare valsträning. Man behöver nog inte oroa sig för att flusha så lätt! Dock väldigt simvänligt med ett stort bakvatten i anslutning. I lågvatten blir här en fin, nybörjarvänlig våg.

Valsen

Älven droppar någon meter med en stor sugvals nedanför vid högre vattenstånd. Reka denna innan ni kör sträckan under bron.

Mellersta Trollforsarna - 4.3b

Mellan campingen vid Trollselet och järnvägsbron där inlandsbanan passerar älven finns flera relativt stora forsar med många fina valsar och surfvågor

Björnidedeltat

"Delta" i högra kanalen, klass IV i början och sen klass III-IV. Man kan leta sig ner på höger sida och ev bära något parti på höger sida. För att komma till deltat lyfter man över flottarmuren på höger sida efter Elomsfallet. Halvägs ner i deltat kommer en bananformad vals som är sugig på vänstersidan men rätt ok på högersidan. Funkar bäst i lite mindre vatten.

Ljusselforsen

Svårrekad fors, klass 3 till 4 beroende på vattenstånd, lite grund på slutet. Lämpligen håller man högerkanten och går in i ett bakvatten just innan flottarmuren börjar på höger sida. Därifrån kan man reka efter muren eller efter stranden. Hela forsen körs lämpligen på höger sida om man vill. Känner man sig hyfsat säker så funkar det att köra direkt. Håll svagt höger om mitten i början och gå efter ett tag mer vänster om mitten. Håll ögonen öppna och var beredd på stenar eller pourovers lite här och där.

Elomsfallet

Hela älven droppar ca 2 meter med en kraftig vals nedanför. Reka på höger sida, vid tallen. Ganska lätt att köra vid högra kanten.

Björnidet

Kraftig hopträngning i vänstra kanalen, klass IV-V beroende på vattenstånd, rekas lämpligen från vänstra stranden. Man kan med fördel även bära över den ö som bildas mellan dessa fåror, och sedan köra klass III deltat efter ön om man känner sig osäker.

???

Ganska grund fors, klass III-IV som lättats passeras efter vänsterkanten om man valt vänsterfåran under punkt 8. Har man kört deltat till höger så kommer man ut under denna fors.

Upptaget

Upptag på vänster sida direkt efter järnvägs/bil-bron.

Campingen

Campingplats med utedass och färskvattentäckt. Här finns också en gammal flottarstuga som man förr kunde bo i. Det är numera "reception" för campingen

Ön

Liten lekvals samt några små surfvågor i forsnacken på vänster sida om ön. Bra nybörjarvals som dessutom är utmärkt för loopar och cartwhells vid högre vattenstånd! Simmare kan räddas in bakom ön om man är snabb eller så simmar man ner för en kort klass III fors och sedan in iland till vänster.

Paltvalsen

Kort intensiv fors, klass III-IV, rekas lämpligen på höger sida. Några

valsar i början som man kanske vill undvika. Stor fin lekvals (paltvalsen) ca 100 meter ner i

forsen. Kolla även in en kraftig sugvals ytterligare 100 meter nedströms innan

man börjar paddla.

Video: http://www.youtube.com/v/CpmcPJKgF3o&hl=en

Video: http://www.youtube.com/v/8pSLewTyE3E&hl=en

Fällforsen - 5.3a

Kort, intensiv och brant fors. Hela älvan droppar ca 11 meter på en sträcka av ca 30 meter.

Hitta hit: Ca 1 mil nedströms vidsel, skyltat.

First descent: Mikael Lantto, Juho Vaarala och Tuomas Vaarala 2006

Fällforsen

Ett enda dropp...

Flottarrännan - 6.6b

Mycket kraftig fors i en lång relativt smal ränna. Hela sträckan bör rekas innan den körs.

Faror: Många kraftiga sugvalsar och undercuts

First descent: Simon B, Robin K och Fredrik L 2003

?

Mindre fors som inleder flottarrännan

Rännan

Lång fors i en murad ränna med ett ca tre meter högt fall på slutet. Mycket långt baksug i valsen nedanför fallet.

?

Intensiv fors

???

Mycket kraftig fors med stor fallhöjd, många valsar och en ful skreva dit flera valsar matar på vatten. Ett flertal flottare har förolyckats i denna fors.

Hängbroforsen

Den sista kraftiga forsen på sträckan. Hängbro mellan Trollholmen och södra stranden.

Flottarfallet

Ett cirka 5+1 meter högt fall, eventuellt körbart i vänsterfåran.

?

Ett flertal kortare forsar.

Kudden

Kort kraftig fors med relativt stor fallhöjd, en enorm kudde bildas nedanför droppet.

Nedre Trollforsarna - 3.3b

Förnärvarande finns ingen utförlig beskrivning av nedre Trollforsarna. Kort kan sägas att det är ca: klass II-IV blandat med lite slätvatten. Flera forsar är breda och långa och det kan vara svårt att bära på vissa ställen men det flesta delar går finfint att reka direkt från kajaken bara man hålla lite utkik.

Mitt på sträckan är det en lååång (ca 3-4 km) fors som på högt vatten blir ganska tuff men ordentligt rolig.

Faror: Svårt att reka på en del ställen.

En del monstervalsar, de flesta lätta att paddla runt.

Hitta hit: Mellan järnvägsbron och RV45

Upptag går att göra någon kilometer uppströms RV45, det går bilväg längs älven förbi det sista stora selet.

Banforsen - 3.1a

Banforsen är egentligen två korta forsar med ca 200 meter emellan. Den övre delen består av ett antal olika hällar i olika nivåer som bildar vågor och valsar på flera ställen gott om bakvatten och enkla linjer om man vill undvika valsarna.

Nedre delen är ett dropp på ca 1,5 meter i vilken det bildas ett flertal olika vågor och valsar, ingenting farligt (i alla fall inte runt 350 m3/s) och med slätvatten så långt ögat når nedanför.

Hitta hit: Om man kör från Älvsbyn mot Vidsel så ska man börja bli uppmärksam efter några mil när man just har passerat Riddarhällan. När man ser skylten "östrand" så tar man in vänster på en liten grus- eller lerväg. Följ vägen ända ner till vattnet och ni har hittat ilägget.

vals 1 (ännu utan namn)

Stor mustig vals (vid ca 350 m3/s) med flackt inflöde och skuldra på surf höger. Ingång bakifrån eller från det stora bakvattnet mitt i forsen

Vid lägre vatten (gissningsvis ca 300m3/s) är det här en ganska snäll och lättsurfad brytande våg.

Vågen (ännu utan namn)

En medelstor våg med lätt bryt (i ca 350 m3/s) som alla vågtrick funkar på och mats fick även på en par rejäla airloops under vår första provtur i Banforsen. Nära land, fors vänster, i nedre Banforsen.

Nooki

Bred brytande våg/vals i mitten av forsen. "Stor, vit, lurvig och ständigt i centrum" - först surfad av "Emma med hunden"

vals 2 (ännu utan namn)

Liten vals med bra bakvatten, fin för cartwheels och loopar. I nedre Banforsen, nära land, fors höger

Creekingdeltat - vänsterfåran - 4.2b (lutning 25m/km)

Vänsterfåran (dvs längst norrut av Trollforsens olika fåror)har länge stått i skymundan av den betydligt mer paddlade mittenfåran, men bjuder inte desto mindre på mycket fin creekpaddling.

Vänsterfåran är klart lättare än mittenfåran (förutom ett ofarbart fall ungefär mitt på sträckan) och lämpar sig mycket väl för de som vill prova på riktig creeking, men den bjuder även på en del utmaningar för mer erfarna paddlare.

Faror: Ett troligtvis ofarbart parti på mitten av sträckan med ett vattenfall (cirka 4-5 m) där stockar och utskjutande klippor förhindrar fri passage.

Hitta hit: Kör grusvägen från Trollselet vidare uppströms några km, när man ser en kraftledning som går över vägen i slutet av en lång raksträcka så ska man leta efter en liten avfart och en stig på vänster sida.

Stigen ner till sjön är cirka 400m, sedan följer ett antal 100m paddling över sjön. Följ sjöns norra strand för att hitta vänsterfåran (håll betydligt mer höger för att komma till mittenfåran)

First descent: oklart, men kördes av Gustav Karlsson, David Levrén och Erik Wettergren 2004


Pärlälven (Jokkmokk) i Norrbotten - 4.4b-3.3b

Svårighetsgrad 4.4b-3.3b
Säsong Maj- Juni (Mitten på maj - september)
Källa Magnus Holmbom (senast ändrad 03-29-07)

Skogsälv medelvolym som har sina källflöden ifrån fjällområdet söder om Kvikkjokk. Total sträcka cirka 50 km, med början i Luovos (Karatssjön) och slut i Purkijauresjön.

Nedre sträckan startar ifrån Puortnak och går ned till Purkijaursjön.

Hitta hit: Från Jokkmokk åk rakt västerut mot Karats. Kör 2,5 mil till

ni kommer fram till vägbron vid Puortnak. Älven som rinner förbi är Pärlälven och utgångspunkt för den så kallade "nedre sträckan".

Boende: Notuddens Camping, STF Vandrarhem + 100.000 möjliga ställen att campa.


Rautasälven (Kiruna) i Norrbotten - 1.1a-4.4a

Svårighetsgrad 1.1a-4.4a
Säsong juni-juli+regnflod (juni- sept)
Källa Peter (senast ändrad 02-25-03)

Älven börjar egentligen upp i Bergen, den har ett stort uppsamlings område = det behövs inte mycket regn för att det ska bli bra fart på vattnet. Men det är vanligtvist vårflod ifrån juni till juli, och då är det bäst.

Gå upp för stigen på vänster sida älven och sätt i ca 500 m upp. Där finns deet en fin surfvåg, som är bluntbar och även cartwheelbar i rätt vatten. Sen är det hard core hela vägen ner. Stora vågor stora hål, fall, och en riktigt läskig poorover under järnvägsbron, men vem som helst jkan köra ner på höger sida. Se dock upp för fallet innan (efter höger kant). Sen finns det 2 hål av världsklass i rätt vattenstånd, ett under bilbron, men bakvattnet kan vara lurigt att komma in i i högvatten, och sedan en längre ner, med ett bakvatten som man inte kan missa. I rätt vattenstånd är denna hål det bästa som jag har paddlat i hela världen.

Sen är det slut, om man vill...

Annars kan man fortsätta neråt, på tursträckan till Kurravarra, där är det stort och mycket bra lekgrejor också, tar ca 3.5 timme.

Hitta hit: 2 mil norr om Kiruna efter E10

Boende: Hela Kiruna

Slalombanan - 3.4a

Sveriges bästa slalombana enligt många. På bilden Ola Benermark och Mårten Hellberg under SM 2001

Hitta hit: Längs E10 mellan Kiruna och Riksgränsen.


Torneälven i Norrbotten - 1.1a-4.4b

Svårighetsgrad 1.1a-4.4b
Säsong Maj-Juni (Maj - Oktober)
Källa Mats Lindmark (senast ändrad 03-27-02)

Älven börjar sin färd mot bottenviken i Torneträsk ett tiotal mil norr om Kiruna och slingrar sig sedan under ca 40 mil ner mot Torneå/Haparanda, varav de sista 20 milen utgör gräns mot Finland.

Vattenståndet fås lämpligtvis från: http://www.kukkolaforsen.se/

under "aktuellt". Detta mäts i den södra delen av älven efter det att andra biflöden runnit in. Detta innebär att vattenmängden är betydligt lägre i de norra regionerna.

Övertorneå kommun har en webkamera som panorerar området kring Kattilakoski

Hitta hit: Beror på vilken fors man skall till.

Boende: Alltifrån vandrarhem till tält.

Kattilakoski - 3.3a

Kattilakoski ligger ca 2 mil norr om Övertorneå. Torne älven är ganska bred men på både svenska och finska sidan bildas mycket bra lekställen p.g.a. stora stenhällar.

Hitta hit: Från Övertorneå följer du vägen norrut uppströms älven. Efter ca 2 mil kommer man fran till en rastplats "Niskanpää". Detta är "putin" för Kattilakoski. För att komma till upptaget så kör man tillbaka efter vägen ca 500-1000 m (på krönet av en kulle)och svänger vänster. Följ vägen till vändplanen.

Vändplansvalsen

Vid högt vatten (över xxx kubik/sekund) är det tillräckligt djupt i valsen som ligger vid vändplanen på svenska sidan, ca 1 km nedströms Niskanpää. Det bildas då en blank våg vilken övergår till en jämn rätt sugig vals. Suverän teknikträning. Hissbakvatten om man är hyfsat snabb in mot land.

Surfvågen

Snäll surfvåg med en sned vals intill. Vågen kan bli rätt stor i högvatten. Vågen ligger utanför en stor klippa ca 300 meter nedströms vändplanen.

Kingigaste mega brytande vågen

Uppkommer på utsidan om ön vid högt vatten (över 1300 kubik/s, obs ej verifierat ännu). En stor mustig kraftigt brytande våg som ibland är betydligt mer vals än våg. Dock rätt vänlig trots sin storlek och kraft men den tvekar inte att spola svetten ur superunderställen dina när du minst anar det!!!! (hissbakvatten)

Niskanpää

Hästskovals/vågen högts upp i Kattilakoski på svenska sidan. Stället är mycket publikvänligt med klippor på en sidan och en klippö på andra sidan. Playspotten består av en hästskoformad våg/vals med en kraftigare vals intill ön och en mjukare vals intill stranden. Mellan dessa finns en blåvåg. I vissa vattenstånd bildas även en brytande våg nedanför hästskon. Idealvattenstånd ca 1050 kubik/s. (ca 1100 kubik/s på NL-tur avslutningen 2000). HISSBAKVATTEN !!!

Finnvågen

Finska sidan 300 m nedströms Niskanpää.

Matkakoski - 3.3a

Matkakoski delas i 2 delar av en stor klippa mitt i älven. Forsen är relativt kort och intensivast i början och närmast ön, håll höger om du är osäker.

Faror: Grunda hällar (trappor) på finska sidan.

Hitta hit: Ca 3 mil söder om Övertorneå på vägen mot Haparanda.

Storvågen

Stor brytande våg som finns till höger om den stora klippan i mitten av forsen (svenska sidan).

Vid lågvatten (under 500 m3/s) kan man ta vågen från bakvattnet vid ön, annars får man droppa i uppifrån. Vågen är dock som bäst kring 6-700 m3/s

Långvalsen

15-20 meter lång vals (ibland brytande våg) som finns på vänstra (finska) sidan av älven. Funkar alltid men i lägre vatten (<400 kubik/s)så bildas även ett bakvatten brevid. Annars får man bära över en häll.

Campingen

Ingen egentlig camping, men det är går att tälta på åkern brevid fiskarnas husvagnar. Kolla med Stig i det röda huset söder om parkeringen först att det är ok (tel: 0922-32041). Bry er inte om fiskarna utan fråga Stig, han är cool.


Varjisån i Norrbotten - 1.1a-5.4b

Svårighetsgrad 1.1a-5.4b
Säsong juni (Slutet av maj till september)
Källa Mats Lindmark (senast ändrad 02-13-04)

Varjisån börjar vid Varjisträsk som ligger ca 2-3 mil öster om Trollforsarna i Pitälven. Därifrån ringlar den sig genom skogslandet och mynnar ut i Piteälven just nedströms Storforsens utlopp.

Hitta hit: Utloppet ligger ca 500 meter norr om Storforsens camping.

Boende: Camping allternativt hotellet i Storforsen.

Varjisvalsen - 2.2a

Lätt strömmande vatten med en teknikvalsvals!

Faror: Inga.

Hitta hit: Ca 1 km norr om Storforsens camping.

Varjisvalsen

Suverän teknikvals! Jämn vals som funkar lika bra åt båda hållen. Stora bakvatten och simvänligt. Funkar dock endast när det är högvatten i Vargisån!


Vistån (Manjärv) i Norrbotten - 4.4b-5.5b

Svårighetsgrad 4.4b-5.5b
Säsong maj (vår)
Källa Erik Wettergren (senast ändrad 11-07-06)

Vistån är ett biflöde till Piteälven. Sträckan från sjön Manjärv ner till älven är ca 2,5 km lång och bjuder på ett antal korta forsar av svårighetsgrad II-III.

Sista 500 metrarna faller ån cirka 50m och det blir full fart där droppen avlöser varandra. Tuff teknisk paddling för den som vågar, klass IV-V.

Hitta hit: Från Vidsel kör över älven på bron som ligger vid byns sydöstra ände, följ vägen ca 4km till byn Manjärv. Vistån rinner rätt genom byn och är omöjlig att missa.

Om Manjärv "kulturbyn" se www.manjarv.com.

Två alternativ till upptag, man paddla ända ut till älven och över till Vidsel-sidan (om man har två bilar). Eller så kör man ner till slutet av bäcken/i älvsmynningen efter sandväg (kanske går med vanlig bil fast truck är nog att föredra) och knallar upp ca 30min uppvärmning.

För den som vill paddla utför först och sen byta till lekpaddling kan det vara en idé att köra en bil med leklådor till Banforsen i Piteälven och en annan med creeklådorna till Manjärv och efter paddlingen i Vistån kan man följa Piteälven ner till Banforsen (ca 1,5km lätt strömmande vatten).

Boende: Hotell eller stuga vid Storforsen, alternativt tält.

Kvarnforsen - 3.2a

Första forsen på sträckan, börjar mitt i byn. Gansk snabbt vatten men inga konstigheter, droppar lite brantare på slutet.

Faror: Kan vara väl så grunt

Hitta hit: se ovan

Sågforsen - 5.4b

Cirka 500 meter lång fors som består av ett flertal olika dropp med kort eller inget lugnt parti emellan.

Avslutningen är magnifik med ett ca 4m högt dropp. Det är inte vertikalt, men på vänsterkanten går vattnet ner runt en stor klippa och det bildas liksom en doserad kurva som ser riktigt kul ut att köra - rena karusellen.

Faror: Inga faror alls förutom att man helt säkert slår sig fördärvad om man simmar ner i mitten. Jo en del mindre pin stenar finns de väl, kanske.

First descent: Pekka-Juni 2011?

Inledningen

Första droppet i Sågforsen

slide

En liten slide ungefär mitt på sträckan

karusellen

Avslutningen på det mest intensiva partiet. droppar cirka 4 meter och vattnet rinner på ömse sidor om en stor sten. Den vänstra sidan bjuder på en rejäl svängom - Rock'n'roll!

mittenparti

Droppen avlöser varandra


Vittangiälven i Norrbotten - 1.1a-3.3b

Svårighetsgrad 1.1a-3.3b
Säsong Början juni (Juni annars så lite vatten)
Källa Hannes Stålnacke (senast ändrad 07-25-06)

Rinner ut från Vittangijärvi, är ganska lungt hela vägen ner till Vittangi. Med undantag för en kort sträcka, Som ligger en bit ovanför Esrange, älven rinner förbi just bakom Stationen.

Hitta hit: kolla karta

Boende: Under en gran eller tält


Skåne

Rönneå Skåne 2.1a-.1a
Rössjöholm Skåne 2.1a-1.1a
Verkaån Skåne 4.4a-4.3a Halla mölla


Rönneå (Klippan) i Skåne - 2.1a-.1a

Svårighetsgrad 2.1a-.1a
Säsong ? (vår, höst, vinter)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02)

Rönneå är inte det första man tänker på när det kommer till forspaddling, men här finns några platser av intresse, så som Djupadalsmölla, En ca 150 meter lång forssträcka med flera kanaler och forsar.

Nedan för Klippanbruket bjuder Rönneå på ett antal droppar på mellan 2-4m, något för de lite mer garvade även några km uppströms finns Forsmöllan med samma karaktär. Lite små forsar här och var mellan Bilinge och Klippan.

Kolla www.eskapader.se för info och access

Hitta hit: Forsarna hittas mellan Billinge och Klippan se kanot guid

Boende: Tält eller vindskydd


Rössjöholm (Munka-ljungby) i Skåne - 2.1a-1.1a

Svårighetsgrad 2.1a-1.1a
Säsong dec, jan (Höst, vinte vår.)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-20-02)

Rösjöholmsån som rinner mellan Rösjöholm och Ängelholm har tre intressanta forsar. I Munka ljungby nedanför bron vid gamlakvarnen kommer en sträcka som vid högvatten är riktigt bra, passa på så inga träd har fallit över forsen, kräver högvatten. Vid den övre kvarnadammen i munka finns också en fin sträcka.

Nästa fors ligger vid Pommona i Ängelholm på väg till F10, Västra kvarn. Ganska varierad mindre fors som kan vara en bra träningsfors för eventuella forspaddlande Ängelholmare, kräver högvatten

För info om access mm kolla www.eskapader.se

Hitta hit: se ovan

Boende: Ängelholms vandrarhem


Verkaån (HallaMölla) i Skåne - 4.4a-4.3a

Svårighetsgrad 4.4a-4.3a
Säsong Januari Februari (Vinter, vår)
Källa Michael Gullvert (senast ändrad 09-20-02)

Verkaån är en liten å som bildar Skånes högsta vattenfall 23m uppdelat på 5 dropp. Det högsta ca 5m. Dropp nr 4 kan vara farligt, har en grund landning samt risk för pinning på vänster sida. Fallen blev först paddlade vintern 2008 av A Karlsson och M Gullvert vilket inte var överdrivet populärt då området är ett naturreservat, finns dock inget förbud, skall man paddla fallen så håll låg profil.

Kolla access här www.eskapader.se

Hitta hit: Verkaån och Hallamölla ligger vid Adrarum utanför Simrishamn.

Boende: Inget

Halla mölla - 4.4a

Skånes högsta fall

Faror: pinning i fall nr4

Hitta hit: Se ovan

First descent: M Gullvert, A Karlsson


Stockholm

Norrström Stockholm 1.1a-2.2a Strömmen


Norrström (Stockholm) i Stockholm - 1.1a-2.2a

Svårighetsgrad 1.1a-2.2a
Säsong Maj (Året runt)
Källa Erik wettergren (senast ändrad 09-23-10)

Strömmen är en kort fors i centrala Stockholm som uppstår där Mälaren har sitt utlopp i Saltsjön.

webbkamera som visar Norrström på avstånd.

Hitta hit: Mitt i centrala Stockholm mellan Rosenbad och Kungliga operan. Parkering finns vid Operan, eller vid Strömstararnas klubbhus på Skeppsholmen

Boende: Vandrarhemmet Af Chapman på Skeppsholmen ligger alldeles intill Strömstararnas klubblokal och är enda alternativet med eget Put in ;)

Strömmen - 2.2a

Dammluckan som reglerar utflödet ur Mälaren ligger under Riksbron. När luckan är helt öppen bildas det bra fors vid Norrbro. När luckan är halvöppen med ca 1 meters öppning bildas ett antal vågor vid Riksbron i stället. Andra lägen på luckan brukar inte ge bra paddling.

Faror: Det finns i huvudsak fyra saker att akta sig för i Strömmen: 1 fiskelinor. 2 Bropelarna under strömbron (undercuts). 3 sugvalsen bakom dammluckan vid halvöppet (0.5m). 4 backande vaxholmsbåtar.

First descent: Göran Glivberg, 1978

Operavågorna

Surfvågor som i vissa vattenstånd är mycket bra och fullt möjlig att spinna på, eller surfa och carva hur länge som helst. Så länge som dammluckan vid Riksbron är helt öppen så finns det nästan alltid något att surfa på här oavsett vattenstånd.

Riksbron

När dammluckans öppning är ca: 1 meter så finns här en ca 1 meter hög och 40 meter bred våg som är snabb och rolig att surfa på. Den är något pulserande och inte helt lättsurfad.

Strömparterren

Den lite lugnare sidan bra bakvatten varifrån man oftast börjar all paddling i Strömmen. Bra ställe för nybisar att träna utgångar.


Södermanland

Nyköpingsån Södermanland 2.1a-2.2a Nyköpingshus Slalombanan Kristineholm


Nyköpingsån (Nyköping) i Södermanland - 2.1a-2.2a

Svårighetsgrad 2.1a-2.2a
Säsong Apri-maj (Året om)
Källa Erik Wettergren (senast ändrad 12-31-01)

Nyköpingsån är Södermanlands största vattendrag och rinner genom centrala Nyköping. Det finns ett fåtal mindre forsar som lämpar sig för forspaddling.

Hitta hit: Längs E4 ca 10 mil söder om Stockholm.

Nyköpingshus - 2.2a

Forssträckan vid Nyköpingshus är bäst för freestylepaddling. Ån droppar en par meter precis vid bron och det finns ofta ett par skapliga surfvågor.

Hitta hit: Följ hamnvägen till Nyköpingshus, där finns parkering och toalett. På Slottsgatan finns det också parkeringsmöjligheter.

Övre vågen

Bred fin våg vid mycket högt vattenstånd (>80 kubik/s), lättsurfad bra för flatspinns mm. Vid lägre vattenstånd blir den mer som en snäll vals.

Nedre vågen

Stor stökig våg som uppstår vid högvatten (ca 80 kubik/s), nås enklast från bakvattnet bakom bropelaren.

Slalombanan - 2.1a

Slalombanan sköts av kanotgymnasiet i Nyköping och används året runt som träningsbana.

Hitta hit: Se kartan

Slalombanan

Enkel slalombana, inga surfvågor eller valsar.

Kristineholm - 2.2a

Ca 8 km uppströms centrala Nyköping ligger Kristineholms herrgård tillhörande släkten Wachtmeister och alldeles intill ligger Kristineholms damm. Två dammluckor reglerar här Nyköpingsån: http://81.200.175.74/Kristineholm.htm

Faror: Träd i forsen drygt 50 meter nedströms valsen. Kan finnas träd i bakvattenkanten. Diverse skräp på botten (enligt locals finns armeringsjärn på botten ungefär i bakvattenkant på forshöger, ca 5 meter ut från betongfundament).

Hitta hit: Väg 53 från Nyköping mot Katrineholm. Sväng in vid Kristineholms gård och åk allén upp mot herrgården. Parkera vid en postlåda och bensinpump (vid skylt "endast behörig trafik"). Gå ca 250m i nordostlig riktning mot ett gult hus. Precis efter man gått över en bro, ta till höger vid kanotskylten och gå längs med vattnet, runt gula husets tomt. Om husägarna är där, fråga dem om det är ok att använda "deras" berg för att launcha från. Visa de boende respekt!

First descent: Wayne Pretty, Mattias Nilsson, Kristofer Eklund

Wachtmeisters Vals

Det bildas en fin jämn vals när den södra av luckorna är öppen. Om den norra luckan är öppen bildas en opaddlingsbar vals.

Länk till vattenflöde: http://81.200.175.74/Kristineholm.htm

När vi förstagångspaddlade i april 2011 var den forsvänstra/södra luckan öppen och då fanns ett stort bakvatten bakom den stängda luckan. Det gick då ca 25m3 i Nyköpingsån vid mätstation Hallbosjön (http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Vattenforing) och ca 59m3 vid Kristineholms damm. Valsen var lätt att komma in i och släppte när man gick runt. Mycket bra för flatspins, cartwheels, sid- & backsurf och det funkar även att frontloopa. Det är också roligt att glida ned för berget när man lägger i (fråga tomtägarna innan om de är hemma).

Vid lägre föden (ned mot 30-40) blir valsen mer "sugig" och man kan få sitt lystmäte på sidsurf... Den släpper dock bra om man går runt, förutom på surfvänster där den kan vara lite grisig. Valsen är alldeles utmärkt för loopar, cartwheels och power-flips. På vissa ställen tenderar man att slå fören i betongen när man lägger upp för loop. Paddlen kan gå i botten när man slår runt.

Hittills så verkar det som om den mest idealiska vattenföringen är mellan 35-40 m3/s.

Video: http://www.youtube.com/embed/_beEvE1VTK4?rel=0


Uppsala

Fyrisåns nedre del Uppsala 1.1a-3.3a Kvarnfallet Islandsfallet


Fyrisåns nedre del (Uppsala) i Uppsala - 1.1a-3.3a

Svårighetsgrad 1.1a-3.3a
Säsong april = mest vatten, juli = vackrast (Nästan hela året)
Källa Andreas Karlsson och Dan Edvardsson (senast ändrad 04-23-03)

Fyrisån rinner genom Uppland i sakta mak och tömmer sig slutligen i Mälaren. För den som är intresserad av turpaddling är detta en mycket fin å som slingrar sig fram i ett canyonliknande format.

Om man vill paddla en kort tur med canadensare rekommenderas att antingen paddla från Ulva Kvarn. Det tar drygt 1,5 timma ner till stan. Det går också bra att paddla från Uppsala ut i Mälaren. Det är en tur på ca 8 km i sakta tempo.

Om man vill paddla slalom rekommenderas Uppsala Paddlarklubbs slalombana mellan Fyrishov och Fyrisfjädern i Uppsala.

Under högvatten, se nedan, så går dett att paddla i de båda fallen som ligger mitt i stan. Massor med publik garanteras. Mellan fallen är det svårt att ta sig upp från vattnet, men det går.

En panoramabild av Islandsfallet kan ses här: Islandsfallet

Här kan man kolla Vattenstånd, vattenföring och temperatur

Hitta hit: Till Ulva Kvarn: Kör väg 272 norrut. Vid Bra tar du höger mot Ulva Kvarn. Där finns det parkering och fik. Det går också bra att paddla norrut i Fyrisån till Slalombanan kör ni mot campingen (skyltat). Precis när ni kört genom grindarna in på campingområdet tar ni vänster ner mot husvagnsparkeringen. Där kan man sätt i för såväl canadensarpaddling som slalompaddling. Det är också lämpligt om man vill paddla i fallen, det tar ca 8 min ner till första fallet.

För den som vill paddla ner till mälaren går det utmärkt att sätt i alldeles nedanför islandsfallet. Har man svårt att komma ner så parkera bilen under vägbron där den gamla fällbron korsar Fyrisån.

Boende: Fyrishov Stugby och Camping

Idrottsg. 2

753 33 UPPSALA

018-27 49 60

Fax 018-24 43 33

Kvarnfallet - 3.3a

Kvarnfallet tar man som Uppsalapaddlare till när man tröttnat på klorvattnet inne på Fyrishov. Vid högvatten mellan 40 och 60 kubikmeter/sek får man en bra kick på vågtungan i mitten. Nåt att träna in en Kick flip på.

Faror: Ikastade cyklar och kundvagnar....

Hitta hit: ...

Bilden nedan är tagen vid ca 50 kubikmeter/sek.

Islandsfallet - 2.2a

Bra ställe att ligga och squirta på

Hitta hit: ...

Bilden nedan är tagen vid ca. 50 kubikmeter/sek


Värmland

Fämtan Värmland 4.4b-4.4b
Halgån Värmland 3.4b-4.3a
Klarälven Värmland 1.2a-1.2a
Tossan Värmland 4.3b-4.4b
Tvärlikan Värmland 5.4b-4.4b


Fämtan (Likenäs) i Värmland - 4.4b-4.4b

Svårighetsgrad 4.4b-4.4b
Säsong Slutet på april (vid skogspeaken) (april-maj)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-05-05)

Fämtan på hög vatten är en given älv i detta outforskade län. Det är en perfekt storvolymscreek vid rätt vattenstån. Funkar tyvärr inte alls under sommaren pga av mellan sektionerna som blir för grunda.

Alla forsar är körbara men vid högt vatten är det bäst att vara säker på sin rull. Första cruxet är en lång slide med högersväng. Ett lugnt parti varnar om ingången till canyoen. Här blir det långa rekvandringar. Det bästa är att vara säker på rulle och köra hårt hela vägen. Gå iland vid första bron. (man vill inte passera nästa bro)

Extra: 2007 var det återvändardagarna Vid Fämtanstimmerplats. Jag blev ditbjuden för att om möjligt göra en firstdecent nedför Fämtan. Det är en timmerränna som är en av de längsta jag sett. Ganska okej om man är 100% att hålla sig på rättköl.

David Gunnarsson knep firstdecenten eftersom han missa ett bakvatten (jag tror han gjorde det med flit)

Hitta hit: v 62 upp mot Sysslebäck sväng in efter Femtan passerar vägen och in till timmervälten. knatta upp och kolla. lågvatten:sätt på armbågsskydden och fulfacen... Go hucking!

ytterligare ett tips är att dra upp till slutet på Likan

där finns också en hucksektion som är möjlig på lågt vatten

(ej kört)

Hög vatten: Kör upp 6 km på högersida. Däruppe ser ni en fors med en skoterbro, det är put in.

takeout. 300 meter ovanför sista bron.

-


Halgån (Stöllet) i Värmland - 3.4b-4.3a

Svårighetsgrad 3.4b-4.3a
Säsong vårsmältningpeaken/mycket regn (April-Maj eventuellt september)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 12-11-05)

Detta kommer bli en given klassiker om man är i området och det finns vatten.

Halgådeltat innehåller allt man kan önska sig på en så här kort sträcka

Endast 800 meter men i det får du ett rejält huckfall med ganska lätt ingång. 2 superslides varav den sista (direkt under bron)kan bjuda på en sugvals (lätt att missbedömma uppifrån). Stora parkerings ytor, lätt rekat och perfekt för fotografering. Kör en gång, bär upp kör igen och upprepa proceduren tills du är nöjd. Mitt hetaste tips i området!

Om man kör via malugn kör man förbi en kalkstation. Nivåmätare finns vid trumman. 4½ och uppåt är bra nivå!

Hitta hit: Kör av mot Brattfallet och sen sväng av vi Halgådeltat. ett typiskt turist ställe så alla vet vägen. (inget intressant länge ner!)

- 1.1a


Klarälven (Strängforsen) i Värmland - 1.2a-1.2a

Svårighetsgrad 1.2a-1.2a
Säsong Hela sommaren
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-23-04)

Klarälven kommer från Norge där den heter Trysilälven vilket bjuder på betydligt bättre paddling än här nere.

Men det finns dock lite godbitar här.

Strängforsen är en kort sträcka där det faller på lite

man kan enkelt ta sig ner i kanot på vänstra sidan.

På högra sidan kommer först en liten surfvals som går att leka i. Därefter 2 seriösa valsar som har sverigerekord i att hålla fast en raft. (4 timmar innan brankåren lyckades dra loss gummibåten)

Dessa valsar bör iallafall erbjuda lite träning för kajakpaddlare. Man kan enkelt reka forsarna från land.

Lägg i vid Båtstad och ta upp strax nedanför forsen.

Längre ner vid Munkfors finns klarälvens högsta fall på 17 meter!?! Den är dämd och släpps på

18/5. 6/6 22/6 6/7 27/7 samt 14/9 enligt munkfors turistbyrå

Har inte sett fallet med egna ögon.

Hitta hit: V62 upp förbi Sysslebäck. till Båtstad bro.


Tossan (klarälven) i Värmland - 4.3b-4.4b

Svårighetsgrad 4.3b-4.4b
Säsong (april-maj)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 08-27-04)

Tossan är en sällan paddlad älv 15 km norr om Sysslebäck. Redan på 90-talet paddlade några tyskar där men uppgifterna är sparsamma. Den har dock intressanta forsar och partier värda att utforska vid högvatten.

Digerfallet är värd att gå och titta på.

Hitta hit: 15 km norr om Sysslebäck kör man över en högbro. Ser det ut som det är mycket vatten så är det bara att köra upp så långt man vill till Fageråssjön.


Tvärlikan (Likenäs) i Värmland - 5.4b-4.4b

Svårighetsgrad 5.4b-4.4b
Säsong Vid skogssmätning eller höstregn (April-maj)
Källa Dennis Franzén (senast ändrad 12-12-05)

Bästa creeken i området!

Tvärlikan är en liten timmerflottarälv som rinner in i Likan. Trots rejält med fallhöjd så hade vi bara 3 bärningar varav en ofarbar. (Efter maj 2012 är det bara 2 bärningar).

Man bör inte vara mer än 3 pers på denna älv eftersom det är trångt om bakvatten. Ett bra tips är att kolla vattenståndet vid bron strax innan tvärlikan drar ner i Likan

om det är bra vatten där är det good to go. Om du tvekar paddla on sight där behöver du inte fortsätta uppåt utan istället sätta på här och paddla ner mot likenäs (se upp på slutet)

Put in är uppe där vägen svänger av mot "Örsjön/Rattsjöarna"

Ta god tid och gör många rekningar. det finns några träd på mittensektionen men ingen som blockera hela älven.

Takeout är svårt men vi tog upp vid skylten "Avå Svartflo´n"

bättre att avsluta direkt efter sista forsen efter bron!

OBS

Våren 2009. Några nya strainers som är lömska. Ta med såg!

När det fortfarande är iskanter rekomenderar jag att inte lägga i nedanför första höga fallet. den första bärningen kommer snabbt på med nästan inga bakvatten.

Hitta hit: Sväng av vid mataffären i Likenäs och kör upp och kolla Likenäsfallet (ej rekomenderat att köra!). fortsätt upp mot Liksjöarna

Obs! Älven är reglerad och svårt att sia om vattestånd

men om det är full on vid bron så är det bra.


Västerbotten

Bergsjöån Västerbotten 3.3a-4.4a
Byskeälven Västerbotten 1.1a-3.2a
Gardsjöbäcken Västerbotten 4.3a-8.6a
Granån Västerbotten 3.4b-6.6b
Kultsjöån Västerbotten 4.4a-5.5a Kultsjöän - Stalon run
Laisälven Västerbotten 3.2b-4.3b Ågotsforsen Hällforsen Vitforsen Lillselforsen Kvarnforsen Trollforsen Gargesonforsen
Marsån Västerbotten 3.3a-4.4a
Rickleån Västerbotten 2.2a-4.3a Innertavle
Rissjöbäcken Västerbotten 4.4a-11.6b
Ruttjebäcken Västerbotten 3.3b-5.4b ruttjebäcken
Saxån Västerbotten 3.4a-5.4a
Sävarån Västerbotten 2.2a-3.3a
Tjulån Västerbotten 5.5a-6.7a
Tärnaån Västerbotten 2.2a-4.4a
Umeälven Västerbotten 3.3a-11.6a Stornorrfors
Vapsälven Västerbotten 3.3c-6.3c nedre delen vapsälven ned till vägkurvan
Vindelälven Västerbotten 1.1a-7.6b Mårdseleforsen Vormforsen Kittelforsen Hemsele forsen & Kvarnforsen Degerforsen Handskforsen Holmforsen Mittiforsen Trollforsarna Renforsen Långforsen & Vännforsen
Vindelån Västerbotten 4.3a-5.5a
Vouvosjåkke Västerbotten 4.3b-7.5b
korpån Västerbotten 3.1c-6.5c
Åman Västerbotten 1.1a-3.2b
Öreälven Västerbotten 2.3a-4.4a Björkudden


Bergsjöån i Västerbotten - 3.3a-4.4a

Svårighetsgrad 3.3a-4.4a
Säsong Maj (Maj-eller vid flod.)
Källa Robin (senast ändrad 03-10-06)

Bergsjöån går från Borkasjön till Dikasjön. Sträckan är varierad lekpaddling med inslag av creeking. Det finns flera roliga forsar men bästa paddlingen är från Bergsjön och nedströms. Take-out är vid vägbron på väg till Bergsjön, där finns också den ultimata vågen. Gömdavågen är en stor, snabb brytande våg där alla vågtrick är möjliga.

Hitta hit: Kör förbi Kittelfjäll, put-in vid Borkasjön. Take-out vid gömdavågen.

Boende: Tält, stuga.


Byskeälven i Västerbotten - 1.1a-3.2a

Svårighetsgrad 1.1a-3.2a
Säsong
Källa Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03)

I Byskeälven två mil norr om Skellefteå kan man ha en del skoj om det inte har varit en allt för torr vår. Vid badhällan någon mil uppströms Byske brukar det finnas surfvågor och valsar som man kan leka i. Vid Hållhägnen mitt i byn kan det också finnas någon vals om vattenståndet är rätt. I övrigt är paddlingen ganska lugn.


Gardsjöbäcken i Västerbotten - 4.3a-8.6a

Svårighetsgrad 4.3a-8.6a
Säsong (Maj-)
Källa Robin (senast ändrad 03-30-05)

Mycket brant creek, 150 m på 3,5 km! Ett antal roliga drop och slidar men på vissa ställen blir det för brant. Vi har bara paddlat delar av storfallet (70 m på 500 m) men i mindre vatten är det nog paddelbart.

Hitta hit: Kör blåvägen 4 mil efter Storuman kör man över Gardsjöbäcken. Sväng höger efter bron, följ vägen mot Sorsele tills ni igen kör över bäcken. Put-in vid bron.

Boende: Tält eller stuga.

First decent Simon, Robin


Granån i Västerbotten - 3.4b-6.6b

Svårighetsgrad 3.4b-6.6b
Säsong Maj (vårflod eller efter intensiva regnperioder)
Källa Patrik Strindberg (senast ändrad 05-28-08)

Granån ligger två mil utaför Lycksele, om man åker vägen mot Åsele (från Lycksele sett). Granån vänder längs ner och går ihop med Öre älv. Här paddlar man under vårsäsongen eller om det har regnat jättemycket.

Granån är brant och smal och ingenting för nybörjare. Här kryllar det av höstackar och det är bra fart på vattnet. På vissa ställen är det stenigt och grunt vilket gör att det kan vara olämpligt att simma. Reka ordentligt innan Ni paddlar, för efter ett par kilometer kommer ett fall som man definitivt inte ska paddla utför. Ovanför fallet ligger dessutom två rejäla valsar som går över hela fåran . Det finns också ett par tuffa partier ovanför fallet så ta upp ofta och reka nedströms. Bakvattnen är för det mesta många men små.

I övrigt så är det en härlig sträcka som som går att köra med playboat. Intensiv, tuff och definitivt spännande paddling!


Kultsjöån i Västerbotten - 4.4a-5.5a

Svårighetsgrad 4.4a-5.5a
Säsong Juli (June-Juli (possibly all summer))
Källa Tuomas (senast ändrad 06-12-09)

Boende: Bring your tent and camp at the put-in. There might be some 'civil' option to stay in Stalon.

Kultsjöän - Stalon run - 5.5b

Kultsjöån above Stalon is a great creeking run with some nice drops. The overall character of river is similar to the Creeking Delta in Piteälv. Rapids often have multiple channels in open landscape, but there are also come tighter passages.

There flow of the river is regulated by a dam upstream. Both of the times we've been there the waterlevels have been optimal and about the same. It is a possibility that the waterlevels stay quite constant thruout the season, but I'm not sure.

Faror: There are some sharp rocks.

Hitta hit: Drive 4,5km from Stalon to west towards Klimpfjell. There is a lay-by on the left which is the take-out. The put-in is about 10km further upstream where the river turns to lake.

Litsjöforsen

Delta-style rapid with few different lines to choose.

Stenbitselet

3m high waterfall followed by a rapid.

Drop nr. 4

Hectic rapid with a troublesome stopper towards the end. It's quite easy to get out of the stopper, but if you slip there are some sharp rocks waiting to hurt you.

Drop nr. 5

Tight passage in mini canyon. Sweet curler -move!

Drop nr. 7

An intensiv slide/drop -combo. Worth a portage for sure. Take a look or carry around from the right bank.

Dimforsen

An awesome slide on the right channel. A more challenging line is to run the drop on the left channel.

Drop nr. 3

Quite rocky passage with some pin potential. Boof to the main current from the left and go over the ledge from the left side.

Drop nr. 6

A waterfall with an interesting lead-in. Running the main current all the way to the left looks like a bad idea.


Laisälven i Västerbotten - 3.2b-4.3b

Svårighetsgrad 3.2b-4.3b
Säsong juni (maj-okt)
Källa Andreas Strindberg / Erik Wettergren (senast ändrad 02-14-08)

Laisälven med sina källflöden i den norrbottniska fjällvärlden, har en mängd forsar och sel på sin väg ner mot Sorsele där älven mynnar i Vindelälven. Det är i huvudsak turpaddling som erbjuds längs sträckan Ågotforsen till Gargesonforsen. Vid högvatten är det (förmodligen) riktig storvattenspaddling.

Hitta hit: Från Sorsele: Kör norrut längs väg 363 mot Ammarnäs. Efter cirka 10km kommer en bro över Laisälven, sväng direkt höger in på den lilla vägen efter bron. Kör ytterligare cirka 10km längs denna väg tills du ser en stor vik på höger sida. Detta är upptaget på turen. Isättning sker ytterligare 6km längre upp vid Ågotforsen (skyltat).

Boende: Bra tältplats finns längs vägen ungefär mitt mellan isättningsplatsen och upptaget.

Ågotsforsen - 1.1b

Pyttefors där man startar.

Hällforsen - 3.2b

Rekas på muren på vänster sida. Kort fors. Naturslalom mellan stenar och

valsar.

Vitforsen - 4.5b

Underbar fors! Rekas från ön, eller från land på vänster sida. Rolig

paddling ner till ett kraftigt fall som är körbart på vänster sida i lågt

vattenstånd. Reka ordentligt. Allt vatten trycks rakt in i en bergvägg en

bit efter fallet.

Faror: Fallet kan vara svårkört vid vissa vattenstånd.

Fallet

Ett fall på ca 3-4m med bra tryck i, ej vertikalt. I lågvatten körbart på vänster sida.

Lillselforsen - 3.3b

Rekas från ön i mitten. Höger fåra är en kul fors med flera små valsar som ganska lätt kan köras igenom. Vänster fåra betydligt svårare med ett ordentligt undercut på vänster sida. En bit ner efter att fårorna går ihop finns ett undercut på vänster sida.

Bilden tagen vid lågvatten.

Faror: Undercuts i vänsterfåran

Kvarnforsen - 2.2b

Kommer direkt efter Lillselforsen. Låg fallkant över hela forsen. Bred tunga

i mitten. Rekas från liten ö på vänster sida. Snikränna finns på vänster

sida.

Trollforsen - 3.4b

Dropp över hela forsen. Kan rekas från mur på vänster sida. Det finns en

grund tunga igenom droppet.

Bilden är tagen vid lågvatten.

Gargesonforsen - 2.1b

Sista forsen. Bara vågor. Upptag Ta upp i viken direkt till höger efter Gargesonforsen och ta ett dopp på

beachen.


Marsån i Västerbotten - 3.3a-4.4a

Svårighetsgrad 3.3a-4.4a
Säsong (Juni-aug)
Källa Robin (senast ändrad 11-29-06)

Marsån rinner från Fatsjön till Malgomaj. Den faller 80 m på 6 km och är en bra "nybörjarcreek".

Hitta hit: I Stalon tar man höger mot Fatsjöluspen. Put-in vid bron ta upp nere i Malgomaj.

Boende: Stuga eller tält.


Rickleån i Västerbotten - 2.2a-4.3a

Svårighetsgrad 2.2a-4.3a
Säsong (Vår)
Källa Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03)

E4:an ca 6 mil norr om Umeå ligger Rickleån. Här finns det rolig och teknisk paddling för alla smaker. Man kan paddla på båda sidorna om E4:an. När man kommer till Rickleån tar man antingen höger eller vänster beroende på var man vill paddla.

Den nedre biten av rickleån som går ända ut till havet är ganska lätt. Det är mest småvågor men en och annan skojig surfvåg kan man hitta längst ner. Se upp för bron som är längs ner. Man kan slå skallen i den om man är ovarsam.

Övre delen av rickleån är lite svårare och mer teknisk. Bakvattnen är ganska små men det är gott om sel emellan forsarna så det är inte så farligt om man missar något bakvatten. Här finns också en hel del mindre valsar och flera som man kan surfa i. Vill man inte köra i valsarna så får man använda teknik och sicksacka mellan dem. Det här är en väldigt rolig sträcka som bjuder på varierande paddling.

Nackdelen med rickleån är att man i princip bara kan paddla här i maj och ev. augusti, dvs när det är vårflod. Under resten av säsongen är Rickleån bara en liten strimma.

Innertavle - 2.2a

Innertavle

I innertavle alldeles nedanför bron brukar man kunna hitta en vals eller någon surfvåg om det är mycket vatten (funkar bara i vårflod). Inget spektakulärt, men tidigt på säsongen är man inte så kräsen.


Rissjöbäcken i Västerbotten - 4.4a-11.6b

Svårighetsgrad 4.4a-11.6b
Säsong (Juni)
Källa Robin (senast ändrad 03-09-06)

Risjöbäcken är en brant och stenig creek. Den faller 220 m på 4 km. Många partier är riktigt roliga men det kräver mycket av paddlaren då det är ont om bakvatten och på många ställen kan det vara 7-8 drop som måste paddlas åt gången.

Det är en solklar bäring, just innan Saksensjön är det ett drop på 12 m som går ner i sten. När man paddlat över sjön så har man en 2 km lång sträcka som faller 50 m, efter det kommer man till Bergsjön take-out vid sjöns vänstra hörn.

Hela turen tog oss 9 timmar.

Hitta hit: Kör förbi Kittelfjäll. Sätt i vid Borkasjön. Paddla Bergsjöån till bron. Där går leden till Rissjöbäcken.Se fram emot en hike på 3 timmar över 2 fjäll.

Boende: Tält, stuga.

First decent Robin, Simon, Fredrik


Ruttjebäcken i Västerbotten - 3.3b-5.4b

Svårighetsgrad 3.3b-5.4b
Säsong Slutet jui (från mitten juni till mitten juli)
Källa simon berglund (senast ändrad 03-08-07)

Kort intensiv creek med roliga slides och fina hällar.

Hitta hit: Kör mot norge från hemavan,sväng vänster efter några km. följ vägen tills den går över ruttjebäcken, parkera här och knalla upp ca 700m

Boende: stugor i hemavan eller tält.

ruttjebäcken - 5.4b

7-8 slides efter varann.bäcken faller ca 60m på 700m. små pooler mellan några slides.

Faror: stenigt och smalt på några ställen. även några undercuts som man bör undvika.

Hitta hit: bär upp kajaken från parkeringen vid vägen, passa på att reka sträckan.

First descent: Simon B och Fredrik L


Saxån i Västerbotten - 3.4a-5.4a

Svårighetsgrad 3.4a-5.4a
Säsong (Juni-)
Källa Robin (senast ändrad 03-30-05)

Övre delen av Saxån är en varierad creek med endel roliga sträckor. Vi har paddlat från droperna man ser på höger sida efter bron på väg upp på Stekken (en ca km bäring) ner till ca 2 km före Klimpfjäll. Det finns blandannat ett helt vertikalt 4-5 m vattenfall.

Hitta hit: Kör förbi Klimpfjäll, efter 10 km kör man över Saxån.

Boende: Vandrarhem, tält eller stuga


Sävarån i Västerbotten - 2.2a-3.3a

Svårighetsgrad 2.2a-3.3a
Säsong
Källa Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03)

Ca 1,5 mil norr om Umeå ligger Sävarån. Här är det bra paddling under maj månad, dvs vårflod. Efter detta blir sävarån en liten strimma som inte är kul att paddla. Det brukar finnas en några surfvågor som kan vara roliga om det är mycket vatten. Det är en ganska bra sträcka att börja säsongen på allvar i. Kallt vatten men vad gör man inte för att få paddla.


Tjulån i Västerbotten - 5.5a-6.7a

Svårighetsgrad 5.5a-6.7a
Säsong (Vattenmängden styr.)
Källa Robin (senast ändrad 06-23-05)

Tjulån är en svår teknisk creek. 2o drop på snabb följd första 2 km efter det 1 km boneyard. Behövs minst 5 för att säkra från land. Den faller 180 m på 5 km, det mesta första 2 km. First decent; Simon,Fredrik L och Batte

Hitta hit: Kör in i Ammarnäs, ta höger mot Stora-Tjulträsket. Put-in vid sjön, ta upp vid vägbron.

Boende: Vandrarhem, tält eller stuga.


Tärnaån (Tärnaby) i Västerbotten - 2.2a-4.4a

Svårighetsgrad 2.2a-4.4a
Säsong (Maj-Juni)
Källa Robin (senast ändrad 03-31-05)

Tärnaån är kombinerad lekpaddling med några större drop. I mycket vatten är den en riktigt bra leksträcka. För att paddla dropen rekommenderas passande båtar. Hela turen tar ca 5-6 timmar varav sista timmen segt rnnande vatten.

Ta upp vid vägbron i Tärnaby.

Hitta hit: Kör blå vägen mot Tärnaby. För att köra hela sträckan krävs helikopter. 2 km efter Tärnaby ligger helikopterplattan.

Boende: Stuga, tält eller hotell.


Umeälven i Västerbotten - 3.3a-11.6a

Svårighetsgrad 3.3a-11.6a
Säsong Beroende på när dom släpper vatten. (Maj-sept)
Källa Robin Kerttu (senast ändrad 02-16-08)

Älven är 460 km lång. Den kommer från norska gränsen i sjön Överuman, och mynnar ut vid Umeå med en medelvattenmängd av ca: 450 m3/s. Avvattningsområde är till yta ca: 29 300 km2 ungefär som Småland. Största biflöde är Vindelälven, 444 km lång, som rinner upp sydöst om Nasafjäll, sedan flyter förbi Sorsele och mynnar ut i huvudälvfåran nedanför Vännäs. Exploateringen av Umeälven inleddes i mitten på 1900talet. Total vattenkraft inklusive Vindelälven beräknas till ca: 2 400 MW varav ca: 1 840 MW har utbyggts. Umeälven är Sveriges tredje största vattenkraftproducenter efter Luleälven och Indalsälven. Stornorrfors vid Umeälvens nedre lopp är ett av Sveriges största vattenkraftverk med fallhöjden 75 m. Som flottled var Umeälven med biflöden tidigare mycket betydelsefull.

inormationskälla www.umealven.com

Hitta hit: ...

Boende: Hemma hos Fredde lestadius.

Stornorrfors - 5.5a

Börjar under dammluckorna i stornorrfors kraftverk 3 drop på 300m(ofarbart i högvatten). Efter det lekpaddling ca 4 km. Ner till baggböleforsen som måste rekas.

Hitta hit: Kör mot Vännäs sväng vänster mot stornorrfors kraftverk.

Andra droppet

Intensivt kort fors med bra fallhöjd, Reka först!

tredje droppet

Kort fors med stor klippa i mitten.

Första droppet

Brant dropp som kan köras på flera olika ställen. Rännan på högerkanten kan var kul.


Vapsälven (Kittelfjäll) i Västerbotten - 3.3c-6.3c

Svårighetsgrad 3.3c-6.3c
Säsong vet ej troligtvis början juli (slutet maj - början augusti)
Källa simon berglund (senast ändrad 03-14-08)

Ganska stor älv som rinner från sverige in i norge. omväxlande kanjon och öppen omgivning. ca 8 km paddling

Hitta hit: Kör till kittelfjäll o fortsätt mot norge ca 4mil

Boende: Tält

nedre delen - 6.3c

smalare än första delen älven går in i en djup kanjon. en del stora fall. bl a ett 10m fall

Faror: undercuts små bakvatten, svårt att reka och bära

First descent: simon,robin o fredrik ??

vapsälven ned till vägkurvan - 4.3c

lättrekad fors med en del kniviga partier

First descent: simon,robin o fredrik ??


Vindelälven i Västerbotten - 1.1a-7.6b

Svårighetsgrad 1.1a-7.6b
Säsong juni (maj - oktober)
Källa Maria Lindgren / Paddelkungen (senast ändrad 11-11-04)

Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar (de övriga är Torneälven, Kalixälven och Piteälven) och består till största delen av fall, forssträckor och sel från källorna till sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Vindelälven börjar nära den Norska gränsen, hela älvsträckan är närmare 500 kilometer med en nivåskillnad från källorna på närmare 900 meter.

Närmare ett hundratal namngivna forsar finns och Vindelälven hyser några av Sveriges allra bästa paddelvatten.

källa: www.vindelalven.se

webbkamera över Renforsen

Mårdseleforsen - 3.3b-5.4b

Mårdsele hittar man ca 11 mil nordväst om Umeå (passera Åmsele med någon mil). Här finns två sträckor. Övre som är stor, tuff och bitvis brutal och nedre som bara består av stora vågor.

Övre Mårdsele består av två fåror, båda erbjuder stenhård paddling om man känner för det. I slutet av övre Mårdsele finns ett fall som man bör reka ordentligt. I lågt vattenstånd blir det en kanonbra våg mitt i forsen, just ovanför fallet, med ett stort bakvatten.

Innanför dessa två fåror finns ett "deltaland" som kan vara ganska kul att leka i. Det finns korta branta sträckor att köra och en liten klippa man kan hoppa ifrån. Fint och trevligt badställe!

Nedre Mårdesele består bara av vågor och är inte så spännande om man har paddlat ett tag. Det finns inte så mycket lekställen heller. Sträckan är dock utmärkt för nybörjare, det finns inga konstiga valsar och det går bra att simma sträckan. Ta upp vi Smörhällan.

Faror: Fallet i övre Mårdseleforsen

Hitta hit: Tag väg E12 från Umeå och sväng av på väg 363 mot Åmsele. Forsen ligger strax norr om Mårdsele.

Smörhällan

arrvänlig brytande våg. Ingen fors ovanför eller nedanför.

-

Rysshälla

Stor vals och några vågor. Förhållandena ändras mycket även vid små förändringar i vatten nivån.

Vormforsen - 5.4b

500m lång fors med stora vågor och valsar blandannat en stor våg som är 20m bred.

Video: http://vimeo.com Video: http://vimeo.com/8638021 Video: http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8638021&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1 Video: http://vimeo.com/user914516

Video: http://vimeo.com Video: http://vimeo.com/8646643 Video: http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8646643&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1 Video: http://vimeo.com/user914516

Faror: Stora valsar, reka!

Hitta hit: Kör längst Vindelvägen (väg 363) till Vormforsen.

Kittelforsen - 3.3b

Fantastskt fint lekställe med valsar och vågor. Det kräver högt vattenstånd för att vara riktigt bra. Ingen större höjdare i lågt vattenstånd.

Kort sträcka med kanonfina valsar och vågor. Stora bakvatten. (Runda fina hällor). Sanslöst bra (tycker jag). Några km ovanför Vormsele. Syns ej från vägen. Maila mig för vägbeskrivning. Klart värt ett besök!

Hitta hit: Några km ovanför Vormsele. Kör förbi Linaforsen och ta av vägen till vänster när du passerat en skylt som markerar Svartliden åt höger. Parkera på hygget.

Hemsele forsen & Kvarnforsen - 4.3a

Kvarnforsen ligger strax nedanför Vindeln och bjuder på varierande och rolig paddling. Den består av tre sträckor.

Första sträckan är en bra uppvärmingssträcka med stora vågor och en och annan surf och vals. Kör hårt.

Andra sträckan är den som går under tågbron och den är lite klurigare. Här gäller det att välja rätt väg och har du inte paddlat här förut så är det ju en god idé att reka före.

I mitten finns en stor vals, som kallas bussvalsen. Efter den kommer det en vals som går nästan över hela älven. HÅLL VÄNSTER. Vänsterkanten består av några småvalsar men det brukar gå bra att snika sig förbi. Lättast är det att ta bakvatten för bakvatten.

Tredje sträckan börjar direkt efter bron och här blir det vågor som gäller. På slutet finns en del ganska stora valsar som man kan få se upp med (mitten). Men har man bara framförhållning eller paddlar vänsterkant så är det inget farligt. Med lite tur finns det några surfvågor längst nere.

Faror: ovanför bron - REKA!

Hitta hit: bakom industriområdet i Vindelns utkant (mot Umeå).

Degerforsen - 4.4a

Degerforsen är en kort fors som ligger efter Renforsen. Älven delarsig och i mitten ligger det en ö. På höger sida ön finns det ett fall som det är grunt efter.

Vänster fåra paddlar

vi i långvatten med lekkajaker. i högvatten blir det stora valsar.

I lågvatten bildas det små poler som man åker ner. Längst ner till höger

i vänsterfåran finns ett dropp. kör vänster om du inte rekat vart du ska köra (tungan). Efter forsen är det grunt. För att reka ta upp på vänster sida

i början av forsen, där finns det en stenmur.

Allra längst till vänster finns det en liten ränna som bildades under vårfloden 1995. För att åka in i den rännan måste man åka in i den

högre uppströms än till Degerforsen. Rännan delarsig, men det är lätt att se

vilken väg man ska ta ner. Rännan slutar med ett litet dropp som kan vara

rätt sugit men rätt djupt. Kan vara bra att gå ner och reka

innan. Efter droppet går rännan ihop med Degerforsen igen.

Faror: Fallet vid ön (vänster fåra).

Hitta hit: Åk till kvarnen i Vindeln. Mellan kvarnen och bron man ser längre nedströms

ligger Degerforsen. När du har paddlat klar kan du lämna kajakerna nere

vid ett ställe som är början till forsränningen.Gå upp till bilen via

stigen som följer vattenet (det går ej att reka från denna stig). Byt om uppe

vid bilen och åk sedan och hämta kajakerna där ni lämnade dem. För att ta

sig dit kör man in till Vindeln igen. efter man har passerat macken så ser man

en korsning, där tar man höger över gärnvägen mot Buberget/Skidanläggningen

innan man kommer över bron (ett antal 100m innan) finns det en liten väg ner

till höger, där kör man ner så hittar man kajakerna.

Handskforsen - 3.3b

Två fina valsar efter varandra med bakvatten. Första valsen är ganska jämn och snäll. Där kan de flesta köra. Den nedre är lite stökigare och mer svårhanterlig.

Fungerar i de flesta vattenstånden.

Hitta hit: Kör in i byn Råstrand. Följ vägen genom byn och ta av på en grusväg som går till vänster just efter selet. Parkera vid bron och paddla ner till den lilla ön.

Holmforsen - 2.1a

Holmforsen, eller rödå som det kallas, består av en vals 10m ut från stranden. Vid lågvatten är det grunt och sugigt, över ca 500 blir det en våg och slutligen bara platt. Vid bra vattenstånd (ca 350-500) är valsen bra, djup, snäll. Stort fint bakvatten.

Det finns även en våg ovanför bron och en vals under bron. Valsen under bron är oftast för grund att göra något i men bra att ha till hjälp för att ta sig ut till "den riktigt" valsen.

Faror: inga.

Hitta hit: Från Umeå: Åk väg 363 mot Vindeln, ta av efter 4mil mot Rödåsel, Direkt efter affären svänger du vänster mot bron. Sätt i på andra sidan bron. Bra parkeringsplats där.

Rödåvalsen

Vals

Video: http://www.youtube.com/v/n3gEDC7J9-Q&hl=en

Mittiforsen - 1.1a

En liten fors där det ibland hålls nybörjarkurser.

Hitta hit: Strax söder om Vindeln efter väg 363. Skyltat liten blå skylt. Brukar vara en bom som är låst, stugägarna har nykel.

Trollforsarna - 3.3b

Trollforsarna är uppdelade i övre och nedre trollforsarna. Vid nedre trollforsarna är Vindelälen som djupast (29m).

Övre trollforsarna:

Älven går här i två rännor

Den vänstra rännan är inget speciellt från början, kan tom vara grund. På slutet innan den går tillbaka till huvudfåran går den ihop och blir brantare. Ta upp på ön på höger sida och reka. Finns någon vals på vänster sida. När du passerat den trångara passagen finns ett fint bakvatten på höger sida, direkt efter ön. Där ifrån bör du se slutet av trollforsarna. Skall finnas i visst vattenlägen fin surfvåg längre ner.

Höger ränna

Förslagsvis börja paddla mitten/vänster där det brukar finnas några surfvågor/valsar. Stanna vid det stora bakvattnet vid ön. Gör sedan en travers över till andra sidan älven (finns en fin våg man kan surfa över på), om du inte vill göra en travers går det även att bära över ön och köra vänster ränna ner på slutet. Läs beskrivningen ovan om vänster ränna.

När traversen är gjord håll höger kant, finns många små bakvatten att stanna i efter vägen, finns även några små surfvågor/valsar på vägen ner. Följ vågtåget och ta genomsläppet i Ulvfallet (bör ha rekats innan!!) kör EJ mitten ner, STORA VALSAR!!

I vissa vattenstånd finns i vågtåget efter Ulvfallet fin surfvåg, stor och snabb. Kan även vara stoppvåg, dock inget farligt. Men måste man bära till vågen varje gång.

Efter detta är det inte något speciellt i övre trollforsarna. Forstsätt längst selet till nedre trollforsarna.

Nedre trollforsarna

Början av nedre trollforsarna är inte något speciellt, roliga bakvattenskanter finns på höger sida.

Efter ett tag blir det lite större vågor, håll koll för det finns några halvstora valsar, men man ser dem tydligt. Paddla mitten/höger.

Nere strax innan vid svängen finns ett jättestort bakvatten på vänster sida, nedan för detta bildas stora vågor, bakvattnet på vänster sida kan vara lite småstökigt, men inge fara.

Efter detta fortsätter man paddla ner till bron, just innan bron strömmer det på igen, upptag nedanför bron på höger sida.

Faror: Ulvfallet i övre trollforsarna. Stora valsar över större delen av forsen. Rekas!

Hitta hit: Från Umeå, ta väg 363 mot Åmsele, när det är 17 km kvar till Åmsele, strax efter Stryksele, sväng vänster. Skyltat mot Ekorsel. Kör över älven och ta första vägen till vänster. Här kommer du till en stor parkering där upptaget är. (OBS! Ta EJ upp direkt efter nedre trollforsarna, markägaren gillar det inte!!)

Kör ut igen till väster från parkeringen, fortsätt över en Ekorrbäcken och ta första höger. Följ denna grusväg några km uppström till det på höger sida står en skylt "Övre trollforsarna". OBS! Var uppmärksam, skylten är inte så stor!

Sväng in där och parkera på vändplan. Tänk på att ibland kommer även raftföretagen och parkerar på denna vändplan.

För att reka följ stigen åt höger (om du står med ryggen mot infarten till vändplanen). Följ snittsel ner mot älven så kommer man fram till slutet på övre trollforsen. Reka Ulvfallet.

Gå tillbaka till vändplanen och fortsätt åt vänster i stället till du kommer till en rastplats, sätt i där.

Renforsen - 4.5a

700 m aggresiv bw med stora valsar och vågor.Längst upp vid hängbron polenvågen riktigt stor vals/våg grym surf vid rätt vattenstånd.

Faror: Reka hela.

Hitta hit: Mitt i Vindeln.

Betongvågen

Vattenstånd: 113.950I nedredelen av Renforsen, i höjd med att betongmuren

börjar, finns det på vänster sida en en snabb våg. Vågen är hyggligt hög och kan

litegrann jämföras med Glashällen. Dock inte lika bred eller lika "fin" betongvågen

är lite stökigare.Bakvatten på båda sidorna.Det krävs en säker eksil pga att några

meter nedanför så är det ett "fall/dropp" som i detta vattenstånd är stenigt.Kan

vara en bra ide att reka var man ska fortsätta nedför renforsen efteråt. Mitten och

båda sidorna går att paddla.

Långforsen & Vännforsen - 2.2a

Umeås närmsta fors i Vindelälven. Sätt i vid Sotarn´s forsränning och ta upp vid sågen i Vännfors. Här har vi tre sträckor som ger ca 15km paddling. Det är överlag ganska lätt paddling men det brukar finnas en hel del lekställen så det här är en bra sträcka som passar för allt från nybörjare till avancerade. Alla kan ha roligt här. Vid "Rysshällan" i andra sträckan brukar det finnas fina surfvågor och en och annan vals. Det finns i princip inget man måste passa sig för här, förutom den breda valsen inne vid land vid Rysshällan, men håller man bara mitt i fåran så är det inga problem. Paddla på!

Rysshälla

Här finns det 3-4 st vågor eller valsar beroende på vilket vattenstånd det är.

Det är stor skilnad på vågen när det är små marginaler hur högt vattnet är.

Vägbeskrivning:

kör vägen mellan Vännäs och Rödåsel, det går bra på båda sidorna om älven. För börjar jag med att beskriva den södra vägen om även. När man kommer till en by som heter Långforsen så ska man ta av till höger om du kommer från Vännäs, till vänster från Rödåsel, i en skarp kurva. Man kommer då fram till ännu en liten korsning. Kör åt bostadshusen (ladugården) tänk bara på att INTE parkera för nära husen... Gå på högersidan om ladugården genom en hage (troligen kor eller får i den.) Det går där en väg ner till vattnet. Följ den tills du kommer till vattnet. Lite längre nedströms ligger Rysshälla, du ser det. Vägbeskrivning norra vägen om älven. Kör tills ni kommer till en by som heter Selet, där på en raksträcka (kommer du från Vännäs kommer den tidigt, från Rödåsel så kommer den i slutet av byn.) Där finns det en skylt som det står någonting liknande "skotersafari, forsränning" och nåt mer. Detta är en träskylt som hänger under en annan vanlig vägskylt, minns dock ej vad det står på den. Sväng in på den vägen (vänster för de som kommer från Vännäs, höger för de som kommer från Rödåsel.) Följ denna väg till den svänger framför ett hus, där tar ni av till vänster (andra eller tredje avfarten) följ denna väg, vid nästa korsning tar ni vänster efter det höger så kommer ni fram till "Sotarns" gamla äventyrsbana. Därifrån hör ni forsen. När ni sedan ska ta upp så stå vid tredje vågen (men på land) och kolla över på andra sidan älven och lite nedströms där ser man en raststuga/grillplats, där plocker ni upp (akta sandstranden, sjunksand!) och följer vägen till bomen, där lämner ni kajakerna och går tillbaka (nån km). när ni kommer till bomen tar ni vänster sedan höger (gå alltså ej till huset) följ den vägen till "sotarn". Alternativ två är att parkera bilen vid bomen där ni tar upp, det stället heter Hedlunda. Där man svänger in finns det på andra sidan en vandringsled skylt (Tavelsjöberget).


Vindelån i Västerbotten - 4.3a-5.5a

Svårighetsgrad 4.3a-5.5a
Säsong (Maj-sept)
Källa Robin (senast ändrad 03-20-05)

Vindelån är en 3 km lång bigwatercreek. En mycket rolig sträcka som avslutas med Vindelåfallet. Det är en 80 m slide som går att paddla i flera linjer, på vänster sida är det dock en stor vals med en otrevlig undercut bakom.

Hitta hit: Kör in i Ammarnäs, ta till höger mot norra Ammarnäs.

Vindelån går under vägbron.

Boende: Vandrarhem, tält eller stuga.


Vouvosjåkke i Västerbotten - 4.3b-7.5b

Svårighetsgrad 4.3b-7.5b
Säsong (Maj-)
Källa Robin Kerttu (senast ändrad 03-19-05)

Vuovosjåkke är en superfin creek. Den faller 140 m på 5 km. Det är medium till mycket vattenvolym. Underbara slidar och mycket stora vågor och valsar.Det är bra med bakvatten men i mycket vatten blir det sämre. Det är oftast lätt att säkra från land. Det är 2 bäringar båda är stora slidar, den ena går allt vatten ner i en massiv vals, den andra går rakt ner i sten. Vi har paddlat den i medium vattenflöde men vet att det kan vara 2-3 meter högre i flod.

Hitta hit: Kör mot Ammarnäs. 2 km efter Jillesnåle kapell kör man över Vuovosjåkke, fortsätt 2 km och sväng höger mot Vuovosjaure.

Kör upp till vägbommen och gå sista 1 km till sjön. Paddla till högra delen av sjön, där börjar Vuovosjåkken. När ni kommer ner till vägen gå till blomsterhandlaren han kör er till bilen mot betalning.

Boende: Andvänd fantasin!

First decent Robin, Simon, Samuel


korpån (borgafjäll) i Västerbotten - 3.1c-6.5c

Svårighetsgrad 3.1c-6.5c
Säsong skulle tro att maj är bäst (vet ej, har bara varit där i mitten av maj.)
Källa simon berglund (senast ändrad 02-09-04)

ungefär 10m bred creekingsträcka som börjar uppe på kalfjället och slutar nere i borgafjäll by. Sträckan är ca 4 km lång och innehåller en del större fall. Då det inte finns bilväg hela vägen måste man gå ca 3km för att komma till insättning. Mycket rolig sträcka med "norgekänsla" I området finns det även andra paddlingsalternativ. Har dock inte hunnit kolla upp dessa.

Hitta hit: Från Umeå till dorotea och vidare mot borgafjäll. Korpån ligger centralt i byn och bilvägen passerar över den.

Boende: Borggården, Hotellet eller tält


Åman (Åmsele) i Västerbotten - 1.1a-3.2b

Svårighetsgrad 1.1a-3.2b
Säsong (april-aug)
Källa Robin Lindberg (senast ändrad 06-08-05)

Kanotslalombana, med portar året runt. Under vinterhalvåret är dessa dock indragna för att de inte skall ta skada av isbildning. Banan är i princip öppen året runt.

I hela banan finns det gott om bra bakvatten, och vid normalt vattenstånd går det att paddla upp för hela banan.

Nybörjarvänligt.

Hitta hit: Åk till Åmsele. Kommer du från Vindeln så ska du i princip passera hela Åmsele och på höger sida finns det ett stort gult hus (i slutet), just innan det huset så finns det en liten grusväg. sväng in på den, där vägen delar sig (två ställen som den gör det) ta höger och du kommer fram till Åmsele FPs klubbstuga, nedanför där finns banan.

Boende: På campingen i Åmsele.


Öreälven i Västerbotten - 2.3a-4.4a

Svårighetsgrad 2.3a-4.4a
Säsong Maj (Maj)
Källa Robin Kerttu / Patrik Strindberg (senast ändrad 03-31-05)

Sträcka på 3 km varierad paddling. Några stora vågor och mot slutet 4 fina lekvalsar .Högvatten ett måste.

Nordmalings kommun har en bra karta med forsbeskrivningar (för fiske, men det gör kanske inget)

Hitta hit: Kör till E4 bron över öreälven. Väg på södersidan uppströms 3-4 km. Inget riktigt bra isättningställe.

Boende: Flera alt. i Umeå och Nordmaling

Björkudden - 3.3a

I öreälven finns ett ställe som vissa kallar för "Björkudden". Det heter egentligen någonting helt annat men hur som helst så är paddlingen rätt så kul där. Det är en liten kort forssträcka som ligger någon mil utanför Gräsmyr, söder om Umeå. Där hittar man et litet fall och längst ner brukar det finnas en fin våg om vattenståndet är rätt. Det fina med det här stället är att man ha skojigt här oavsett om man är nybörjare eller lite mer avancerad.

Där forsen tar slut en bit efter bron så är det ett jättestort sel och klippor på varje sida av forsen. Perfekt att träna på in- och utgångar i bakvatten.

Nedanför selet är det ett ganska stort vattenfall som det troligtvis är ganska farligt att köra utför. Det är dock gott om tid att ta upp innan fallet.

Faror: Vattenfallet nedströms selet

First descent: Simon


Västergötland

Kynne älv Västergötland 3.3a-4(5).3a
Munkedalsälven Västergötland 1.1.a-2.2.a
Säveån Västergötland 1.1a-3.3a
Viskan Västergötland 1.1a Stämmemad - White trash a.k.a. 08-valsen


Kynne älv i Västergötland - 3.3a-4(5).3a

Svårighetsgrad 3.3a-4(5).3a
Säsong Regnperioder (oktober - april)
Källa Gustav Ringström (senast ändrad 09-14-09)

Med en fallhöjd på 78m är Kynne älv helt klart västkustens roligaste älv.

Hela sträckan består av många dropp, vattenfall och riktigt bra tekniska forsar.

Vid Take-out finns ett längre paddlingsbart vattenfall.

Nedfallna träd är ingen ovanlighet, så var uppmärksam.

För mer info, besök Forspaddlarklubben Bohusvals hemsida:

www.bohusvals.se

Hitta hit: Älven ligger öster om Södra Bullaresjön i Tanums kommun.


Munkedalsälven (Munkedal) i Västergötland - 1.1.a-2.2.a

Svårighetsgrad 1.1.a-2.2.a
Säsong Okt-Maj (Höst,Vår)
Källa Per-Rune Andersson (senast ändrad 08-23-04)

Mycket bra lek- och slalomfors.Ca 350 meter.

Börjar på sjön Vassbotten, åker igenom den högra damluckan uppifrån sett. Mycket snabbt vatten. Längre ner två stora valsar och ett spinnround bakvatten. Slutar i Björiddamm. Bra tryck igenom hela forsen. Gå tillbaks längs Bohusleden vilken går längs högra sidan av älven.

Ca: 7-8 meters fallhöjd från toppen till botten.

En av dom bättre slalomforsarna i landet..

Hitta hit: Från E6: Sväng av vid Hydro/Kviström. Sedan höger mot Stale innan bron över Örekilsälven. Fortsätt sedan rakt fram genom Stale. Och vidare till du kommer till Kanotcentralen vid Vassbotten/Kaserna. Parkera på grusplanen vid dammluckorna. Du är nu vid "Put in".

Boende: Finns ett vandrahem i munkedal som är rätt billigt.


Säveån (Floda, Gbg) i Västergötland - 1.1a-3.3a

Svårighetsgrad 1.1a-3.3a
Säsong mars (oktober - 1:a april)
Källa Henrik Balkander (senast ändrad 08-07-05)

Älv är synd att kalla den men dock en fin liten lekplats. Teknisk paddling och riktigt bra för slalompaddling. Paddlingen ligger i ett Naturresrvat vilket innebär att du inte får paddla där mellan 1 april och 31 juli vilket i och för sig inte är ett jätteproblem då vattenståndet brukar vara som bäst under de "kalla" säsongerna. En stor fördel är att den aldrig fryser och det är mycket möjligt att paddla även på vintern. Ån är uppdelad i tre "KUL" ställen vilka är utrpridda mellan Floda och Stenkullen. Issättning och upptagning är riktigt bra och du behöver inte gå längre än 60 meter med kajaken på ryggen. "Kusa forsen" http://www.youtube.com/watch?v=Gatz5LZ18PU vid Floda reningsvärk den svåraste delen kul paddling men med mycket sten. kan närma sig 4:a vid riktigt mycket vatten. ca 300 meter. sedan vänter några hundra meter plattvatten. S:et en liten kurva med 30 meter lite vitvatten med en vals som kan bli riktigt sugande vid vissa vattenstånd. http://www.youtube.com/watch?v=he_eQNsyLBs Kul men litet ställe. "Knavra" forsen Med start vid Brittania dammen. Ett mycket bra slalomställe där slalom SM gick för några år sedan. Kul paddling i 500 meter. Några kul bakvatten och en våg som kan bildas vid riktigt högt vatten. Flatspin och bakåtsurf går men det är inget idealt. Upptag sker på höger sida nere vid den mycket låga bron vid det gula huset 200 meter efter fundamenen efter bron.

Video: http://www.youtube.com/v/he_eQNsyLBs&hl=en

Hitta hit: Kör av E20 i Floda och ner mot centrum. Vid det första ljuset sväng vänster och kör nedströms i 500 meter. När du kommer till Reningsverket är du där.


Viskan (Kinna) i Västergötland - 1.1a

Svårighetsgrad 1.1a
Säsong
Källa Kristofer Eklund/Mattias Strömberg/Mikko Iskanius (senast ändrad 11-03-04)

Viskan är den nordligaste av de fyra stora hallandsåarna. Viskan rinner upp i sjön Tolken väster om Ulricehamn och avvattnar delar av Sydsvenska höglandet. Viskan rinner ut i Klosterfjorden ca 15 km norr om Varberg. I trakten runt Kinna finns sträckor med stora fallhöjder, men i stort sett allt är uppdämt för kraftverk.

Strax norr om Kinna finns dock en fin liten lekvals som bildas vid utloppet från Stämmemads kraftverk. www.tekniskamuseet.se/elkraft/vattenkraftverken/privata/stammemad.htm

Hitta hit: Kinna ligger vid väg 41 mellan Varberg och Borås. Från Göteborg åker man via Landvetter och sedan väg 156.

Boende: Stadshotellet i Kinna eller tält.

Stämmemad - White trash a.k.a. 08-valsen - 1.1a

Där vattnet släpps ut från Stämmemads kraftverk och precis innan det når huvudfåran så bildas en fin lekvals med bra bakvatten. Perfekt för sidsurf, flatspins och säkert massa andra moves. Valsen är jämn och fin med precis lagom sug och släpper när man går runt. När tre strömstarar på utflykt paddlade valsen i nov 2010 var det inte grunt, men paddeln skrapade ibland i botten när man gick runt. Eftersom valsen bildas av utflödet från kraftverket så torde vattenföringen vara ganska konstant. Vattenståndet i huvudfåran påverkar antagligen valsens karaktär. SMHI:s sida för vattenföring (station Åsbro 3 längre nedströms) kan ge en grov bild av vattenläget i Viskan.

Eddy i valsen, Foto Mikko Iskanius

Go' backsurf, Foto Mikko Iskanius

Faror: Banjospelande locals med hagelbössor.

Hitta hit: Från Kinna centrum: kör över Viskan vid Kinnaström och följ sedan Mor Kerstins väg uppåt med Viskan till höger och sväng av alldeles efter ett rött hus med vita knutar, där man ser en fördämning av ån. Valsen ligger ca 300 meter in på vägen (endast behörig trafik...).

First descent: Mikael Gullvert

White trash a.k.a 08-valsen


Västernorrland

Gideälven Västernorrland 3.2a-3.1a
Ljustorpsån Västernorrland 3.3a-4.4a Nylandsforsen
Nedre Ljungan Västernorrland 1.1a-3.2a Dingersjö Västbo Byforsen
Sidsjöbäcken Västernorrland 3.3a-5.4a


Gideälven (Aspseleforsen) i Västernorrland - 3.2a-3.1a

Svårighetsgrad 3.2a-3.1a
Säsong Maj-augusti
Källa Torbjörn Winther (senast ändrad 10-17-08)

Kort forsträcka med variaerande linjer.

Hitta hit: Kör väg 352 mot Fredrika till Aspsele. Kör igenom Aspsele och ta vänster vid andra grusvägen efter byn. Kör fram till bron som korsar Aspsleforsen


Ljustorpsån (Nylandsforsen) i Västernorrland - 3.3a-4.4a

Svårighetsgrad 3.3a-4.4a
Säsong April-Maj (Våren, kanske sommaren och höst)
Källa Calle Nilsson (senast ändrad 07-22-05)

Ljustorpsån är i det stora hela en väldig lugnt flytande å och väldigt populär att paddla canadensare i. På våren kryllar det av fiskare som vill fånga de stigande havsöringarna. Men längst upp i Ljustorpsån ändrar den skepnad och blir en bullrande fors.

Hitta hit: Sväng av E4 i Timrå/Bergeforsen I Stavreviken svänger du av mot Ljustorp fortsätter sedan till Fuske. Mitt i Fuske finns en dålig skylt på vänster sida, kör ner där på en dålig grusväg, parkering intil forsen.

Boende: Stugor i Stavreviken, camping i Bergeforsen eller hos Pelle i Sundsvall.

Nylandsforsen - 3.3a-4.4a

Nylandsforsen är en ca 500m lång sträcka där ån faller ordentligt och rinner över stenhällar, mellan stora stenar och små öar. Under vårfloden bildas det ordentliga valsar och vattnet rinner mycket fort.

NLFs fina "backyard creek" som passar de flesta!

Faror: Sträckan innehåller ett par valsar, en stor sten där träd och bråte samlas (men som rensas med jämna mellanrum).

First descent: Ola Lindström, Per Nyberg, Calle Nilsson


Nedre Ljungan (Sundsvall) i Västernorrland - 1.1a-3.2a

Svårighetsgrad 1.1a-3.2a
Säsong Maj (April - November)
Källa Pär Nyberg (senast ändrad 08-08-06)

Nedre Ljungan är en sträcka på några mil i som rinner ut i havet strax söder om Sundsvall.


Forsarna är rätt små och snälla. Vi högre flöden finns riktigt bra surfvågor/valsar vid Dingersjö vid golfbanan i Skottsund ca 1.5 mil söder om Sundsvall vid E4:an.


Klubbhus med bastu finns vid Grenforsen där många av klubbens paddlare håller till. Här kan finnas lite surfvågor ibland, dock inga större sådana.


Vid väldigt lågt vatten (under 100 m3) finns en väldigt liten vals i Västbo där vi då paddlar en hel del. Valsen är grymt nybörjarvänlig men något grund.


Boende: På denna sida finns massor av alternativa boenden:

Boende Sundsvall

Dingersjö - 3.3a

Fina surfvågor vid stort hissbakvatten. Även vals vid vissa vattenstånd. Fungerar inte på normala sommarflöden, kräver mer vatten. väldigt nybörjarvänligt. På vårflod och väldigt höga flöden kan en del virvlar bildas som inte är så skojiga (fast ändå lite...). På denna adress går det att se vilken vattenmängd som just nu går i älven, titta på Viforsen Ljungan: http://www.sydkraft-vattenkraft.se/vattenkraft/asp/vattenflode/vattenflode.asp Det krävs ungefär 300m3 för att stället ska fungera bra. Men det börjar även att funka någotsånär vid 260m3.

Faror: Vid väldigt höga flöden, minst 400m3 bildas en del virvlar långt ner i bakvattnet (sjön) som kan vara rätt obehagliga. Men har man bara uppsikt över varandra och aldrig paddlar ensam är detta inget större problem.

Hitta hit: Ligger efter E4:an, dock ej synligt från vägen. Vid Statoilmacken i Dingesjö på andra sidan E4:an åker man över järnvägen och parkerar vid en gammal lada. Därifrån kan man se älven fast det är svårt att se vågorna som ligger ett par hundra meter uppströms från denna plats. Dock inga problem att ta sig dit.

Visa på karta »Bild: http://www.forsguiden.com/uploads/Nedre%20Ljungan/bakvatten_ds_350_02_loop.jpg Ola loopar, 385m3/s


Hällen

Vals och våg, funkar bäst på flöden över 300 m3.

Västbo - 2.2a

Bild: http://www.sundsvall.nu/images/entitet/nyhet/9154_56Intressent.jpg Lucas Rockar loss, ca 60m3/s, foto: Pär Nyberg

En liten vals som fungerar bäst i väldigt lågt vatten. Stor sjö både ovanför och nedanför valsen. Klipphäll vid sidan om och grillplats med vindskydd och dass på andra sidan älven.


Valsen bäst mellan 75 och 80m3/s, men funkar mellan 60-100m3. Över 100 upp till 130 är det en våg som funkar bra att surfa. Bra nybörjarvåg.


Stället är inte så spännande men fungerar bra som teknikvals. Med dagens korta kajaker under två meter så går det bra att hjula i valsen och det går även att sätta loopar.

Faror: Grund vals (när det är under 90m3), så man får passa sig för att gå runt på den vänstra sidan (mot hällen).

Hitta hit: Vänster direkt efter att ha korsat Ljungan efter E4:an söderifrån i Njurundabommen. Efter ca 500m tar asfaltsvägen höger men fortsätt rakt fram på grusvägen. Efter ytterligare några hundra meter kommer en elstation (eller vad det nu kan heta) ta vänster efter den. Efter ca 200m kommer en vändplan, vägen fortsätter rakt fram in i skogen, följ den ca 200m (kör väldigt sakta, det kan komma hästar). Parkera direkt efter att du kommit ur skogen. Gå ner till älven efter vägen till vänster. Den övergår till en stig ner till en sommarstuga, gå till höger innan sommarstugan. Framme.Ett alternativ till denna väg är att åka på andra sidan älven (den sydvästra sidan). Följ älven uppåt, en skylt visar infart till forsen. Man parkerar på en höjd och får gå några hundra meter.Man kan tyvärr inte se valsen från någon av parkeringarna.Bild: http://www.sundsvall.nu/images/entitet/bild/Bild_14256.jpg Ola och Martin surfar tillsammans med en fiskare, 2004-10-10, ca 80m3, Foto: Pär Nyberg

Västbovalsen

Se ovan

Byforsen - 3.3a

Byforsen är en 600 m lång fors med hygglig fallhöjd. Vattenståndet är väldigt osäkert eftersom Ljungan är nedgrävd längre uppströms och det som rinner genom forsen endast är spill. På våren eller vid mycket regn är forsen dock farbar och väldigt rolig. Forsen börjar med ett mindre dropp på 1,5 m som går över hela älven som är rätt skoj i högt vattenstånd. En bit efter det finns en mindre vals i rätt vatten och efter det en fullt surfbar våg i högt vatten (5,0 på stickan). Nedre halvan på forsen kantas av valsar och mindre drop och avslutas med en större våg alá dödsvalsen.

Calle flyger fram foto: Pelle

Faror: Inga kända bieffekter.

Hitta hit: Sväng av E14 i Fränsta åk mot Södra Gullgård där bron över Ljungan är, titta ner från bron och ni ser forsen.

First descent: Calle Nilsson 2005


Sidsjöbäcken (Sundsvall) i Västernorrland - 3.3a-5.4a

Svårighetsgrad 3.3a-5.4a
Säsong April/Maj (Vid högvatten)
Källa Johnny Bråttom (senast ändrad 03-16-04)

Urban creeking mitt i sta´n !

En käck liten å på ca en km med bra fallhöjd. Tre tunnlar passeras raskt (känns som att åka trimmad moppe utan hjälm...) och några små dropp. Spännande att navigera bland alla stenar och bråte = undvik kapsejsning och eskil (gör nog bara ont). Vi kanske skulle ordna ett störtloppsrace här nångång, typ ett miniUla ?Se film från Mittnytt från översvämningen 2001 (spola fram till ca 7min och 15s för inslaget om forspaddling).

Till filmen »

PS. Det stora fallet ännu okört!

(Nja, en Fly utan kanotist har setts där för ett par år se´n och nu senast en LUV...)

Bild: http://www.sundsvall.nu/images/entitet/nyhet/4887_56Intressent.jpg Foto: Marcus Engström, Expressen

Hitta hit: Från Statoil Bergsgatan (mot Östersund) tar man söderut mot Sidsjön/Hassela på Oscarsgatan. Efter ca 500 m kör man över bäcken, fortsätt upp mot sjön och parkera.

Boende: Sidsjöns mentalsjukhus eller hos Pelle (där blir ni inlåst i skrubben...)


Västmanland

Hedströmmen Västmanland 1.1a-3.3a
Kolbäcksån Västmanland 2.1a-3.2a Surahammar Strömsholm
Sverkestan Västmanland 2.2b-3.3b


Hedströmmen i Västmanland - 1.1a-3.3a

Svårighetsgrad 1.1a-3.3a
Säsong (Vår o höst efter kraftig snösmnältning eller mycke)
Källa Bertil Svensson (senast ändrad 04-09-11)

Sträckan Malingsbo till Baggå så finns de flera fina nybörjarforsar.

Då Hedströmmen inte innehåller några stora vattenmagasin, så är de paddlingsbara perioderna ganska få och korta.

De finaste forssträckorna är:

1) vid Nedre Borgforsen 300m efter dammen.

2) vid Övre Borgforsen

3) Uppströmmsbron vid Bernshammar

4) 300m nedströms bron vid Bernshammar

Forsen är stenig och det är lämpligt med "plastlåda".

Hitta hit: 1 o 2 kör från Skinnskatteberg och 3 km förbi Baggå

3 o 4 Bernshammar ligger utefter väg 250, sväng vänster före Bernshammar herrgård.


Kolbäcksån i Västmanland - 2.1a-3.2a

Svårighetsgrad 2.1a-3.2a
Säsong Maj (Vår och höst)
Källa Bertil Svensson (senast ändrad 04-09-11)

Vatten finns när det är rejäl vårflod eller om kraftverket inte går för fullt.

Hela Oktober 2004 så har vattennivån varit bra.

Hitta hit: Parkering väster om ån vid Strömsholms slott

Boende: Vandrarhemmet i Sura

Surahammar - 3.1a

Startar i en mindre Strömfåra mellan Kanalen och ån i Surahammar.

En passerbar liten vals går tvärs över hela strömfåran, därefter en 20 m lång slutning ca 2m höjdskillnad som avslutas med vågor med stora bakvatten på båda sidor.

En bit därefter möts två strömfåror och bildar en svårkontrollerad "bubbla".

Ett par hundra meter längre ner finns en slalom i lätt strömmande vatten.

Strömsholm - 3.2a

Först en fors i vallgraven vid slottet, den vänstra är bäst.

En surfvåg med bra bakvatten på höger sida.

Vallgraven avslutas med brett och ganska stenigt område men flera passager finns.

Därefter strömmande vatten 100m sen delar sig i flera strömfåror som övergår i fors. Den vänstra är vanligast. I en av mittenströmfårorna ligger en stor stock tvärs över

Hitta hit: Mellan Sura centrum och väg252


Sverkestan (Nyhammar) i Västmanland - 2.2b-3.3b

Svårighetsgrad 2.2b-3.3b
Säsong 1:a halva på maj (Vår)
Källa Stellan Norström (senast ändrad 05-22-09)

15-20 km Åpaddling med ett c:a 15 skval och 4 st forsar kategori 3. Tidigt-mitten på maj annars är det för lite vatten.

Hitta hit: Isättning Nyhammar öster om Lindesberg. Upptag efter sista fors en bit in på sjön innan Rockhammar om man inte vill paddla sjön och ta upp i modden vid timmerupplaget.

Boende: Camping


Örebro

Järleån Örebro 3.1b-3.2b
Svartån Örebro 1.1a-3.1a Strömpis


Järleån i Örebro - 3.1b-3.2b

Svårighetsgrad 3.1b-3.2b
Säsong april (vår-höst)
Källa Simon Thyr (senast ändrad 06-20-05)

Järleån är en reglerad å. Bred som en landsväg. Sträckan från Hammarby till Järle kvarn är ca 3 km. Första hälften av sträckan är fors och andra slätvatten. Finns även en del grässlänter att utmana. Vid Järle kvarn, där sträckan avslutas finns en kul "trixig" passage.

Bäst efter stor nederbörd eller i vårflod.

Det finns bäver i området som jobbar flitigt!

Hitta hit: Från Örebro- Kör norrut på väg 50

Vid avfarten Nora (väg 244), fortsätt norrut ca 1km till Fingerboda.

Tag avtagsväg "Yxe, Järleån", efter ca 5km kommer du till en bro som går över Järleån.

Precis innan bron (där Järle kvarn ligger) går en väg mot Hammarby (skylt Hammarby 3). Grusvägen delar sig efter ett tag, håll höger. Kör över ån och parkera.


Svartån i Örebro - 1.1a-3.1a

Svårighetsgrad 1.1a-3.1a
Säsong April - Maj (Vår och höst)
Källa Dan Lindberg (senast ändrad 06-20-05)

Svartån är en lugn och stillsam å som endast egentligen har en liten fors på femton ungefär vid Hidingebro väster om Örebro. Den skall dock inte föraktas av nybörjare som vill träna balans och teknik.

Inne i centrala Örebro finns det vid högt vattenstånd en bra vals nere vid bron vid slussen. Den kan variera flera gånger i timmen och duger bra för teknikövningar. VARNING för vass sprängsten som ligger cirka 30 meter nedanför slussen/valsen.

Hitta hit: För Hidingebro kör E-18 mot Karlskoga,sväng mot Fjugesta och sväng av vid Hidingebro.Efter bron sväng vänster och "forsen" syns då på vänster sida 5-6 hundra meter efter kraftverket.

För Slussen, kör in i centrum och kör ner mot pappersbruket och Wadköping. Kanotklubbens hus ligger strax efter bron nere vid ån.

Boende: Det går alltid att hyra in sig i Kanotklubben, ÖKF:s hus.

Det finns både sängar kök och dusch.

Strömpis - 3.1a

Strömpisvalsen ligger mitt i Örebro vid Örebro slott.

Valsen kan vid behov regleras med dammlucka.

"Norra hålet" är den lucka som oftast är öppen och ger vid normalt flöde en hästskoformad vals som är 0,5 - 1,3 m hög. Den spottar som regel ut såväl kajak som paddlare.

Det är en gjuten bottenplatta i ån och inga stenar.

Själva surfen väldigt grund och vattnet i valsen är luftigt.

Se bilder på http://www.extreme.nu/kajak

Hitta hit: Åk in till turistbyrån som ligger i Örebro slott.

P-platser finns vid slottet eller efter gatan.


Östergötaland

Svartån Östergötaland 2.1a-2.2a


Svartån (Boxholm) i Östergötaland - 2.1a-2.2a

Svårighetsgrad 2.1a-2.2a
Säsong dec-feb (Sen höst till vår)
Källa Denis Anic (senast ändrad 07-07-03)

Två mindre forsar, där Linneforsen, övre är något kortare och lämpar sig mest för nedförspaddling då inga lekställen finns än.

Linneforsen, nedre, lämpar sig för nedförspaddling, slalomträning(när portar finns, jobbas på det) samt park and play. Det finns ett par vågor som duger bra vid gott vattenflöde samt en strulig vals som bjuder på surf och kanske något mer för den duktige.

Hitta hit: Forsen(Linneforsen, nedre) syns från väg 32 mellan Mjölby och Boxholm, strax innan Boxholm. Kör du över Svartån så har du åk för en avfart förlångt. Titta efter ett litet samhälle kallat Öringe.


Genererad 2014-12-29 16:35:13